Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Regnskabsafstemninger og Årsafslutning Kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.
Er du jobsøgende, anbefaler vi at du er godkendt hos din A-kasse til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor du skal tilmelde dig kurset. 

Gå til tilmelding

Kurser

computer-device-laptop-1872757-scaled-aspect-ratio-1204-594
Online

Regnskabsafstemninger og Årsafslutning Kursus

Få redskaberne til at kunne assistere i opgørelsen af virksomhedens periode- eller årsresultat.

På kurset kommer du til at arbejde med opgørelsen af virksomhedens periode- eller årsresultat samt foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og korrekt periodisering af indtægter og omkostninger. Kurset henvender sig til personer, som har nogen rutine i at varetage den daglige bogføring, og som deltager eller forventes at deltage i virksomhedens årsafslutning. 

Kurset er for dig med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling. 

Dit udbytte

Efter kurset kan du assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet på såvel resultatopgørelse som balancekonti. Du kan: 

 • Lave momsafstemning 
 • Arbejde med periodisering 
 • Lave fejlsøgning af konti f.eks. på beløb eller specielle tekster 
 • Lave afstemning af kasse, bank, giro samt debitorer og kreditorer 
 • Rette fejl samt udarbejde rettelsesbilag 
 • Bruge fejlkonti i forbindelse med afstemning 
 • Foretage afslutning af regnskab samt oprette et nyt regnskab. 

Sådan kan du tage kurste

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Varighed
4 dage

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 2.248,85 kr.
Deltagerpris for faglærte/ufaglærte: 832,00 kr.

Find dit DUN-niveau ved at klikke her. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4 for at du kan opnå tilskud til kurset. Ligger dit DUN niveau mellem 0-4 har du ikke en videregående uddannelse, ligger det derimod på 5 eller over har du en videregående uddannelse.

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser