Aarhus
Business College

Matematik C – Online

Varighed: 125 timer.

Hvad går matematik C ud på?

Måske har du været vant til, at matematik er lidt tørt og svært at forstå? Det forsøger vi at lave om på i matematik C.

Du kommer nemlig kun til at møde matematik fra virkeligheden (samfundet, erhvervslivet og hverdagen). Og så er kurset bygget op omkring en historie, som du er en del af!

Vi har opdigtet historien for at gøre matematik mere levende, motiverende og praksisnært.

I historien er du elev på Hancock Bryggerierne i Skive, hvor du arbejder sammen med Peter og Signe. Din fritid bruger du sammen med vennen Søren, og så går du også på aftenskole. Hvor du selvfølgelig skal lære matematik.

På Hancock Bryggerierne skal du f.eks. prøve at forstå sammenhængen mellem prisen på en Hancock Cola og antallet af solgte colaer. Her skal du også lave statistik på en spørgeskemaundersøgelse, som handler om udseendet på Hancocks Sport-Cola.

På aftenskolen skal du f.eks. kigge på, hvordan man kan beskrive flyvebanen for en af de kæmpestore granater, som tyskerne brugte under 2. Verdenskrig.

Og sammen med vennen Søren skal du bl.a. regne på SMS lån, og på hvorfor det nok ikke er det bedste lån at tage.

Som du kan høre, er matematik C meget praksisnært og anvendelsesorienteret, og vi håber, du vil synes, at det er sjovt.

Hvad er dit udbytte af kurset?

Når du har gennemført matematik C, vil du være i stand til at løse simple matematiske problemstillinger, du møder i erhvervslivet, samfundet og hverdagen:

  • Du vil kunne bruge simpel ”købmandsregning” til f.eks. at beregne moms og finde udsalgspriser.
  • Du vil kunne bruge metoder og formler fra finansregning til f.eks. at beregne lån og opsparinger.
  • Du vil kunne bruge statistik til f.eks. at analysere målscoren i fodbold, kvalitetssikre slik, sodavand og andre produkter samt udføre kundetilfredsheds-undersøgelser.
  • Du vil kunne bruge funktioner til f.eks. at beskrive sammenhængen mellem pris og antal solgte sodavand og andre produkter, regne på flyvebanen for en basketball samt beregne faldet af firmabilens værdi over tid.

Hvad er det faglige indhold i matematik C?

Matematik C er inddelt i 4 hovedområder. Hvert hovedområde består af en række emner, som du kan arbejde med uafhængigt af hinanden og i præcist den rækkefølge, du ønsker. Du kan se hovedområderne og deres indhold nedenfor.

Hovedområder

Se kursets indhold og opbygning her.

Hovedområde 1/4

Grundlæggende matematik

Du lærer grundlæggende ”købmandsregning”, dvs. regneregler, parenteser, procent, moms og brøker. Vi kigger blandt andet på beregning af udsalgspriser, og på hvordan pizzaslices kan bruges til at regne med brøker.

Hovedområde 2/4

Finansregning

Du lærer om renter, lån og opsparing. Vi kigger blandt andet på kassekreditlån og studielån.

Hovedområde 3/4

Statistik

Du lærer om statistiske tabeller og diagrammer (f.eks. frekvenstabeller og histogrammer), sandsynligheder og statistiske deskriptorer (f.eks. gennemsnit, median og spredning). Vi kigger blandt andet på spørgeskemaundersøgelser og lønstatistik.

Hovedområde 4/4

Funktioner

Du lærer om funktioner (lineære, andengrads og ekponentielle) og deres egenskaber (f.eks. nulpunktet for en linje og toppunktet for en parabel). Vi kigger bl.a. på sammenhængen mellem pris og antal solgte sodavand, regner på flyvebanen for en basketball samt beregner faldet af firmabilens værdi over tid.

Hovedområde 1/4

Grundlæggende matematik

Du lærer grundlæggende ”købmandsregning”, dvs. regneregler, parenteser, procent, moms og brøker. Vi kigger blandt andet på beregning af udsalgspriser, og på hvordan pizzaslices kan bruges til at regne med brøker.

Praktiske informationer

Undervisningen

Alt undervisning foregår online uden fysisk fremmøde. Kontakten mellem underviser og elev sker gennem Aarhus Business Colleges læringsplatform, per mail, via Skype eller per telefon.

Vejledning og evaluering

Der sidder en underviser klar på bestemte tidspunkter, som du kan kontakte og få hjælp og vejledning af. Underviseren sidder klar ca. 60 timer i alt. Du vil få et skema over forløbet, så du kan se, hvornår der er mulighed for vejledning. Det vil mest være i dagtimerne, men også nogle aftener og muligvis enkelte gange i en weekend.

Du får forskellige former for feedback på de opgaver, du afleverer. Nogle opgaver bliver bedømt som ”godkendt/ikke godkendt”, andre får du en kort kommentar til, og de mere centrale opgaver får du uddybende feedback på. Desuden evalueres visse emner ved et online Skype-møde med din underviser, og her får du feedback umiddelbart efter mødet.

Forudsætninger for at deltage

Du skal have bestået 9. eller 10. klasses eksamen i matematik for at deltage i matematik C.

Tekniske kompetencer

Du skal have grundlæggende færdigheder i Word, Excel og PowerPoint.

Er Matematik C noget for dig?

Matematik C henvender sig til alle, der ønsker at gennemføre matematik på niveau C – på en sjov, praksisnær og motiverende måde. Matematik på C-niveau indgår som obligatorisk fag i de almindelige EUX- og HHX-uddannelser, og er ofte en forudsætning for at læse videre på f.eks. erhvervsakademiet eller professionshøjskolen.

Til dig der overvejer at tilmelde dig online-fag

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige hold, men fjernundervisning adskiller sig ved at foregå online uden fysisk fremmøde. Det medfører en stor fleksibilitet med en studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det stiller dog også særlige krav til dig som elev, så før du tilmelder dig et online-fag, bør du overveje, om du kan sige ja til de følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen studieindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i vores online-kurser.

Pris: 0 - 1.950 kr.

Hvis du er elev på fuld tid eller GVU-elev, så er faget gratis.

Hvis du er i lære og mangler dette ene fag, så er det gratis.

Hvis du tager faget som efteruddannelse, så er der en deltagerbetaling på 1.950 kr.

Vær opmærksom på, at hvis dit uddannelsesniveau er højere end et gymnasialt niveau, eller det er et jobcenter, der skal afholde udgifterne, så er prisen anderledes. Kontakt da Aarhus Business College.

Har du brug for hjælp?

Stine Aagaard Petersen
Uddannelsessekretær
89 36 31 06stpe@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Installer fjernskrivebord på Mac

Sådan får du adgang til fx Microsoft Access på din Mac-computer

Afspil video

Indstil fjernskrivebord

Guide til indstilling af Microsoft-fjernskrivebord på Mac

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Selvvalgt periode på 125 timer

Start mellem d. 11. november 2019 og d. 11. november 2021.

Tilmeld dig

Arbejdsbyrden vil i den periode svare til ca. 3 ugers fuldtidsarbejde og er estimeret til ca. 125 timer.

Obs. slutdatoen ved tilmelding til faget er vejledende.

Relaterede kurser


Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab

Hvad er Grundlæggende regnskab? Vil du have et solidt kendskab til bogføring, moms, regnskab og løn? Og har du brug for stærke kompetencer i Excel og økonomisystemet e-conomic? På dette kursus udvikle...

Læs mere
Det uddannelsesspecifikke fag (USF) - Online

Det uddannelsesspecifikke fag (USF) - Online

Kom i gang med en erhvervskarriere på kun 5 uger og bliv elev i en virksomhed Forløbet er for dig, der har bestået en EUX Business, EUD Business eller tilsvarende. Du ønsker måske at skifte uddannelse...

Læs mere

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238