Aarhus
Business College
HovedforløbEventEventkoordinator

Eventkoordinator

Har du altid haft lyst til at arbejde med events? Har du øje for kunderejsen, og synes du, det er vigtigt at skabe tryghed for kunden både før, under og efter et arrangement? Så er eventkoordinator-uddannelsen måske noget for dig.

Hvad er eventkoordinator-uddannelsen?

På eventkoordinator-uddannelsen er der fokus på planlægning, afvikling og efterarbejde i forhold til aktiviteter, events og arrangementer såsom fester, koncerter, konferencer og bryllupper. Kunderejsen er i centrum, og det handler om at skabe tryghed for kunden i planlægningen såvel som i afviklingen og efterarbejdet med en event.

Du lærer at tænke kreativt, så du kan udvikle nye idéer samtidig med, at du lærer at arbejde struktureret og grundigt, så du kan realisere idéerne i praksis. En vigtig del af arbejdet går ud på at finde den rette oplevelse, der passer til kundens behov. Det foregår ofte i samarbejde med mange forskellige mennesker, så du skal være serviceminded og åben i din tilgang til andre mennesker.

Du lærer også om:

 • Økonomi
 • Booking
 • Markedsføring
 • Kommunikation
 • Præsentation
 • Projektstyring
 • Kontrakter

Som eventkoordinatorelev arbejder du på fuldtid i en virksomhed i 2 år, som er din elevtid. I løbet af de 2 år skal du på skoleophold i sammenlagt 8-12 uger inkl. din afsluttende fagprøve.

Igennem elevtiden bliver du oplært i centrale elementer i eventkoordinering:

 1. Udvikling og markedsføring af events
 2. Planlægning af events
 3. Gennemførelse af events.

Når du er færdiguddannet, kan du arbejde i fx PR-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre m.m.

Obligatoriske fag

Herunder får du et overblik over de fag, der er obligatoriske på eventkoordinator-uddannelsen.

Event og idéudvikling - 2 uger

 • Branchekendskab
 • Idéudvikling
 • Kultur- og trendforståelse
 • Metoder til idé- og konceptudvikling
 • Personlig planlægning
 • Konflikt- og stresshåndtering
 • Aftaleret
 • Økonomi

Regler, sikkerhed og kvalitet - 2 uger

 • Kundeservice
 • Kommunikation og samarbejde
 • Planlægning af event
 • Projektstyring
 • Kvalitet
 • Myndighedskrav
 • Logistikplanlægning
 • Økonomi

Projektstyring og eventøkonomi - 2 uger

 • Markedsanalyse
 • Salg og markedsføring
 • Networking
 • Projektstyring – fra udvikling til gennemførelse
 • Risikovurdering
 • Arbejdsmiljø
 • Økonomi

Eventjura og eventdrejebog - 2 uger

 • Udarbejdelse af drejebog
 • Lovgivning
 • Økonomi
 • Projektledelse

Jeg er tilknyttet erhvervsafdeling i Musikhuset Aarhus, hvor jeg tager mig af virksomheder og deres events. Jeg er tovholder, laver marketingmateriale,  sender tingene ud til virksomhederne, tager imod ordrer, afvikler møder osv. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg har ansvaret for dagsmøder og netværksmøder, og så er jeg med på større arrangementer. I starten troede jeg, at en eventkoordinator kun lavede private arrangementer, underholdning, fester osv., men jeg har fået øjnene op for den erhvervsmæssige del og det er super fedt.

Andreas

Eventkoordinator-elev i Musikhuset Aarhus

Valgfag

Herunder får du et overblik over, hvilke valgfag du kan tilvælge på eventkoordinator-uddannelsen.

Salg og markedsføring - 1 uge

Du lærer noget om rutinerne i forbindelse med kundekontakt, og du kommer til arbejde med salgets faser fra den første kontakt med kunden til salget er gennemført.

 • Spørgeteknik
 • Kropssprog
 • Brug af sociale medier
 • Lovgivning

Skriftlig kommunikation - 1 uge

 • Afsender
 • Budskab
 • Modtager
 • Grammatik
 • Sprogpolitik
 • Layout
 • Kommunikation

Præsentationsteknik og personlig fremtræden - 1 uge

Du får konkrete værktøjer til brug ved forberedelse af fremlæggelser og til selve fremlæggelsen samt redskaber til at præsentere for en større forsamling. Du arbejder med forskellige teknikker, så du fremstår mere sikker og mindre nervøs i en præsentationssituation. Derudover får du værktøjer til at strukturere din fremlæggelse, så den rammer målgruppen bedst muligt.

Undervisningen består dels af en gennemgang af teori og dels øvelser i præsentationer med forskelligt fokus.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de to år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens smukke skolehjem i Skåde Bakker – se billeder her.

Læs om skolehjemmet og priser her

Fagprøve

Når du har afsluttet dit sidste skoleophold, skal du skrive fagprøven, som markerer færdiggørelsen af din uddannelse. Her skal ud løse en praktisk problemstilling på arbejdspladsen på baggrund af teori fra skoleopholdene.

Fagprøven skal vise, at du er i stand til at anvende den viden, du har opnået under uddannelsen, til løsningen af fagprøvens problemformulering. Et andet væsentligt element i fagprøveprocessen er, at du viser selvindsigt, og dermed evner at bedømme din egen indsats og kan perspektivere dine resultater. Du vælger selv, hvilken problemstilling du ønsker at arbejde med. Da den netop skal tage afsæt i konkret praksis, er der rig mulighed for samtidigt at tilføre værdi til din virksomhed.

Fagprøven består af 4 dele:

 1. Problemformulering – der udarbejdes i samarbejde mellem dig, dit praktiksted og læreren på skolen
 2. Projekt – der gennemføres i virksomheden
 3. Rapport – der indeholder problemformulering, beskrivelse og evaluering af projektet
 4. Mundtlig eksamen – Rapporten er grundlaget for eksamen

Løn under uddannelse

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at arbejde med events i mange forskellige brancher, f.eks.:

 • Event- og PR-bureauer
 • Sportsklubber
 • Hotel- og konferencebranchen
 • Storcentre
 • Banker og forsikringsselskaber
 • Teatre og museer
 • Spillesteder, festivaler og festuger
 • Kommuner
 • Kirker
 • Ngo’er, politiske organisationer og fagforeninger.

Har du spørgsmål?

Tove Damgaard Andersen
Studiesekretær
tove@aabc.dk8936 3103