Aarhus
Business College
EUX Business, EUD Business & EUD10NyhederFase 2 i genåbning: superviserede selvtests

Fase 2 i genåbning: superviserede selvtests

Skrevet af broh mandag d. 29. marts 2021

Efter påske må alle elever komme i skole i halvdelen af tiden og i 5 dage ad gangen – og alle med fremmøde på skolen vil blive testet vha. superviserede selvtests mandag og onsdag.

Kære alle

Tirsdag d. 6. april tager vi fat på næste etape af genåbningen.

Efter påske må alle elever komme i skole i halvdelen af tiden og i 5 dage ad gangen – med andre ord hver anden uge. Retningslinjerne for coronavenlig skolegang, der blev meldt ud i uge 11, gælder stadig.

Fra mandag den 12. april tilbyder skolen superviserede selvtest. Her vil eleverne blive testet i løbet af skoledagen (mandag og onsdag) efter en nærmere plan. Testresultatet sendes til eleven via sms og vil også fremgå af appen MinSundhed.

Uanset tilbud om test på skolen, er det altid elevens ansvar at have en gyldig test. Testen må max. være 72 timer gammel, hver gang eleven møder ind til undervisning i en ny uge. Skolen er forpligtet til foretage kontroller, og manglende gyldig test er en grov overtrædelse af skolens regler. 72 timers-reglen gælder for alle, der færdes på skolen.

Hvis eleven er fritaget for test, skal eleven altid kunne fremvise gyldig erklæring (lægeerklæring) ved forespørgsel/kontrol. Det er ikke nok at fremvise den en gang til eksempelvis rektor eller lærere – eleven skal have erklæringen på sig.

Hvordan foregår det i praksis?

I praksis gør vi med virkning fra tirsdag d. 6. april sådan her:

Fra uge 14 må alle klasser og hold på EUD10, EUD, EUD-V og EUX komme i skole hver anden uge. Klasserne indkaldes i et rul via Lectio.

VUC-forforløb, GSK-matematik og 5-ugersforløb for studenter er omfattet af den delvise genåbning. Klasserne indkaldes i et rul via Lectio.

Skolepraktikelever fortsætter som hidtil med 100 procents fremmøde.

AMUAMU-kurserEfteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Det er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Derved kan de passes ind i et arbejdsforløb.-kursister i Open Learning Center tilbydes fremmødeundervisning hver anden uge.

Alle elever og kursister skal fortsat kunne fremvise en negativ coronatest, der max. er 72 timer gammel, hver gang de møder ind til undervisning i en ny uge.

Alle elever skal fortsat kunne fremvise en negativ coronatest, der max. er 72 timer gammel, hver gang man møder ind til undervisning i en ny uge.

Hovedforløbet

Der indkaldes max 125 elever til fremmødeundervisning pr. afdeling ad gangen – svarende til ca. 5 klasser pr. afdeling.

Alle elever skal fortsat kunne fremvise en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel, når de søndag aften møder ind på skolehjem til undervisning i en ny uge.

Hvis en skolehjemselev testes positiv om mandagen, sendes vedkommende til en PCR-test og isoleres på et værelse, indtil svaret foreligger. Elever, der testes positiv om onsdagen, sendes hjem.

72 timers-reglen gælder for alle, der færdes på skolen.

Superviserede selvtests

Fra uge 14 begynder overgangen til superviserede selvtests af både elever og medarbejdere på alle afdelinger på Aarhus Business College. Her benyttes kviktesten, hvor man fører en podepind ca. 2-3 cm. op i hvert næsebor i 15 sekunder.

Supervisorerne er uddannet hos Falck og kan altså det samme, som det korps af testere, du møder i Falcks testcentre, der står for kviktests i det offentlige system. Kontaktperson og testkoordinator er skolens internationale koordinator Lone Hansen.

Alle elever med fremmøde på skolen vil blive testet mandag og onsdag. Det foregår som selvtests, der som hovedregel sker i stamklasserne under supervision. Her vil eleverne se en vejledningsfilm og få uddelt testkit. Eleverne gennemfører testen på sig selv iht. anvisninger fra ministeriet, hvorefter supervisoren noterer testresultaterne, der indrapporteres til sundhed.dk.

Hvis en elev er testet positiv, beder supervisoren eleven om at forlade skolen med besked om at få foretaget en PCR-test. Hvis elevens test er inkonklusiv, skal eleven have en ekstra test på skolen.

Kantinen genåbner

Kantinen på Campus Sønderhøj åbner igen fra tirsdag d. 6. april. Dog kun i begrænset omfang og med afstandsregulering af elevtrafikken i kantineområderne.

God påske

Efter et år med corona ved vi nu, at det er meget lettere at lukke skolen ned end at genåbne den. Til gengæld er genåbningerne meget mere opmuntrende. Også selv om vi denne gang står foran en helt ny udfordring – nemlig etableringen af et ret omfattende test-system.

Det er også en opmuntring, at foråret nu for alvor banker på, og at vaccinerne til os alle er lige om hjørnet.

Inden da venter der os et tiltrængt pusterum i påskeferien.

Tak for indsatsen og rigtig god ferie!

Med venlig hilsen
Gitte Nørgaard

Relaterede nyheder


Fjerde år i træk: Elev fra Aarhus Business College vinder 1. præmien ved prestigefuld prisuddeling

Fjerde år i træk: Elev fra Aarhus Business College vinder 1. præmien ved prestigefuld prisuddeling

Skrevet af marie

1. pladsen gik for fjerde år i træk til en elev fra Handelsfagskolen – Aarhus Business College ved uddelingen af Detailhandlens Fagprøvepris 2021. Også 3. pladsen gik til en elev fra Aarhus Business C...

Læs mere
Hovedforløbselev tildeles Hedorfs uddannelsespris

Hovedforløbselev tildeles Hedorfs uddannelsespris

Skrevet af marie

Læs mere