Århus Købmandsskoles Fond

Århus Købmandsskoles Fond uddeler ikke i år. Ansøg om et legat, hvis du har planer om at videreuddanne dig eller blive trainee i USA.

Århus Købmandsskoles Fonds legat

Legatet er på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge.

Århus Købmandsskoles Fond yder støtte til studerende og afgangsstuderende fra Aarhus Business College, som ønsker at videreuddanne sig i USA enten på college/universitet eller som trainee i en amerikansk handels- eller industrivirksomhed.

Varigheden af dit ophold skal være mellem 6 og 24 måneder, og støtten ydes kun til din rejse og rejseforsikring. Der ydes normalt ikke støtte over 10.000 kr.

Århus Købmandsskoles Fond
att.: Lone Hansen
Sønderhøj 9,
8260 Viby J.
lhan@aabc.dk 

Din ansøgning skal indeholde dokumentation for din optagelse på en amerikansk uddannelsesinstitution eller din ansættelse som trainee i en virksomhed.

Århus Købmandsskoles Fonds vedtægter

Hvis du ønsker at læse fondens vedtægter, kan du neden for downloade en PDF med Århus Købmandsskoles Fonds vedtægter.

Vedtægter-Århus-Købmandsskoles-Fond