Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Den Grundlæggende Lederuddannelse i Aarhus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker.

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig.

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden.

Gå til tilmelding

Kurser

Billede-Kurser-Efteruddannelse-Grundlaeggende-Salg-aspect-ratio-1204-594
Holdundervisning
Kommunikation / Ledelse / Økonomi

Den Grundlæggende Lederuddannelse i Aarhus

Få en større ledelsesfaglig baggrund og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din daglige ledelse.

Den Grundlæggende Lederuddannelse er et lederkursus, der er udviklet i samarbejde med Lederne og skabt til dig, der vil have en fleksibel og praksisnær lederuddannelse, som giver dig et stærkt fundament at stå på. Målet er at opbygge dine faglige og personlige kompetencer inden for ledelse og give dig et godt indblik i, hvad god ledelse er og indebærer. Uddannelsen giver dig gode muligheder for at opbygge et godt netværk med andre ledere.

Lederkurset er for dig, der er ny i lederrollen/har en kommende ledende funktion, og for dig, der er leder, men ønsker en større ledelsesfaglig baggrund og en solid værktøjskasse, så du kan praktisere god ledelse.

Fælles for både nye og erfarne ledere er, at man får tid og rum til at reflektere over lederstil og -praksis og får fantastisk sparring af andre ledere med lignende udfordringer, men måske med en anden tilgang. Der bliver masser af videndeling og erfaringsudveksling, hvilket måske er det allervigtigste og bedste ved Den Grundlæggende Lederuddannelse.

Dit udbytte

Efter uddannelsen ved du:

 • Hvordan du bliver en god leder, der understøtter og udvikler dine medarbejdere
 • Hvordan du understøtter dit team, så I opnår motivation og trivsel
 • Hvad bæredygtighed og fjernledelse betyder for dine ledelsesopgaver
 • Hvilken ledelsesstil og -metode, der er hensigtsmæssig at anvende i forskellige situationer
 • Hvordan du kommunikerer klart og tydeligt og håndterer konflikter konstruktivt
 • Hvordan du planlægger din tid bedst og mest effektivt.

Lederkursus for nye ledere

Lederkursus for dig, der i forvejen er leder

Sådan tager du kurset

Uddannelsens opbygning

Praktiske informationer

Holdundervisning

Varighed
13 dage

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 7.803,95 kr.
Deltagerpris for øvrige: 2.496 kr.

Har du spørgsmål?