Om Aarhus Business College

Dimission_HHX_10-HHX-VE-dimission-2022-aspect-ratio-1204-594

Lokale Undervisningsplaner

EUX-gymnasiet

Den lokale undervisningsplan (LUP) er udarbejdet af skolen i samarbejde med det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU).Den indeholder den overordnede beskrivelse af, hvordan Aarhus Business College efter godkendelse i det Lokale Uddannelsesudvalg tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisningen.  

LUP er en samlet plan for, hvordan målene for erhvervsuddannelsernes opfyldes ved gennemførelse af uddannelsernes og læringsobjekternes enkelte dele.  

LUP revideres løbende for derved at sikre, at indhold til enhver tid afspejler behovet og udviklingen generelt. Samtidig understøttes den ønskede kvalitetsudvikling i erhvervsuddannelserne. Revisionen finder sted i et samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og LUU på baggrund af evalueringer og skolens kvalitetsarbejde.