Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Regnskabsafstemninger og årsafslutning – online kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.
Er du jobsøgende, anbefaler vi at du er godkendt hos din A-kasse til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor du skal tilmelde dig kurset. 

Gå til tilmelding

Kurser

computer-device-laptop-1872757-scaled-aspect-ratio-1204-594
Online
Økonomi / Regnskab

Regnskabsafstemninger og årsafslutning – online kursus

Få redskaberne til at kunne assistere i opgørelsen af virksomhedens periode- eller årsresultat.

På kurset kommer du til at arbejde med opgørelsen af virksomhedens periode- eller årsresultat samt foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og korrekt periodisering af indtægter og omkostninger. Kurset henvender sig til personer, som har nogen rutine i at varetage den daglige bogføring, og som deltager eller forventes at deltage i virksomhedens årsafslutning. 

Kurset er for dig med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling. 

Dit udbytte

Efter kurset kan du assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet på såvel resultatopgørelse som balancekonti. Du kan: 

 • Lave momsafstemning 
 • Arbejde med periodisering 
 • Lave fejlsøgning af konti f.eks. på beløb eller specielle tekster 
 • Lave afstemning af kasse, bank, giro samt debitorer og kreditorer 
 • Rette fejl samt udarbejde rettelsesbilag 
 • Bruge fejlkonti i forbindelse med afstemning 
 • Foretage afslutning af regnskab samt oprette et nyt regnskab. 

Sådan kan du tage kurste

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Hvis du gerne vil tage kurset over flere kursusperioder, så skal du tilmelde dig hver periode og altså lave to tilmeldinger.

Varighed
4 dage

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 2.009,95 kr.
Deltagerpris for øvrige: 512 kr.

Har du spørgsmål?