Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Grundlæggende Regnskab Online Kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du er godkendt hos din A-kasse til at tage kurset, inden du ansøger os.

 

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor du skal tilmelde dig kurset. 

Gå til tilmelding

Kurser

Grundlaeggende-regnskab--aspect-ratio-1204-594
Online

Grundlæggende Regnskab Online Kursus

Vil du have et solidt kendskab til bogføring, moms, regnskab og løn? Og har du brug for stærke kompetencer i Excel og økonomisystemet e-conomic?

På dette kursus udvikler du dine faglige kompetencer inden for grundlæggende regnskab. På den måde får du udbygget dine evner inden for tal og økonomi, så du kan varetage et job i regnskabsafdelinger eller i administrationer og præstere bedst muligt.

Kurset er for dig, der vil arbejde med regnskab, bogføring, økonomisystemet e-conomic og Excel, og som har lidt eller ingen kendskab på disse områder. Det er også for dig, der har kendskab til områderne, men mangler erfaring med bogføring i økonomisystemet e-conomic.

Dit udbytte

Ved at deltage på dette kursus får du: 

 • Kompetencer til at føre en daglig kasserapport, bogføre løn, køb og salg af inventar, varekøb, foretage betalinger, styre debitorer, oprette indkøbs- og salgsordre 
 • Viden om procedurerne omkring årsafslutning, afstemninger og periodiseringer 
 • Indsigt i anvendelse af økonomisystemet e-conomic som værktøj i dit daglige arbejde 
 • Kompetencer til at udføre debitor-, kreditor- og lagerstyring 
 • Grundlæggende forståelse af Excel-regneark, så du kan bruge det til simple beregninger 
 • Indsigt i, hvordan du bruger internettet i regnskabssammenhænge. 
 • Ved færdiggørelse af kurset er du i stand til at opfylder kravene til at blive ansat i et bogholderi. 

Sådan kan du tage kurset

Kursus-ugedage

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Varighed
30 dage, fordelt på onsdage, torsdage og fredage i de givne uger

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 17.147,68 kr.
Deltagerpris for faglærte/ufaglærte: 6.240,00 kr.

Find dit DUN-niveau ved at klikke her. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4 for at du kan opnå tilskud til kurset. Ligger dit DUN niveau mellem 0-4 har du ikke en videregående uddannelse, ligger det derimod på 5 eller over har du en videregående uddannelse.

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser