Aarhus
Business College
HovedforløbSkoleophold

Skoleophold

Under din 2-årige elevuddannelse skal du på kortvarige skoleophold, hvor du opdateres med den nyeste viden inden for dit speciale.

Sådan forløber dit skoleophold

Du er elev i 2 år, hvor du veksler mellem undervisning på Aarhus Business College og arbejdet som elev i en virksomhed.

Undervisningen består både af obligatoriske fag og valgfag. Når du har afsluttet de obligatoriske fag vælger du sammen med virksomheden de valgfag, du skal følge i de resterende uger af din uddannelse. På den måde får du en relevant profil i forhold til virksomheden og dine fremtidsplaner.

Fælles for alle fagene er, at de så vidt muligt tager udgangspunkt i den praksis, du møder i en virksomhed. Dit arbejde på elevpladsen er langt størstedelen af din toårige uddannelse.

Du skal afslutte din uddannelse med en fagprøve, som giver dig mulighed for at dokumentere de færdigheder, du har opnået igennem de to år. Det er helt afgørende, at fagprøven består af løsning af en praktisk problemstilling i virksomheden.

Sådan underviser vi

Undervisningsformen er varieret og består blandt andet af læreroplæg, elevoplæg og gruppeøvelser. Du bliver udfordret på din evne til at koble virksomhedens problemstillinger med teoretiske værktøjer på en uddannelse med praksis i fokus. Vi forsøger at inddrage dig så meget som muligt.

Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi bestræber os på at udfordre dig i det, du allerede gør. Alle hovedforløbsundervisere har mange års erfaring både med undervisning og fra deres job i erhvervslivet.

Specialefag i Austin, Texas, USA

Hovedforløbselever ved Aarhus Business College og landets øvrige handelsskoler har mulighed for at deltage i 2 ugers studierejse til USA. Studierejsen tilbydes inden for alle specialeretninger.

Ud over undervisningen er der tilrettelagt et solid program med virksomhedsbesøg, gæstelærere der fortæller om ”Danish Success Stories”, etablering af egen virksomhed i USA og en række kulturelle arrangementer.

Studierejsen koster DDK 13.300,-.

Beløbet dækker undervisning i 10 dage, virksomhedsbesøg, kulturelle arrangementer, flyrejse tur/retur Billund – Austin, hotelophold i eget værelse med morgenmad, al transport i Austin, med andre ord alt, undtagen elevens lommepenge. Virksomhederne modtager lønrefusion fra AUB.

Yderligere information om specialefagsundervisningen

Tilmelding til Austin, Texas

Der er stadig enkelte pladser tilbage på turen, så hvis du synes, det lyder fedt, så tilmeld dig via tilmeldingsblanketten herunder.

Tilmeld dig her