For virksomheder

Ansaettelse-aspect-ratio-1204-594

Ansættelse

Nå I har fundet den rigtige elev, skal elev og virksomhed indgå en kontrakt om ansættelse – en uddannelsesaftale.

Herefter skal uddannelsesforløbet planlægges. Virksomhed og elev skal sammen lave en plan, der beskriver de områder, eleven skal arbejde med på forskellige tidspunkter i elevtiden.

Desuden skal det fremgå, hvem der har ansvaret for den praktiske oplæring i virksomheden. Planen kan kaldes en forventningsafstemning mellem virksomhed og elev og skal sikre, at eleven opnår de krav og mål, som uddannelsen indeholder.

Ifølge lovgivningen skal alle elever have en plan.

Eleven skal under ansættelsen i virksomheden på skoleophold nogle uger. Ophold koordineres af skolen, og eleven bliver automatisk indkaldt.

Du kan læse mere om uddannelsesaftaler og finder vejledende praktikplaner samt tilgå de formularer, du skal bruge, herunder.

Ansættelsesvilkår

Vi hjælper gerne

Erhvervscentret på Aarhus Business College hjælper gerne med alle dele af ansættelsesprocessen.