Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Praktisk Projektledelse Online Kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage. 

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os. 

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor du skal tilmelde dig kurset. 

Gå til tilmelding

Kurser

Kursus-Grundlaeggende-Salgsoptimering-Aarhus-Business-College-aspect-ratio-1204-594
Online

Praktisk Projektledelse Online Kursus

Styrk dine kompetencer inden for projektledelse og udvikling af projektgrupper.

En målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikling af projektgrupper. 

Uddannelsen udstyrer dig med en lang række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter, at blive bevidst om din personlige rolle og at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektgruppen. Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse. 

Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, eller for dig, der har lyst til at arbejde i projekter. For dig, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse. 

Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med projekter og projektarbejde. 

Dit udbytte 

Efter kurset vil du: 

 • have fået overblik over projektlederrollen og redskaber til at styre projektet i mål 
 • undgå faldgruber i de forskellige projektfaser 
 • kunne vælge den rigtige projektstyringsmodel 
 • kunne opstille mål i forhold til virksomhedens mål og strategi 
 • kunne skabe motivation og engagement i din projektgruppe 
 • kunne skabe en fælles forståelse i projektgruppen 
 • kunne tilpasse ledelsesstil i forhold til projektgruppen 
 • forankre projektet i forhold til anvendelse og læring 

Sådan kan du tage kurset

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Varighed
9 dage

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 4.684,91 kr.
Deltagerpris for faglærte/ufaglærte: 1.872,00 kr.

Find dit DUN-niveau ved at klikke her. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4 for at du kan opnå tilskud til kurset. Ligger dit DUN niveau mellem 0-4 har du ikke en videregående uddannelse, ligger det derimod på 5 eller over har du en videregående uddannelse.

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser