Hovedforløb

sundhed-laegepraksis-aspect-ratio-1204-594

Kontoruddannelse i offentlig administration med sundhedsfaglig vinkel

Har du lyst til at arbejde med sundhedsfaglige opgaver på et sygehus eller i en lægepraksis? Forløbet er også for dig, der allerede arbejder inden for området, men er ufaglært.

Som kontorelev inden for offentlig administration med sundhedsfaglig vinkel bliver du uddannet til at håndtere diverse administrative funktioner på sygehuset eller i lægepraksissen. Forløbet udgør 18 uger på skoleophold ud af de 2 år, som forløbet varer. Dvs. at du er på din elevplads i alle resterende uger.

På forløbet samler vi elever, der arbejder med sundhedsadministrative opgaver på et og samme forløb for derved i endnu højere grad at kunne koble teori og praksis i undervisningen, da deres praksis på flere områder minder om hinanden.

Du får relevant viden og færdigheder inden for kommunikation og formidling til patienter, lovgivning og sagsbehandling. Desuden får du kendskab til offentlig økonomi. Ud over at arbejde med sagsbehandling og service lærer du også om personlig fremtræden, konflikthåndtering, dataindsamling og meget mere.

For at gennemføre hele forløbet skal du tage de obligatoriske moduler, alle valgfag nævnt nedenfor samt de 2 AMU-kurser i Diagnoselatin samt Anatomi i medicinske journaler.

Moduler

Valgfag

AMU-kurser

Studietur til Texas med hovedforløbet

Som elev på en af vores kontoruddannelser har du mulighed for at komme på en 2-ugers studietur og gå i skole på Austin Community College i Texas. Studieturen består både af undervisning, virksomhedsbesøg og kulturelle oplevelser.

Se en video her fra studieturen til Texas, hvor elever og undervisere giver indblik i oplevelser og aktiviteter.

Læs om Marius' besøg i Texas

Karrieremuligheder som kontorelev inden for offentlig administration med sundhedsfaglig vinkel

Med en uddannelse inden for offentlig administration med sundhedsfaglig vinkel kommer du typisk til at arbejde på sygehuse eller i lægepraksisser, hvor der hele tiden sker meget omkring dig. Du har stor kontakt med andre patienter og medarbejdere, så du skal være glad for at servicere og hjælpe andre. Dine opgaver er fx at oprette patientjournaler, tage imod patienter i receptionen og svare på telefonopkald og mails.

Du kan dog også bruge forløbet til at søge andre jobs inden for offentlig administration og har mulighed for at blive ansat i stat, region eller kommune. F.eks. stillinger hvor du har kontakt med f.eks. borgere, klienter eller medarbejdere. Nogle steder arbejder man med mange forskellige administrative opgaver, mens man i andre er mere specialiseret inden for eksempelvis HR, løn, indkøb, markedsføring eller økonomi.