Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Introduktionskursus til Regnskab og Bogføring

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.
Er du jobsøgende, anbefaler vi at du er godkendt hos din A-kasse til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor du skal tilmelde dig kurset. 

Gå til tilmelding

Kurser

Kursus-introduktion-til-regnskab-og-bogfoering-aspect-ratio-1204-594
Online

Introduktionskursus til Regnskab og Bogføring

Få redskaber til at kunne varetage en virksomheds daglige bogføring.

På kurset lærer du at varetage den daglige bogføring. Bogføringsmediet er stadig oftere it-baseret, hvilket nødvendiggør inddragelse af itværktøjer i økonomi- og regnskabsuddannelserne. Der arbejdes med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskelle i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser arbejdes der med de grundlæggende principper for debitering og kreditering. Vi benytter regneark på dette kursus og senere et økonomisystem, når vi først har principperne på plads. 

Kurset henvender sig til personer, som har meget begrænsede eller ingen forudgående forudsætninger for at varetage den daglige bogføring. 

Dit udbytte

Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. 

Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde. 

Deltageren kender teknikken og principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. 

Deltageren kan klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport. Deltageren kan arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter. 

Efter gennemførelsen af modulet kan du: 

 • Kende forskel på drifts- og balancekonti 
 • Kende forskel på forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer 
 • Klargøre bilag og anvende posteringsark og kasserapport 
 • Arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne 
 • Registrere bilag, der vedrører køb, salg, fragt, rabatter og renter 
 • Debitere og kreditere dagligt forekommende bilag, hvor der kan indgå moms 
 • Udarbejde kasserapport på grundlag af dagens bilag, hvor der kan indgå moms 
 • Afslutte det periodiske momsregnskab 

Sådan kan du tage kurset

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Varighed
6 dage

Pris
Deltagerpris for ledige/kursister med videregående uddannelse: 3.373,28 kr.
Deltagerpris for faglærte/ufaglærte: 1.248,00 kr.

Find dit DUN-niveau ved at klikke her. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4 for at du kan opnå tilskud til kurset. Ligger dit DUN niveau mellem 0-4 har du ikke en videregående uddannelse, ligger det derimod på 5 eller over har du en videregående uddannelse.

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser