Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Projektledelse

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker.

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig.

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden.

Gå til tilmelding

Kurser

macbook2-scaled-aspect-ratio-1204-594
Online

Projektledelse

På kurset lærer du at varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Du lærer at definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål. Du kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere eller for dig, der har lyst til at arbejde i projekter. For dig, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse.

Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med projekter og projektarbejde.

 

Dit udbytte
Du vil opnå kompetencer inden for:

 • Projektplanen, styring, metoder og værktøjer
 • Projektleders rolle og opgaver
 • Projektets fundament og faser
 • Kommunikation, konflikt og feedback i projektgruppen
 • Idébeskrivelse og planlægning.

Sådan kan du tage kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

 • Varighed

  3.0 dage

 • Sted

  Undervisningen foregår online, 8260

 • Pris

  624.00 - 1869.85 kr.

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser