Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker. 

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig. 

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden. 

 

Gå til tilmelding

Kurser

Administrativ-IT-superbruger--aspect-ratio-1204-594
Online

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

Vil du gerne blive helt skarp til bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af anlægsaktiver? Har du mod på at blive klogere på, hvordan du foretager digitale afregninger til Skat m.fl.? På kurset lærer du om anvendelse af periodiske beregninger og registreringer i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar.

Vi har fokus på at give dig et overblik over lønbogføring samt afstemning af lønnen, og vi dykker ned i arbejdet med beregninger og bogføring for afskrivninger og vurdering af anlægsaktiver mv.

Kurset er for dig med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, som arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag.

Dit udbytte

Efter kurset kan du arbejde med bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af anlægsaktiver. Du vil blandt andet have lært om:

 • Digitale afregninger til Skat m.fl.
 • Beregninger og bogføring ift. tab eller fortjeneste samt de heraf afledte poster
 • Vurdering af anlægsaktiver
 • Lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver
 • Beregning og bogføring af lineære afskrivninger og saldoafskrivninger

For at få mest muligt ud af kurset skal du have en basal viden om bogføring, debet, kredit og moms samt regnskabsopbygning. Du skal desuden have arbejdet i et elektronisk bogføringssystem.

Sådan kan du tage kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

 • Varighed

  2.0 dage

 • Sted

  Undervisningen foregår online, 8260

 • Pris

  416.00 - 1124.43 kr.

Har du spørgsmål?

Favoritkurser

Dine favoritter

0 kurser