Aarhus
Business College
HovedforløbSkoleophold

Skoleophold

Under din 2-årige elevuddannelse skal du på kortvarige skoleophold, hvor du opdateres med den nyeste viden inden for dit speciale.

Sådan forløber dit skoleophold

Du er elev i 2 år, hvor du veksler mellem undervisning på Aarhus Business College og arbejdet som elev i en virksomhed.

Undervisningen består både af obligatoriske fag og valgfag. Når du har afsluttet de obligatoriske fag vælger du sammen med virksomheden de valgfag, du skal følge i de resterende uger af din uddannelse. På den måde får du en relevant profil i forhold til virksomheden og dine fremtidsplaner.

Fælles for alle fagene er, at de så vidt muligt tager udgangspunkt i den praksis, du møder i en virksomhed. Dit arbejde på elevpladsen er langt størstedelen af din toårige uddannelse.

Du skal afslutte din uddannelse med en fagprøve, som giver dig mulighed for at dokumentere de færdigheder, du har opnået igennem de to år. Det er helt afgørende, at fagprøven består af løsning af en praktisk problemstilling i virksomheden.

Sådan underviser vi

Undervisningsformen er varieret og består blandt andet af læreroplæg, elevoplæg og gruppeøvelser. Du bliver udfordret på din evne til at koble virksomhedens problemstillinger med teoretiske værktøjer på en uddannelse med praksis i fokus. Vi forsøger at inddrage dig så meget som muligt.

Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi bestræber os på at udfordre dig i det, du allerede gør. Alle hovedforløbsundervisere har mange års erfaring både med undervisning og fra deres job i erhvervslivet.

Specialefag i Austin, Texas, USA

Hovedforløbselever ved Aarhus Business College og landets øvrige handelsskoler har mulighed for – i samarbejde med deres praktikplads – at tage et af skoleopholdene i Austin, Texas på 2 uger. Her har du fag som Business English og Presentations Techniques, og du får en unik indsigt i det amerikanske uddannelsessystem og besøger flere spændende virksomheder.

Studierejsen tilbydes inden for alle specialeretninger.

Ud over undervisningen er der tilrettelagt et solid program med virksomhedsbesøg, gæstelærere, der fortæller om ”Danish Success Stories”, etablering af egen virksomhed i USA og en række kulturelle arrangementer.

Studierejsen koster 13.800 kr.

Beløbet dækker undervisning i 10 dage, virksomhedsbesøg, kulturelle arrangementer, flyrejse tur/retur Billund – Austin, hotelophold i eget værelse med morgenmad, al transport i Austin, med andre ord alt, undtagen elevens lommepenge. Virksomhederne modtager lønrefusion fra AUB.

Næste ophold er den 24. oktober – 8. november 2020.

Læs mere i nedenstående og tilmeld dig.

Udskriv brochure om skoleophold i Austin, Texas

Tilmeld dig skoleopholdet i Texas her

Skemaet kan udfyldes digitalt