Aarhus
Business College

Fag og undervisning

På HHX har du en række fag, som ruster dig til din fremtid. I alle fag tager vi udgangspunkt i virkeligheden og kobler teori og praksis.

Nye fag

På Aarhus Handelsgymnasium møder du både fag, du kender fra grundskolen, og fag du aldrig tidligere har haft. Uanset hvad der står på skemaet, tager vi udgangspunkt i virkeligheden og kobler teori og praksis.

På HHX har vi fagene afsætning, virksomhedsøkonomi, erhvervsjura og international økonomi, som er helt nye fag, du ikke har mødt i din grundskole. De er med til at adskille HHX markant fra andre gymnasier, da de ikke tilbydes andre steder.

Du kan blive meget klogere på, hvad de enkelte fag går ud på og indeholder ved at klikke på dem længere nede på siden.

Fagenes niveauer

På HHX har du fag på 3 forskellige niveauer. Ud for hvert fag står der A, B eller C, hvilket viser det niveau, faget udbydes på. Du finder en kort beskrivelse af dette herunder.

Fag på A-niveau

Når et fag er på A-niveau betyder det, at det er det højeste niveau, som kan opnås på en ungdomsuddannelse. Det betyder desuden, at det er et fag, som du følger i 3 år.

Obligatoriske fag på A-niveau uanset studieretning:

Fag på B-niveau

Når et fag er på B-niveau betyder det, at det er mellemniveau, og det næsthøjeste niveau, du kan få på en ungdomsuddannelse. Det betyder desuden, at det er et fag, som du følger i 2 år.

Obligatoriske fag på B-niveau uanset studieretning:

Afhængigt af din studieretning har du mulighed for at løfte fag til A-niveau.

Fag på C-niveau

C-niveau er det laveste niveau, du kan have på en ungdomsuddannelse. Det betyder, at det er et fag, som du følger i 1 år.

Obligatoriske fag på C-niveau uanset studieretning:

Afhængigt af din studieretning har du mulighed for at løfte et fag til B-niveau.

Faget dansk er meget virkelighedsnært. Vi kigger på, hvad der er aktuelt i verden omkring os.

Srud, elev

Dansk

Afspil video

Obligatoriske fag

På HHX er der en række fag, som alle elever skal have, og som er fastlagt på forhånd. Det kaldes obligatoriske fag og de er på alle studieretninger.

De obligatoriske fag er:

Du skal desuden igennem nogle forskellige forløb:

Niveauerne kan være forskellige fra studieretning til studieretning. Det gælder fagene afsætning, international økonomi, matematik og virksomhedsøkonomi.

HHX er den eneste ungdomsuddannelse, hvor alle elever skal have engelsk på A-niveau. Derudover skal alle have et 2. fremmedsprog, som kan være tysk (fortsætter), fransk (begynder eller fortsætter) eller spansk (begynder). På nogle af studieretningerne er der på forhånd valgt et sprogfag, som passer godt til studieretningen. Her skal du ikke selv vælge dit andet fremmedsprog.

I tysk arbejder vi bl.a. med quizzer og korrespondancer. Undervisningen er varieret, og jeg lærer noget nyt hver gang.

Frederikke, elev

Tysk

Afspil video

Valgfag

Valgfagene på HHX giver dig mulighed for at vælge de fag, der interesserer dig. Alt afhængig af din studieretning kan du vælge 1-3 valgfag.

Nogle valgfag som f.eks. idræt og mediefag er helt anderledes end dine obligatoriske fag, da de ikke som sådan er rettet mod handel. Derimod er fag som f.eks. markedskommunikation og organisation mere i familie med de obligatoriske fag, da de har fokus på business.

Valgfagene på B-niveau, finansiering, psykologi og kulturforståelse giver dig mulighed for at få endnu mere viden inden for et fag, som du synes er spændende og allerede har på C-niveau.

Vær opmærksom på, at valgfagsmulighederne varierer fra studieretning til studieretning. Desuden er der forskel på, hvilke valgfag de to afdelinger, HHX Risskov og HHX Viby udbyder.

Valgfagene på Aarhus Handelsgymnasium kan være:

Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Dine muligheder for valgfag vil også afhænge af timetallet for de obligatoriske fag i en studieretning.

Hvordan er det at gå på HHX?

Sille går på Aarhus Handelsgymnasium. Hør hende fortælle om, hvordan det var at starte på HHX, og de fag hun har.

Undervisningen

På Aarhus Handelsgymnasium får du aldrig stukket en teori i hånden uden at vide, hvad du skal bruge den til. Vi arbejder med cases og problembaseret læring, og vi tager udgangspunkt i den virkelighed, du kender – det kalder vi virkelighedsnær undervisning.

I alle fag finder vi løsninger på konkrete problemstillinger fra fx politik eller erhvervslivet. Vi mener, det bliver sjovere at lære, når vi hiver relevante og aktuelle udfordringer ind i undervisningen og løser dem ved hjælp af teori.

På HHX på Aarhus Business College er der altså altid en sammenhæng mellem teori og praksis, fordi undervisningen tager udgangspunkt i cases fra virkeligheden, foredrag og virksomhedsbesøg, så du kan få en god forståelse for, at det du lærer kan bruges i erhvervslivet.

Relevant litteratur

Til at understøtte den virkelighedsnære undervisning, har HHX-afdelingerne i Viby og Risskov hver især et bibliotek med uddannede bibliotekarer. Her har eleverne adgang til fx bøger, tidsskrifter, opslagsværker samt elektronisk materiale og databaser, og en omfattende samling af materiale afspejler fagene på HHX.

På bibliotekerne kan eleverne få hjælp til at finde litteratur i forbindelse med fx opgaveskrivning. Gennem undervisning og vejledning fra bibliotekarerne bliver eleverne klædt godt på til at mestre bl.a. informationssøgning og kildekritik.

Skema

På Handelsgymnasiet bruger vi Lectio som system til skema og lektier. Her kan du altid se dit aktuelle skema samt følge med i forhold til lektier og afleveringsopgaver. Det er også her du kan se dine eksamenskarakterer. Det ugentlig skema ligger nogenlunde fast for en længere periode, men der vil af og til være ændringer i det faste skema. Skoledagen varer ofte til kl. 15.30, hvilket du skal være opmærksom på, hvis du udover skolegangen også har et fritidsjob.

Undervisningsbeskrivelser

Her finder du undervisningsbeskrivelser for de enkelte klasser, hvor du blandt andet kan se fokuspunkter og arbejdsformer i de forskellige fag og klasser. Dette sikrer, at der er progression og variation i undervisningen. Find din undervisningsbeskrivelse her.

Grundforløb

Når du begynder på HHX starter du på et grundforløb, som i høj grad skal forberede dig i dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.

Grundforløbet varer 3 måneder og introducerer dig til de forskellige studieretningers fagområder og fag. Og du vil blandt andet blive undervist i studieretningsfagene, så du kan få indsigt i dem og bliver klogere på, hvilken studieretning, der passer til dig og dine interesser.

Desuden får du et indblik i de typer af videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger peger mod.

Du får vejledning undervejs.

Studieretninger

Efter 3 måneder på grundforløbet skal du vælge studieretning.

Se dem her.

Adgangskrav til videregående uddannelse

Adgangskortet viser de fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der fungerer som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser.

Tjek her, hvad din gymnasiale eksamen giver adgang til.

Har du spørgsmål?

Studievejledning i Risskov
89 36 38 00ve-studvejl@aabc.dk
Studievejledning i Viby
89 36 34 50vi-studvejl@aabc.dk

Aarhus Business College

HHX Aarhus Handelsgymnasium

Vejlby Centervej 50

8240 Risskov

8936 3800

admve@aabc.dk

Viemosevej 1

8260 Viby J

8936 3450

admvi@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238