Aarhus
Business College
Om Aarhus Business CollegeStrategi, mål og værdier

Strategi, mål og værdier

Få et indblik i vores strategi, mål og værdier

Strategi 2020 fastlægger Aarhus Business Colleges retning for de kommende år i form af strategiske indsatser og mål for perioden 2015 til 2020. Strategien tager afsæt i en fælles formulering af skolens Mission, meningen og formålet med skolen, og en fælles formuleret Vision, der angiver målet og retningen for skolen frem mod 2020.

Mission

Aarhus Business College
Uddanner, Udfordrer og Udvikler mennesker til en global fremtid

Aarhus Business College
Educating, Engaging and Empowering students for a global future

Vision

Aarhus Business College – Din foretrukne uddannelsespartner

Aarhus Business College – Your preferred educational partner

Strategiske indsatsområder

 • Positionering overfor udvalgte målgrupper
 • Organisationsudvikling med særligt fokus på underviserrollen
 • Optimering af læring og læringstilvækst
 • Internationalisering – både ude og hjemme
 • Effektiv institutionsdrift

Strategi 2020

Læs hele vores strategi ved at downloade dokumentet her

Værdigrundlag

Dialog

 • Dialogen binder skolen sammen
 • Dialogen knytter forbindelsen til skolens omverden
 • Dialogen er grundlaget for, at vi kan lære af hinanden og af omverdenen
 • Dialogen er nødvendig for, at vi kan forstå hinandens synspunkter og holdninger
 • Dialogen er udgangspunkt for, at forskellighed bliver en styrke
 • Dialogen giver mulighed for anerkendelse
 • Dialogen bygger på gensidig respekt

Åbenhed

 • Vi er åbne over for muligheder
 • Vi er åbne over for hinanden
 • Vi er åbne over for elever og studerende
 • Vi er åbne over for omverdenen
 • Vi er åbne over for nye idéer
 • Vi deler viden og erfaring med hinanden

Loyalitet

 • Vi er loyale over for fælles beslutninger og støtter dem aktivt
 • Vi er loyale over for skolens mennesker og mål

Ansvarlighed

 • Vi tager ansvar for egen udvikling
 • Vi tager ansvar for afdelingens udvikling
 • Vi tager ansvar for skolens udvikling
 • Vi er miljøbevidste i vore handlinger
 • Vi sikrer råderum for den enkelte, for teamet, for afdelingen og for skolen som helhed

Troværdighed

 • Vi indfrier de løfter, vi giver
 • Vi rådgiver og vejleder troværdigt

Kvalitet

 • Vi leverer kvalitet
 • Vi forlanger kvalitet

(Værdigrundlag vedtaget af hovedsamarbejdsudvalget d. 29. januar 1997)

Personalepolitiske holdninger og værdier

Her kan du læse om vores personalepolitiske holdninger og værdier, som vores arbejde bygger på.

Personalepolitik

Klik her og download en PDF med vores personalepolitik.

Vedtægter

Skolens vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmødet den 19. februar 2020.

Vedtægter

Klik her og download en PDF med vores vedtægter.

Aarhus Business College

Om Aarhus Business College

Sønderhøj 28

8260 Viby J

8936 3636

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238