Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Grundlæggende regnskab – online kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du er godkendt hos din A-kasse til at tage kurset, inden du ansøger os.

 

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor du skal tilmelde dig kurset. 

Gå til tilmelding

Kurser

Grundlaeggende-regnskab--aspect-ratio-1204-594
Online
Økonomi / Regnskab

Grundlæggende regnskab – online kursus

Vil du have et solidt kendskab til bogføring, moms, regnskab og løn? Og har du brug for stærke kompetencer i Excel og økonomisystemet e-conomic?

På dette kursus udvikler du dine faglige kompetencer inden for grundlæggende regnskab. På den måde får du udbygget dine evner inden for tal og økonomi, så du kan varetage et job i regnskabsafdelinger eller i administrationer og præstere bedst muligt.

Kurset er for dig, der vil arbejde med regnskab, bogføring, økonomisystemet e-conomic og Excel, og som har lidt eller ingen kendskab på disse områder. Det er også for dig, der har kendskab til områderne, men mangler erfaring med bogføring i økonomisystemet e-conomic.

Dit udbytte

Ved at deltage på dette kursus får du: 

 • Kompetencer til at føre en daglig kasserapport, bogføre løn, køb og salg af inventar, varekøb, foretage betalinger, styre debitorer, oprette indkøbs- og salgsordre 
 • Viden om procedurerne omkring årsafslutning, afstemninger og periodiseringer 
 • Indsigt i anvendelse af økonomisystemet e-conomic som værktøj i dit daglige arbejde 
 • Evner til at udføre debitor-, kreditor- og lagerstyring 
 • Grundlæggende forståelse af Excel-regneark, så du kan bruge det til simple beregninger 
 • Indsigt i, hvordan du bruger internettet i regnskabssammenhænge. 
 • Ved færdiggørelse af kurset er du i stand til at opfylder kravene til at blive ansat i et bogholderi. 

Sådan kan du tage kurset

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Hvis du gerne vil tage kurset over flere kursusperioder, så skal du tilmelde dig hver periode og altså lave to tilmeldinger.

Varighed
30 dage

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 15.397,73 kr.
Deltagerpris for øvrige: 4.096 kr.

Har du spørgsmål?