Hovedforløb

Studievejledning-aspect-ratio-1204-594

Få hjælp til stort og småt hos studievejlederne

Studevejledningen er både for nuværende elever og for dig, som overvejer et hovedforløb hos os.

At vælge den rette uddannelsesretning er en stor og vigtig beslutning. Mulighederne er mange, og det gør ikke valget nemmere. Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, og hvad du kan bruge uddannelsen til, så tag en snak med en af vores studievejledere.

Deres vigtigste opgave er at besvare dine spørgsmål og vejlede dig, så du bliver mere afklaret i dit endelige valg af uddannelse.

Går du allerede på skolen, kan du altid tage fat i studievejlederne. De lytter til både små og store problemer, og de kan vejlede dig i forbindelse med f.eks. lektier eller eksamen.

Du kan også komme forbi til en snak om personlige eller sociale forhold.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Vi har forskellige muligheder for at yde specialpædagogisk støtte (SPS) til elever med læse- og/eller skrivevanskeligheder.

Det gælder også for elever med andre former for funktionsnedsættelser, hvor støtten fx kan være særlige borde og stole, personlig assistance, sekretærhjælp og døvetolk.

Hvis du har brug for specialpædagogisk støtte, er det vigtigt, at du henvender dig til os hurtigst muligt og gerne så snart, du ved, hvornår dit første skoleophold begynder.

Har du spørgsmål?

Nyttige links