Aarhus
Business College

IT C – Online

Varighed: 75 timer.

Hvad går faget IT ud på?

Faget IT giver en grundlæggende forståelse for IT’s udvikling og betydning for individet, samfundet og virksomheder. Vi kommer omkring alt fra filformater og indsamling af data til databaser, ERP-systemer og forandringsmodeller.

Gennem hele forløbet arbejder vi med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage, hvor vi kommer omkring alle relevante problemstillinger ved arbejdet med IT i virksomheder.

Du får et bevis på din deltagelse i faget ved endt forløb.

Emner

Se kursets indhold og opbygning her.

Emne 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder faget med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Emne 2/15

IT’s betydning og udvikling for individet

Her arbejder vi med aktuelle og fremtidige tendenser set i forhold til individet. Vi kigger på, hvordan IT påvirker vores liv og ændrer vores måde at kommunikere på både med hinanden, med virksomheder og med det offentlige. Du bliver i stand til at forklare og indgå i en debat om IT-tendenser nu og i fremtiden og får indsigt i, hvordan IT påvirker danskernes hverdag og arbejdsliv.

Emne 3/15

IT’s betydning for samfundet

Her fokuserer vi på IT i relation til samfundet. Du bliver klogere på, hvordan IT bidrager til samfundet generelt, og hvordan IT påvirker danskernes liv og måde at kommunikere med det offentlige på. Desuden ser vi på aktuelle og fremtidige IT-tendenser for dig som borger.

Emne 4/15

IT’s betydning for virksomheden

Dette emne sætter fokus på IT’s betydning for virksomhederne. Du får en grundlæggende forståelse for, hvordan IT påvirker virksomheder, og hvordan du kan indgå i projektgrupper ved indførelse af nye IT-systemer i virksomheden. Desuden vil du blive i stand til at indgå i debatter om IT-tendenser, om hvordan IT kan gøre arbejdet nemmere og mere effektivt i virksomheden, og om hvordan det påvirker kommunikationen.

Emne 5/15

Praktisk informationsteknologi

Her får du en grundlæggende forståelse for typer af filformater. Du bliver i stand til at udvælge og anvende formater alt efter opgave og relevans. Du lærer også at forklare problemstillingerne ved brug af forskellige formater.

Emne 6/15

Integration

På denne del af kurset lærer du at forklare og afprøve, hvordan dokumenter og lignende kan integreres og bruges på tværs af de programmer, de oprindeligt er oprettet i. Du arbejder også med praktiske opgaver i form af import og eksport af data mellem programmer.

Emne 7/15

Indsamling af data

Her får du en grundlæggende forståelse af, hvad data og BIG data er og hvordan det anvendes. Du lærer at oprette spørgeskema til indsamling af data, og du bliver i stand til at forklare store datamængder med egen ord og gøre håndtering af dem forståeligt for andre

Emne 8/15

Databehandling

Du får viden om, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheder og i samfundet. Desuden lærer du, hvordan du udvælger, bearbejder og analyserer indsamlet data. Du bliver i stand til at forklare og formulere, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheden og samfundet. Du lærer også, hvordan data behandles på forskellige måder for at læse tendenser ud af dem.

Emne 9/15

Simple databaser

I dette emne får du en grundlæggende forståelse for, hvordan du opbygger en simpel database, og hvilke datatyper, der er relevante at anvende. Du lærer at beskrive formålet med en database og hvordan en database er opbygget. Du bliver i stand til at beskrive begreber knyttet til databaser. Desuden lærer du med dine egne ord at beskrive, hvad tabeller, felter, poster, primærnøgle, fremmednøgle, redundans og relationer er.

Emne 10/15

Relationsdatabaser

Relationsdatabaser ligger i forlængelse af simple databaser. Derfor anbefaler vi, at du gennemfører simple databaser først.
Du bliver i stand til at forklare, hvad relationsdatabase er, og du lærer at oprette dem og udtrække data ved hjælp af forespørgsler. Desuden vil du lære at oprette E/R-diagram, oprette relationer mellem tabellerne i databasen samt oprette formularer og rapporter og forklare formålet med dem.

Emne 11/15

Brancherelaterede systemer - ERP

Du lærer, hvad forretningssystemerne ERP er, hvordan virksomheden kan anvende dem i det administrative arbejde, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med anvendelse af ERP-systemer.

Emne 12/15

Introduktion til IT-forandringsprocesser i virksomheden

Du bliver med dette kursuspunkt i stand til at identificere forskellige virksomhedstyper og beskrive betydningen af informationsteknologiske forandringer i en virksomhed. Desuden lærer du at beskrive en virksomhed med dine egne ord ved hjælp af Leavitts model og redegøre for, hvordan indførelse og opgradering af IT-systemer påvirker en virksomhed.

Emne 13/15

Projekt- og ressourcestyring

Du får relevante værktøjer til tids- og ressourcestyring i forbindelse med informationsteknologiske forandringsprocesser. Du lærer at anvende disse værktøjer og forklare, hvordan en projektorganisation er opbygget og anvendes i virksomheder.

Emne 14/15

Forandringsmodeller

Du får en grundlæggende forståelse for de systemudviklingsmodeller, virksomheder tager i brug, når de indfører nye IT-systemer, herunder fasemodeller og prototyping. Du bliver i stand til at forklare og anvende ’fasemodel’ til løsningen af en konkret problemstilling, og du lærer at forklare og anvende ’prototyping’.

Emne 15/15

Dokumentationsopgaver

Som afrunding på hele forløbet skal du dokumentere din samlede læring gennem arbejde med en caseopgave. Den skal dokumentere dit samlede læringsresultat – enten med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage eller en anden virksomhed, for eksempel en eventuel læreplads.

Emne 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder faget med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Praktiske informationer

Til dig der overvejer at tilmelde dig online-fag

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige hold, men fjernundervisning adskiller sig ved at foregå online uden fysisk fremmøde. Det medfører en stor fleksibilitet med en studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det stiller dog også særlige krav til dig som elev, så før du tilmelder dig et online-fag bør du overveje, om du kan sige ja til de følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen studieindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i vores online-kurser.

Forudsætninger for at deltage

Der kræves ikke noget særligt kendskab til IT for, at du kan deltage i faget og få mest muligt ud af det. Med lyst til at lære kommer du langt. Desuden er det vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, fordi du selv styrer forløbet.

Hvem henvender faget sig til?

Faget er for dig, der mangler IT for at kunne begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det er også for dig, der arbejder med IT i praksis, men har brug for den bagvedliggende teori. Det kan dette fag hjælpe dig med.

Ved at følge faget er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i din karriere.

Tekniske kompetencer

I faget skal du bruge Windowsbaserede programmer såsom Word, Excel og PowerPoint eller lignende. Det er en fordel, hvis du har grundlæggende kendskab til disse programmer og kan anvende dem på brugerniveau. Du behøver ikke selv have licens til programmerne, da Aarhus Business College stiller dem til rådighed.

Til aflevering af nogle opgaver skal du anvende Microsoft Access. Dette program er ikke tilgængeligt på Mac-computere. Derfor skal du tilkoble dig fjernskrivebord, hvis du bruger Mac til at løse og aflevere disse opgaver. I videoen længere nede på siden kan du se, hvordan du tilkobler dig fjernskrivebord, så du får adgang til Microsoft Access.

Pris: 0 - 1.950 kr.

Hvis du er elev på fuld tid eller GVU-elev, så er faget gratis.

Hvis du er i lære og mangler dette ene fag, så er det gratis.

Hvis du tager faget som efteruddannelse, så er der en deltagerbetaling på 1.950 kr.

Vær opmærksom på, at hvis dit uddannelsesniveau er højere end et gymnasialt niveau eller det er et jobcenter, der skal afholde udgifterne, så er prisen anderledes. Kontakt da Aarhus Business College.

Har du brug for hjælp?

Stine Aagaard Petersen
Uddannelsessekretær
89 36 31 06stpe@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Installer fjernskrivebord på Mac

Sådan får du adgang til fx Microsoft Access på din Mac-computer

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Selvvalgt periode på 75 timer

Start mellem d. 11. november 2019 og d. 11. november 2021.

Tilmeld dig

Du kan tage faget når det passer dig.

Det forventede tidsforbrug er vejledende ca. 75 timer for hele forløbet. Arbejdsbyrden vil svare til ca. to ugers fuldtidsarbejde.

Obs. slutdatoen ved tilmelding til faget er vejledende.

Kurset i IT har været overskueligt og nemt at gå til. Jeg er vildt glad for, at jeg har taget det. Jeg var skeptisk, før jeg begyndte, for kunne jeg forstå opgaverne, når jeg ikke sad i et klasseværelse? Men det gik fint. Det er godt struktureret, og jeg vil især gerne fremhæve den helt geniale måde, som de forskellige programmer introduceres på. Det foregår ved hjælp af ’step by step-videoer’, som er meget pædagogiske og lette at forstå. Det har hjulpet mig meget. Kurset giver mulighed for selv at disponere sin tid. Jeg vil til hver en tid anbefale onlinekurset i IT.

Anne Lautrup Pedersen

Studerende

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Du har mulighed for at stille spørgsmål til din underviser, være i dialog og få vejledning under hele fagets forløb. Der vil desuden være feedback fra underviseren på de opgaver, du afleverer.

Hvordan foregår undervisningen?

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står din underviser naturligvis klar til at hjælpe dig.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage faget lige når det passer dig.

Undervisningen foregår på baggrund af forskellige læringsstile. Du vil blandt andet skulle lytte, se video, besvare quizzer og læse tekster m.m.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

I faget skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af tekstprogrammer (f.eks. Word) eller et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i det forum online, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver.

Hvad får jeg ud af at deltage i kurset?

Ved at tage faget IT er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i dit arbejdsliv. Det kan være, du mangler faget for at kunne begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det kan også være, at du arbejder med IT i praksis, men har brug for teorien bag. Det kan faget hjælpe dig med.

Hvor mange timer om dagen skal jeg bruge på faget?

Du skal forvente at bruge 4-6 timer om dagen på faget.

Relaterede kurser


Oplæringsansvarlig - Få det bedste ud af din elev

Oplæringsansvarlig - Få det bedste ud af din elev

Oplæringsansvarlig – Få det bedste ud af din elev Er du oplæringsansvarlig for elever i virksomheden og sidder du med spørgsmål om, hvad din elev skal opnå i løbet af praktikken? Er du i tvivl o...

Læs mere
Praktisk Projektledelse

Praktisk Projektledelse

Hvad går Praktisk Projektledelse ud på? En målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikli...

Læs mere

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238