Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker.

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig.

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden.

Gå til tilmelding

Kurser

Vejledning-aspect-ratio-1204-594
Holdundervisning Online

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Du får kendskab til konflikter og forskellige konflikttyper, men også kendskab til sondring mellem, hvorvidt konflikten vedrører sagen eller relationen.

Du kommer til at arbejde med konfliktens udvikling med afsæt i konflikttrappen. Dette indebærer ligeledes evne til at vurdere det bedst egnede tidspunkt for at tage konflikten samt problematikker ved at undvige konflikten, som igen kræver kendskab til sondring mellem optrappende og nedtrappende adfærd.

Du kommer til at arbejde med de grundlæggende menneskelige behov, herunder reaktioner på manglende behovsopfyldelse og frustration samt identifikation og håndtering af defensive rutiner.  Dette indebærer, at du får indsigt i de dele af den menneskelige psykologi, som er anvendelige i analysen og vurderingen af en eventuel konflikt. Du får kendskab til verbal og nonverbal kommunikation og i den forbindelse analyse af egen og andres adfærd. Afslutningsvis får du kendskab til handleværktøjer til den svære samtale som f.eks.  coaching og spørgeteknik samt feedback.

Kurset er for dig, der er faglært eller ufaglært, og som arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse

Dit udbytte
Du bliver fortrolig med lederens konflikthåndtering og vanskeligheder. Du får kendskab til konflikter og konflikters udvikling samt menneskers psykologi til brug for at analysere og vurdere en konflikt. Ligesom du stifter bekendtskab med verbal og nonverbal kommunikation i forhold til analysere egen og andres adfærd.

Desuden får du…

 • kendskab til definitionen af konflikt samt forskellig konflikttyper
 • kendskab til sondring mellem sag og relation i en konflikt
 • kendskab til reaktioner på frustration og manglende behovsopfyldelse samt identificere defensive rutiner
 • redskaber til at kunne analysere og vurdere konflikter ved hjælp af menneskelige psykologi.
 • kendskab til verbal og nonverbal kommunikation
 • redskaber til at analysere egen og andres adfærd
 • værktøjer til den svære samtale herunder kommunikation, coaching og feedback

Praktisk

Varighed: 2 dage

Justeret pris: 384.00 kr. -1218.30 kr.

Timer pr. dag: 7.40

Tilmelding

Holdundervisning

Kurset er en del af Den Grundlæggende Lederuddannelse. Hvis du ønsker at tage dette kursus som enkeltstående fysisk kursus så tjek datoer i boksen ‘Tidspunkter for enkelte moduler’ længere nede eller skriv til kurser@aabc.dk.

Online

Ønsker du at tage ‘Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler’ som et enkeltstående Online kursus? Så følg dette link og se alle datomuligheder: Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 

Sådan kan du tage kurset

Emner på kurset

Praktiske informationer

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser