Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Forandringsledelse – online kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker. 

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig. 

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden. 

Gå til tilmelding

Kurser

Kursus-Regnskabsmaessig-afslutning-aspect-ratio-1204-594
Online
Kommunikation / Ledelse

Forandringsledelse – online kursus

Kurset kan bringe dig videre med din udvikling som leder. Her kan du tilegne dig forskellige forståelsesværktøjer i forhold til lederstile.

Du får også indsigt i forskel på forandrings- og udviklingsprocesser, så du er bedre rustet til hverdagen i virksomheden. 

Kurset er for dig, der gerne vil kunne igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. 

Dit udbytte

Efter uddannelsen kan deltageren i ledelsesfunktionen, gennem sit kendskab til forandrings- og udviklingsprocesser, fremme medarbejdernes motivation. Deltageren kan skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Deltageren er bevidst om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces og om faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø inden for eget arbejdsområde. 

Du vil blandt andet opnå kompetencer inden for: 

 • Forståelsen for ledelsestile og persontyper 
 • Kendskab til motivation 
 • Kendskab til situationsbestemt ledelse og forandringsledelse 
 • Kendskab til forandringskommunikation. 

 

Sådan kan du tage kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Hvis du gerne vil tage kurset over flere kursusperioder, så skal du tilmelde dig hver periode og altså lave to tilmeldinger.

 

 • Varighed

  3.0 dage

 • Sted

  Skåde Skovvej 2, 8270

 • Pris

  576.00 - 1712.45 kr.

Har du spørgsmål?