Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Udvidet Lederuddannelse – Bæredygtig ledelse

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

  • Jeg er i job
  • Jeg er ledig
  • Jeg har en videregående uddannelse
  • Jeg har ikke en videregående uddannelse
  • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker.

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig.

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden.

Gå til tilmelding

Kurser

GLU2-aspect-ratio-1204-594
Holdundervisning

Udvidet Lederuddannelse – Bæredygtig ledelse

På Udvidet Lederuddannelse, som er en fortsættelse af Den Grundlæggende Lederuddannelse, arbejder vi videre på den praksisnære undervisning. Kurset er skabt til dig, der vil have en overbygning på lederuddannelsen, og giver dig et endnu stærkere fundament at stå på.

Her vil vi komme omkring, hvordan du som leder lykkes med at identificere og planlægge optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling, så de understøtter optimering af såvel menneskelige som økonomiske ressourcer – herunder FLOW, spild, flaskehalse og lignende og med udgangspunkt i den anerkendende ledelsesstil.

Derudover får du redskaber til at arbejde etisk forsvarligt i rekrutteringsprocessen, bl.a. med fokus på GDPR samt hvordan du skaber den gode medarbejdersamtale, så de skaber værdi for både dig og dine medarbejdere ved samtalerne.

Hvem er uddannelsen for? 

Lederkurset er for dig, der er ny i lederrollen/har en kommende ledende funktion, og for dig, der er leder, men ønsker en større ledelsesfaglig baggrund og en solid værktøjskasse, så du kan praktisere god ledelse. Vi anbefaler at du først gennemfører Den Grundlæggende Lederuddannelse, inden du bygger denne uddannelse på.

Netværk med andre ledere

Uddannelsen giver dig samtidig gode muligheder for at opbygge et godt netværk med andre ledere. Fælles for både nye og erfarne ledere er, at man får tid og rum til at reflektere over lederstil og -praksis og får fantastisk sparring af andre ledere med lignende udfordringer, men måske med en anden tilgang. Der bliver masser af videndeling og erfaringsudveksling.

Sådan tager du kurset

Uddannelsens opbygning

Praktiske informationer

Holdundervisning

Se tidspunkter/perioder for de enkelte moduler ved hvert forløb i boksen nedenfor ‘Tidspunkter for enkelte moduler’. Hvis du kun ønsker at tage ét af modulerne, så kontakt kurser@aabc.dk.

8 dage

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 5.069,60 kr.
Deltagerpris for faglærte/ufaglærte: 1.664 kr.

Find dit DUN-niveau ved at klikke her. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4 for at du kan opnå tilskud til kurset. Ligger dit DUN niveau mellem 0-4 har du ikke en videregående uddannelse, ligger det derimod på 5 eller over har du en videregående uddannelse.

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser