EUD10 Business

EUD10-3-aspect-ratio-1204-594

Fag og undervisning

I mere end 150 år har Aarhus Business College samarbejdet med erhvervslivet om at skabe de bedste uddannelser.

Du vil opleve undervisning, som er tæt på virkeligheden. Vores undervisning er praksisnær. Det betyder, at vi arbejder med virksomheder og cases fra verden omkring os.

Hos os kobler vi teori og praksis. Det sker, hvad enten faget hedder engelsk, erhvervsinformatik eller virksomhedsøkonomi. Vi har ikke så meget af den traditionelle, tavlebaserede undervisning, da al forskning viser, at du lærer langt mere ved at deltage og have hands-on end ved kun at lytte. Derfor fokuserer vi meget på den individuelle involvering og aktivering af eleverne

På EUD10 Business kommer du tæt på virkeligheden på tre måder: I erhvervsfagene, brobygning og praktik. En dag om ugen fordyber du dig i erhvervsfagene, der handler om bl.a. markedsføring og innovation. Det gør du ved at arbejde praktisk med de teorier, du lærer. Erhvervsfag handler om de ting, der foregår i erhvervslivet – altså i virkeligheden.

Brobygning på EUD10 Business

Du kommer også i brobygning. Du brobygger både til uddannelsesmulighederne på Aarhus Business College, men også til andre ungdomsuddannelser. Derudover får du et smugkig ind i erhvervslivet, når du er i praktik. Det er du mindst én gang i løbet af dit år på EUD10 Business.

Erhvervsfagene, brobygning og praktikken hjælper dig til at blive sikker på din videre uddannelsesvej. Samtidig håber vi, du synes, det er sjovt og spændende at arbejde praktisk med dine interesser.

Har du spørgsmål?