Aarhus
Business College
HovedforløbNyhederHurra – nu kan vi åbne skolen gradvist

Hurra – nu kan vi åbne skolen gradvist

Skrevet af liro mandag d. 24. august 2020

En glædelig nyhed nåede de århusianske ungdomsuddannelser mandag aften.

Sundheds- og ældreministeriet meddelte mandag 24. august, at gymnasieeleverne i Aarhus i et vist omfang kan komme tilbage i gymnasierne. Allerede fra tirsdag kan halvdelen af eleverne være fysisk til stede i klasserne igen, lyder meldingen.

På Aarhus Business College prioriterer vi, at de nye elever, som endnu ikke har haft en normal skoledag, skal mest muligt ind på skolen.

Derfor kan 1.g’erne på HHX glæde sig til at være fysisk til stede på skolen fra onsdag 26. august. De skal komme ind på skolen hver dag, så de hurtigt kan etablere samarbejdet med undervisere og klassekammerater og have fokus på de to fag, der afsluttes med eksamen i november. Da skolen max må være halvt fyldt, arbejder vi på, at 2. og 3.g’ene kan komme ind på skift – en præcis plan for dette meldes ud tirsdag 25. august.

På EUD og EUX Business har vi efter fusionen med Handelsfagskolen så meget plads, at alle elever på for-forløb (VUC10 og 11), GF1, GF2 og EUX studieåret skal møde i skole fra onsdag 26. august.

Elever på EUD-S (femugers-forløb) fortsætter online indtil 4. september sammen med EUV-holdene.

Skolepraktik handel og kontor fortsætter også online til 4. september. Øvrige skolepraktikelever (detail), der ikke er på skoleophold, skal forvente at blive indkaldt fra onsdag den 26. august.

Alle elever vil blive orienteret tirsdag 25. august via Lectio eller e-boks.

Kantinerne på ungdomsuddannelserne åbner fra på onsdag med et begrænset udvalg, opholdsforbud og strikse retningslinjer for afstandskrav.

Halvdelen af hovedforløbseleverne i Skåde og Odder kommer ind fra mandag 31. august. Hvem der skal modtage virtuel undervisning, og hvem der skal møde op, vil blive meldt til eleverne senest onsdag 26. august.

Dokumentation – Læs teksten fra ministeriet her:

24-08-20 Information om udbrudshåndtering i Aarhus Kommune

Der har været en alvorlig og bekymrende situation i Aarhus med en række forskellige smitteudbrud og et stort samlet antal smittede.

Aktuelt ser vi heldigvis, at det går den rigtige vej, og sundhedsmyndighederne har i dag på et ekstraordinært møde vurderet situationen i Aarhus.

Sundhedsmyndighederne finder, ud fra en samlet vurdering af smittesituationen i Aarhus, at fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne i Aarhus gradvist kan påbegyndes med virkning fra i morgen tirsdag den 25. august, jf. dog nedenfor.

Antallet af smittede borgere er dog fortsat højt i Aarhus i forhold til indbyggertallet, og aldersgruppen 10-29 årige udgør i øjeblikket næsten 50% af de smittede. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at den fysiske tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne begrænses, således at maksimalt halvdelen af eleverne er fysisk til stede på skolen samtidigt.

Begrænsningen gælder foreløbigt frem til den 4. september 2020.

Det vil være ledelsen på uddannelsesstedet, der har ansvar for at sikre, at der, inden det fysiske fremmøde på uddannelsesinstitutionen påbegyndes, er udarbejdet planer for, hvordan undervisningen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når der åbnes for fysisk fremmøde.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) rådgiver ledelserne for institutionerne.

Sundhedsmyndighederne følger fortsat udviklingen i Aarhus nøje, og sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger om tiltag i Aarhus med henblik på at undgå smittespredning opretholdes og vil fortsat være gældende.

Sundhedsmyndighederne vil igen fredag d. 28. august 2020 vurdere situationen i Aarhus.

Relaterede nyheder


Nye Covid19-tiltag ændrer starten på skoleåret

Skrevet af liro fredag d. 7. august 2020

Aarhus Business College udskyder skolestarten for alle 1.års-elever på ungdomsuddannelserne en uge. Alle andre elever modtager virtuel undervisning fra mandag den 10. august.

Læs mere

Vivian vil effektivisere virksomheder og vinder ny pris på 25.000 kr.

Skrevet af liro

Vivian Payne vil med sin fagprøve effektivisere og forenkle arbejdsgangene i danske virksomheder. Hendes flotte opgave har skaffet hende DI og HK Privats fagprøvepris og 25.000 kroner.

Læs mere