Aarhus
Business College

Forløbet

Med EUD for Studenter (EUS) kommer du i gang med en erhvervskarriere på kun 5 uger, og kan blive elev i en virksomhed som f.eks. speditør, indkøber eller administrativ medarbejder.

Hvad er EUD for Studenter?

Det er et særligt tilrettelagt forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse, og gerne vil have en elevplads og karriere inden for Kontor, Handel, Digital Handel, Detail eller Event. Forløbet giver dig kompetencer og opkvalificerer dig, så du efterfølgende er klar til en elevplads i en virksomhed.

EUS er et 5 uger langt grundforløb med undervisning på niveau C i fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og erhvervsinformatik.

Retningen Kontor indeholder

  • Informationsteknologi C
  • Virksomhedøkonomi C

Retningen Event, Handel, Digital Handel og Detail

  • Afsætning C
  • Virksomhedøkonomi C

For alle retninger skal du også opnå kompetencer i det uddannelsesspecifikke fag, som er rettet mod den uddannelsesretning, du vælger.

Undervisningen er relevant, fordi læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i autentiske problemstillinger målrettet den virkelighed, du vil møde under din elevtid. Det betyder, at du får færdigheder, du kan bruge direkte i din dagligdag.

Grundforløbet afsluttes med en eksamen, hvor du møder op på skolen.

Du behøver ikke at have en elevplads inden du søger ind på forløbet.

Sådan foregår undervisningen

Du tager hele forløbet online og møder ikke fysisk ind til undervisning på skolen. Det er kun til eksamen, du skal møde fysisk op på skolen. Forløbet er fleksibelt, og du kan læse på det tidspunkt af dagen, der passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at det er et fuldtidsstudie, du starter på, og vi forventer, at du dagligt arbejder med pensum og opgaverne i 4-6 timer. Der er krav om løbende opgaveaflevering og studieaktivitet.

Der er mulighed for at få hjælp og vejledning fra undervisere på alle hverdage.

Undervisningen er varieret og vi anvender flere forskellige læringsformer – både individuelle, dialogbaserede og casebaserede.

Tilmelding

Vi starter nye hold hver 5. uge og optager elever helt frem til studiestart, hvis vi har ledige pladser. Klik herunder for at se, hvordan du tilmelder dig.

Tilmeld dig

Fag

For at du kan blive klar til at gå i lære, skal du have nogle merkantile grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag (USF). USF er et fag, der direkte afspejler den uddannelsesretning, du har valgt og indeholde emner, der alle kredser om forskellige aspekter af den valgte uddannelsesretning.

Du kan læse mere om fagene herunder.

Virksomhedsøkonomi C

Du får en grundlæggende forståelse for de økonomiske problemstillinger i en virksomhed. Vi kommer hele vejen rundt om de dele, der har betydning for virksomhedens økonomi; fra regnskabsopstilling og -analyse til omkostningsstyring og opstilling af resultatbudgetter. Faget handler selvfølgelig mest om økonomi, men du lærer også om den del af virksomhedernes dagligdag, som handler om miljø og social ansvarlighed.

Afsætning C

Vi ser på markedsforhold, markedsføring og branding. Du lærer om udbud og efterspørgsel og generelle afsætningsmæssige forhold. Desuden ser vi på marketingmixet, der handler om de parametre, du skal anvende for at analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Erhvervsinformatik C

Faget Erhvervsinformatik C indeholder 3 hovedemner, nemlig Digital myndiggørelse, Erhvervsrettet digital udvikling og Teknologisk handleevne og computational tankegang.

Du skal arbejde med emnerne digital udvikling, sikkerhed og adfærd, digitale artefaktor, teknologiforståelse, analyse af digitale artefakter, designudvikling og meget mere. Forløbet afsluttes med en dokumentationsopgaven der dækker hele pensum. Opgaven er obligatorisk for forløbets gennemførelse, da den er en del af eksamen.

Uddannelsesretninger

Inden du starter på uddannelsen skal du tage stilling til, hvilken uddannelsesretning, du gerne vil have en elevplads indenfor; Handel, Detail, Kontor, Digital Handel eller Event.

Hvis du f.eks. ønsker at stå i butik, skal du vælge retningen Detail, og hvis du ønsker at blive indkøber i en virksomhed, skal du vælge retningen Handel.

Hvis du er i tvivl om valg af uddannelsesretning, så er du velkommen til at tage fat i vores studievejledere.

Se uddannelsesretningerne her

SU

Uddannelsen er SU-berettiget, og du får SU efter de regler, der gælder for ungdomsuddannelserne.

Du kan læse mere her.

Har du spørgsmål?

Lene Grønbech Sørensen
Vejleder
89 36 31 16lgso@aabc.dk