Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Praktisk Projektledelse Aarhus Hold

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker.

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig.

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden.

Gå til tilmelding

Kurser

Praktisk-Projektledelse-aspect-ratio-1204-594
Holdundervisning

Praktisk Projektledelse Aarhus Hold

Styrk dine kompetencer inden for projektledelse og udvikling af projektgrupper på vores fysiske hold - og netværk med ligesindede. Uddannelsen er både for nuværende og kommende projektledere og for dig, der har lyst til at arbejde i projekter eller ønsker en intro til lederrollen.

Praktisk Projektledelse er en målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Lederne. Igennem uddannelsen styrker du dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikling af projektgrupper.

Uddannelsen udstyrer dig med en lang række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter, at blive bevidst om din personlige rolle og at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektgruppen.

Uddannelsen henvender sig…

både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse. Det er særligt tilrettelagt for dig, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse eller for at få kendskab til ledelse af mindre grupper.

Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med projekter, projektarbejde eller ledelse.

Dit udbytte 

Efter uddannelsen vil du: 

 • have fået overblik over projektlederrollen og redskaber til at styre projektet i mål 
 • have lært, hvordan du undgår faldgruber i de forskellige projektfaser 
 • kunne vælge den rigtige projektstyringsmodel 
 • kunne opstille mål i forhold til virksomhedens mål og strategi 
 • kunne skabe motivation og engagement i din projektgruppe 
 • kunne skabe en fælles forståelse i projektgruppen 
 • kunne tilpasse ledelsesstil i forhold til projektgruppen 
 • kunne forankre projektet i forhold til anvendelse og læring. 

Sådan kan du tage kurset

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Holdundervisning

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Varighed
9 dage fordelt over ca. 3 måneder

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 5.609,55 kr.
Deltagerpris for faglærte/ufaglærte: 1.872,00 kr.

Find dit DUN-niveau ved at klikke her. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4 for at du kan opnå tilskud til kurset. Ligger dit DUN niveau mellem 0-4 har du ikke en videregående uddannelse, ligger det derimod på 5 eller over har du en videregående uddannelse.

Har du spørgsmål?

Tag endelig fat i vores erhvervskonsulent.

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser