Aarhus
Business College
Aarhus Business College OnlineKurserGrundforløb for studenter fra STX, HF eller HTX

Grundforløb for studenter fra STX, HF eller HTX

Næste hold starter: mandag d. 24. juni 2019

Varighed: 370 timer over 10 uger.

Har du en STX, HF eller HTX og vil gerne stå i butik, arbejde på kontor, med event eller handel?

Har du afsluttet en almen eller teknisk gymnasial studentereksamen og vil du være elev i en virksomhed, så du kan gøre karriere som eksempelvis advokatsekretær, speditør, revisorassistent eller indkøber? Så skal du følge et grundforløb for STX-, HF- eller HTX-studenter.

Forløbet varer 10 uger og gør dig i stand til at gå i lære i en virksomhed. Ved tilmelding skal du vælge en uddannelsesretning, som du ønsker at komme i lære indenfor; Kontor, Handel, Detail eller Event. Du kan læse om de 4 retninger ved at klikke ind på beskrivelserne nedenfor. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige retning fra start, da det koster et uddannelsesklip, hvis du ombestemmer dig efter studiestart.

På retningen Kontor undervises der i administrative arbejdsprocesser. På Handel og Detail får du indsigt i de forskellige aspekter inden for henholdsvis handel og detailsalg og på Event er der fokus på planlægning og afvikling af aktiviteter, events og arrangementer. Du skal desuden have følgende 3 fag, som du kan læse mere om længere nede på siden:

 • It
 • Erhvervsøkonomi
 • Afsætning

Du får et bevis på din deltagelse ved endt forløb.

Du skal vælge én af uddannelsesretningerne Handel, Kontor, Detail eller Event, som står beskrevet herunder:

Uddannelsesretninger

Se kursets indhold og opbygning her.

Uddannelsesretninger 1/4

Kontor


Du skal vælge retningen Kontor, hvis du vil arbejde som advokatsekretær eller lægesekretær eller inden for spedition og shipping, administration, offentlig administration, rejseliv, revision og økonomi. Din arbejdsdag på et kontor kan bestå af kundehenvendelser, både skriftligt og mundtligt, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

På denne retning kommer du igennem en lang række emner, der alle kredser om administrative arbejdsprocesser inden for kommunikation, databehandling samt kvalitet og service.

Du får indsigt i administrative serviceopgaver og øver dig i at kommunikere mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper både internt i virksomheden og eksternt. Desuden bliver du god til at indsamle, behandle og præsentere data – især i programmet Excel, og når du har gennemført forløbet, har du viden om digitalisering af arbejdsprocesser med fokus på brugervenlighed og service.

Du skal have følgende fag:

 • Kommunikation
 • Databehandling
 • Kvalitet og service

Forløbet er et certificeret e-læringsforløb

Uddannelsesretninger 2/4

Handel


Hvis du gerne vil være handels-, indkøbs- eller logistikassistent i en virksomhed, så skal du vælge retningen Handel. I din hverdag skal du være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Du skal indhente tilbud, sammenligne priser og kvalitet på produkter, arbejde med logistik og stå for indkøb af varer i de rette mængder.

Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder som A.P. Møller-Mærsk, Frode Laursen og Bestseller. Du kan også åbne din egen handelsvirksomhed.

På denne retning får du en grundlæggende forståelse og indsigt i forskellige aspekter inden for handel. Vi kommer hele vejen rundt om alt fra etablering af en handelsvirksomhed, kvalitetssikring og planlægning af salgs- og serviceopgaver til kommunikation, digitalisering, pris- og salgsstrategier samt relationer med samarbejdspartnere.

Du skal have følgende fag:

 • Digital databehandling
 • Kommunikation og formidling B2B (business to business)
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Forståelse af værdi- og forsyningskæder

Forløbet er et certificeret e-læringsforløb

Uddannelsesretninger 3/4

Detail


Du skal vælge retningen Detail, hvis du ønsker at blive salgsassistent i en butik. En salgsassistent arbejder med salg og almindelige opgaver i butikken. Som salgsassistent kan du arbejde i butikker, supermarkeder og stormagasiner, eller du kan åbne din egen butik.

På denne retning kommer du igennem en lang række emner, der alle kredser om salg. Du lærer blandt andet om personligt salg, indretning af salgslokaler og detailhandelslovgivning. Du bliver skarp på virksomhedens digitale afsætning, og du får indsigt i butikkoncepter.

Du skal have følgende fag:

 • Butiksdrift
 • Butiksøkonomi
 • Performance
 • Salg
 • Visual merchandising
 • Innovation/iværksætteri
 • Afsætning via elektroniske medier

Forløbet er et certificeret e-læringsforløb

Uddannelsesretninger 4/4

Event


Hvis du ønsker at arbejde med planlægning af events, er eventkoordinator-uddannelsen det rette valg. På eventkoordinator-uddannelsen er der fokus på planlægning, afvikling og efterarbejde i forhold til aktiviteter, events og arrangementer såsom fester, koncerter, konferencer og bryllupper. Kunderejsen er i centrum, og det handler om at skabe tryghed for kunden i planlægningen såvel som i afviklingen og efterarbejdet med en event.

Du skal have følgende fag:

 • Event og idéudvikling
 • Regler, sikkerhed og kvalitet
 • Projektstyring og eventøkonomi
 • Eventjura og eventdrejebog

Forløbet er et certificeret e-læringsforløb

Uddannelsesretninger 1/4

Kontor


Du skal vælge retningen Kontor, hvis du vil arbejde som advokatsekretær eller lægesekretær eller inden for spedition og shipping, administration, offentlig administration, rejseliv, revision og økonomi. Din arbejdsdag på et kontor kan bestå af kundehenvendelser, både skriftligt og mundtligt, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

På denne retning kommer du igennem en lang række emner, der alle kredser om administrative arbejdsprocesser inden for kommunikation, databehandling samt kvalitet og service.

Du får indsigt i administrative serviceopgaver og øver dig i at kommunikere mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper både internt i virksomheden og eksternt. Desuden bliver du god til at indsamle, behandle og præsentere data – især i programmet Excel, og når du har gennemført forløbet, har du viden om digitalisering af arbejdsprocesser med fokus på brugervenlighed og service.

Du skal have følgende fag:

 • Kommunikation
 • Databehandling
 • Kvalitet og service

Forløbet er et certificeret e-læringsforløb

Har du brug for hjælp?

Jane Bossow
Uddannelsessekretær
8936 3713jbos@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Installer fjernskrivebord på Mac

Sådan får du adgang til fx Microsoft Access på din Mac-computer

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Planlagte hold

Her kan du se næste holdstart og følge med i planlagte lektioner.

Start mandag d. 24. juni 2019

Slut fredag d. 30. august 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 24. juni 2019

Slut fredag d. 30. august 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Certificeret e-læringsforløb

Alle de fire forløb er certificerede e-læringsforløb. Det betyder, at forløbets planlægning er kvalitetssikret og godkendt af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.

Et certificeret e-læringsforløb er planlagt, så det

 • Udnytter tid og sted meningsfuldt
 • Tager udgangspunkt i det deltagerne kan inden og skal kunne efter forløbet, så deltagerne lærer bedst muligt
 • Baserer sig på værdifuld læring med IT, fordi der er sammenhæng mellem teknologi, fagligt indhold, behovet for kommunikation samt underviserens og deltagernes roller
 • Fokuserer på det, deltageren rent faktisk kan efter at have deltaget i forløbet

Læs mere om det her.

Fagene

Som nævnt skal du vælge en uddannelsesretning, der enten kan være Kontor, Handel eller Detail. Desuden skal du have 3 fag, som er it, erhvervsøkonomi og afsætning. Her kan du læse om hvert fag.

IT

Kurset i IT skal du have på c-niveau. Det giver en grundlæggende forståelse for it’s udvikling og betydning for individet, samfundet og virksomheder. Vi kommer omkring alt fra filformater og indsamling af data til databaser, ERP-systemer og forandringsmodeller.

Gennem hele forløbet arbejder vi med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage, hvor vi kommer omkring alle relevante problemstillinger ved arbejdet med it i virksomheder.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget it indeholder:

Emne 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder kurset med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Emne 2/15

IT’s betydning og udvikling for individet

Her arbejder vi med aktuelle og fremtidige tendenser set i forhold til individet. Vi kigger på, hvordan IT påvirker vores liv og ændrer vores måde at kommunikere på både med hinanden, med virksomheder og med det offentlige. Du bliver i stand til at forklare og indgå i en debat om IT-tendenser nu og i fremtiden og får indsigt i, hvordan IT påvirker danskernes hverdag og arbejdsliv.

Emne 3/15

IT’s betydning for samfundet

Her fokuserer vi på IT i relation til samfundet. Du bliver klogere på, hvordan IT bidrager til samfundet generelt, og hvordan IT påvirker danskernes liv og måde at kommunikere med det offentlige på. Desuden ser vi på aktuelle og fremtidige IT-tendenser for dig som borger.

Emne 4/15

IT’s betydning for virksomheden

Dette emne sætter fokus på IT’s betydning for virksomhederne. Du får en grundlæggende forståelse for, hvordan IT påvirker virksomheder, og hvordan du kan indgå i projektgrupper ved indførelse af nye IT-systemer i virksomheden. Desuden vil du blive i stand til at indgå i debatter om IT-tendenser, om hvordan IT kan gøre arbejdet nemmere og mere effektivt i virksomheden, og om hvordan det påvirker kommunikationen.

Emne 5/15

Praktisk informationsteknologi

Her får du en grundlæggende forståelse for typer af filformater. Du bliver i stand til at udvælge og anvende formater alt efter opgave og relevans. Du lærer også at forklare problemstillingerne ved brug af forskellige formater.

Emne 6/15

Integration

På denne del af kurset lærer du at forklare og afprøve, hvordan dokumenter og lignende kan integreres og bruges på tværs af de programmer, de oprindeligt er oprettet i. Du arbejder også med praktiske opgaver i form af import og eksport af data mellem programmer.

Emne 7/15

Indsamling af data

Her får du en grundlæggende forståelse af, hvad data og BIG data er og hvordan det anvendes. Du lærer at oprette spørgeskema til indsamling af data, og du bliver i stand til at forklare store datamængder med egen ord og gøre håndtering af dem forståeligt for andre.

Emne 8/15

Databehandling

Du får viden om, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheder og i samfundet. Desuden lærer du, hvordan du udvælger, bearbejder og analyserer indsamlet data. Du bliver i stand til at forklare og formulere, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheden og samfundet. Du lærer også, hvordan data behandles på forskellige måder for at læse tendenser ud af dem.

Emne 9/15

Simple databaser

I dette emne får du en grundlæggende forståelse for, hvordan du opbygger en simpel database, og hvilke datatyper, der er relevante at anvende. Du lærer at beskrive formålet med en database og hvordan en database er opbygget. Du bliver i stand til at beskrive begreber knyttet til databaser. Desuden lærer du med dine egne ord at beskrive, hvad tabeller, felter, poster, primærnøgle, fremmednøgle, redundans og relationer er.

Emne 10/15

Relationsdatabaser

Relationsdatabaser ligger i forlængelse af simple databaser. Derfor anbefaler vi, at du gennemfører simple databaser først.
Du bliver i stand til at forklare, hvad relationsdatabase er, og du lærer at oprette dem og udtrække data ved hjælp af forespørgsler. Desuden vil du lære at oprette E/R-diagram, oprette relationer mellem tabellerne i databasen samt oprette formularer og rapporter og forklare formålet med dem.

Emne 11/15

Brancherelaterede systemer - ERP

Du lærer, hvad forretningssystemerne ERP er, hvordan virksomheden kan anvende dem i det administrative arbejde, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med anvendelse af ERP-systemer.

Emne 12/15

Introduktion til IT-forandringsprocesser i virksomheden

Du bliver med dette kursuspunkt i stand til at identificere forskellige virksomhedstyper og beskrive betydningen af informationsteknologiske forandringer i en virksomhed. Desuden lærer du at beskrive en virksomhed med dine egne ord ved hjælp af Leavitts model og redegøre for, hvordan indførelse og opgradering af IT-systemer påvirker en.

Emne 13/15

Projekt- og ressourcestyring

Du får relevante værktøjer til tids- og ressourcestyring i forbindelse med informationsteknologiske forandringsprocesser. Du lærer at anvende disse værktøjer og forklare, hvordan en projektorganisation er opbygget og anvendes i virksomheder.

Emne 14/15

Forandringsmodeller

Du får en grundlæggende forståelse for de systemudviklingsmodeller, virksomheder tager i brug, når de indfører nye IT-systemer, herunder fasemodeller og prototyping. Du bliver i stand til at forklare og anvende ’fasemodel’ til løsningen af en konkret problemstilling, og du lærer at forklare og anvende ’prototyping’.

Emne 15/15

Dokumentationsopgaver

Som afrunding på hele forløbet skal du dokumentere din samlede læring gennem arbejde med en caseopgave. Den skal dokumentere dit samlede læringsresultat – enten med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage eller en anden virksomhed, for eksempel en eventuel læreplads.

Emne 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder kurset med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Afsætning

Afsætning på c-niveau er et fag, hvor vi ser på markedsforhold, markedsføring og branding. Du lærer om udbud og efterspørgsel – og om generelle afsætningsmæssige forhold. Desuden ser vi på marketingmixet, der handler om de parametre, du skal anvende for at analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan og dermed opnå din målsætning.

Du tager faget online, og derfor kan du lære, når du har tid. Du skal aflevere opgaver, som din underviser giver feedback på.

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du identificere målgrupper og foretage et målgruppevalg baseret på efterspørgsel og markedets størrelse. Du har fået en dybdegående forståelse for udbud og efterspørgsel, og du kan analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget afsætning indeholder:

Emne 1/13

Introduktion til afsætning

Du introduceres til afsætning og lærer, at markedsføring baserer sig på en forståelse af kundernes behov. Du får kendskab til grundlæggende forretningsforståelse vedrørende salg, rådgivning og markedsføring. Desuden lærer du at identificere forskellige virksomhedstyper og konsument­­- og producentmarkeder.

Emne 2/13

Købsadfærd

Du lærer at forklare og anvende begreber og teorier om købsadfærd i praksis, så du kan skabe overblik over købsadfærden på konsumentmarkedet og forbedre kundernes købsoplevelse samt virksomhedens salgsproces.

Emne 3/13

Målgruppevalg på konsumentmarkedet

Du lærer at anvende segmenteringskriterier såsom livsstilsmodeller til at dele markedet op i segmenter. På baggrund af segmenteringen kan du udvælge den bedste målgruppe og begrunde dit valg i forhold til et bestemt produkt.

Emne 4/13

Markedsanalyse

Du lærer at planlægge, gennemføre og præsentere en markedsanalyse, herunder anvendelse af forskellige informationskilder og analysemetoder. Du får kendskab til forskellige datakildemuligheder og kan udarbejde et spørgeskema og anvende begreberne respondent, univers, stikprøve og udvælgelsesform.

Emne 5/13

Omverdensforhold

Du lærer at analysere virksomhedens nuværende situation og fremtidige udfordringer ud fra omverdensmodellen og interresentmodellen i brancherelevante sammenhænge. Desuden bliver du i stand til at redegøre for elementerne i virksomhedens nær- og fjernmiljø v.h.a. omverdensmodellen.

Emne 6/13

Virksomhedens idégrundlag

Du bliver i stand til at analysere virksomhedens interne og eksterne situation og strukturere informationerne vha. SWOT-modellen. Du lærer at anvende informationerne til at beskrive virksomhedens idégrundlag og til at fastsætte delmål og politikker til opnåelse af mål og tilpasning af koncept.

Emne 7/13

Udbudsforhold

Du lærer at identificere konkurrenter og deres markedsposition samt konkurrenceforhold ift. snæver og bred konkurrence. Desuden får du viden om markedsandele, og du bliver i stand til at beregne en virksomheds markedsandel på et defineret marked.

Emne 8/13

Producentmarked B2B

Du lærer at skelne mellem forskellige delmarkeder og beslutningskriterierne derpå. Du får viden om købsadfærd på B2C såvel som B2B markedet og segmenteringskriterier. Du lærer også om promotionsaktiviteter og at redegøre for transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring.

Emne 9/13

Branding

Du lærer om branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand. Her arbejder vi bl.a. med USP, positionering på markedet, forskellige former for branding og med at kunne forklare fordele og ulemper ved at markedsføre et brand.

Emne 10/13

Parametermix – de 4 P'er

En virksomheds markedsføring er baseret på et parametermix, der består af produkt, pris, place og promotion. Du vil lære om de fire parametre, og hvordan du tilpasser dem til en bestemt målgruppe, så du kan optimere din afsætning af produkter/services.

Emne 11/13

Markedsføringsplan

Du bliver i stand til at lave en markedsføringsplan for en konkret virksomhed og markedsføringsindsats, som har en rød tråd i forhold til målgruppevalg, mål, budget, parametre og budskab m.m.

Emne 12/13

Dokumentationsopgave

Du skal arbejde med en brancherelevant case, hvor fagets metoder og modeller anvendes til belysning af en konkret problemstilling. Casearbejdet kan dokumenteres med en skriftlig rapport, en synopsis, en analyse, en præsentation eller en hjemmeside.

Emne 13/13

Eksamenstræning

Du lærer at arbejde struktureret med en caseopgave og søge relevante informationer til brug i arbejdet med casen. Desuden lærer du at anvende relevante afsætningsøkonomiske modeller og IT-værktøjer i en praksisnær case.

Emne 1/13

Introduktion til afsætning

Du introduceres til afsætning og lærer, at markedsføring baserer sig på en forståelse af kundernes behov. Du får kendskab til grundlæggende forretningsforståelse vedrørende salg, rådgivning og markedsføring. Desuden lærer du at identificere forskellige virksomhedstyper og konsument­­- og producentmarkeder.

Erhvervsøkonomi

Faget erhvervsøkonomi skal du have på c-niveau. Det giver dig en grundlæggende forståelse for de økonomiske problemstillinger i en virksomhed.
Vi kommer hele vejen rundt om de dele, der har betydning for virksomhedens økonomi, fra regnskabsopstilling og -analyse til omkostningsstyring og opstilling af resultatbudgetter. Faget handler selvfølgelig mest om økonomi, men du lærer også om den del af virksomhedernes dagligdag, som handler om miljø og social ansvarlighed.

Dit udbytte

Gennem faget bliver du i stand til at foretage helhedsorienterede vurderinger og relevante beregninger i relation til virksomhedens økonomi. Du lærer at opstille og analysere regnskaber og budgetter for forskellige typer af virksomheder samtidig med, at du bliver i stand til at foretage økonomiske beregninger og på den baggrund træffe økonomiske beslutninger for virksomheden.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget erhvervsøkonomi indeholder:

Emne 1/11

Virksomhedstyper

Her lærer du at skelne mellem service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af de forskelige virksomhedstyper.

Emne 2/11

Regnskabsopstilling

Du får i dette modul en grundlæggende forståelse for regnskabets opbygning og indhold i forhold til de generelle bogføringsprincipper. Du bliver i stand til at se, om et regnskab indeholder de rigtige oplysninger, og du lærer at lave beregninger, der viser, hvordan det går med virksomhedens økonomiske udvikling. Du bliver god til at skelne mellem, hvilken regnskabsopstilling der skal bruges afhængigt af virksomhedens type og ejerform.

Emne 3/11

Regnskabsanalyse

Du lærer at beregne, kommentere og vurdere på relevante nøgletal for en given virksomhed. Derigennem bliver du i stand til at belyse virksomhedens økonomiske situation.

Emne 4/11

Kalkulationer

Kalkulationer gør dig i stand til at beregne salgspriser ud fra krav til indtjening. Du lærer om salgs- og købsmoms, og du vil arbejde med for- og efterkalkulationer for virksomhedens produkter.

Emne 5/11

Prisoptimering

Med prisoptimering og nulpunktsberegninger lærer du skelne mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger. Du bliver i stand til at beregne den optimale salgspris for et produkt efter total- og enhedsmetoden og dermed vurdere, om du skal justere forskellige handlingsparametre (pris, kvalitet og markedsføring) ud fra forventninger til ændringer i salget.

Emne 6/11

Budgetter

På denne del af kurset får du en grundlæggende forståelse for budgetopstilling og -indhold. Du bliver i stand til at opstille likviditetsbudget og resultatbudget ud fra relevante forudsætninger. Du lærer at opstille nøgletal, der viser den forventede udvikling i resultater, og du lærer at vurdere, om den ventede udvikling er tilfredsstillende.

Emne 7/11

Omkostningernes variabilitet

Du lærer at vurdere omkostningernes variabilitet i forhold til virksomhedens aktiviteter og at skelne mellem kapacitets-, variable og samlede omkostninger. Efter at have fulgt emnet vil du også være i stand til at afgøre, om en given omkostning er variabel eller fast og hvilken betydning, det har for virksomheden.

Emne 8/11

Personalestyring

I dette emne får du kendskab til virksomhedernes forskellige lønformer. Du lærer at analysere på de nøgletal, som belyser personalets effektivitet.

Emne 9/11

Miljø og social ansvarlighed

Her får du kendskab til virksomhedens miljøarbejde. Du kommer til at forstå rapportering af miljømæssige forhold, CSR og alternative regnskaber. Du skal ved hjælp af miljøindikatorer kunne analysere virksomhedens miljødata. Endvidere skal du på et overordnet niveau kunne vurdere virksomheds miljø og social ansvarlighed.

Emne 10/11

Logistik

Styring af indkøb og lager er af afgørende betydning for virksomhederne. I dette emne diskuterer og vurderer vi virksomhedens optimering af vareindkøb ved hjælp af lager- og indkøbsstyring. Det sker med henblik på en optimering af virksomhedens vareindkøb.

Emne 11/11

Økonomistyringssystemer

Her får du indsigt i regnskabets opbygning og indhold, herunder de generelle bogføringsprincipper. Du bliver i stand til at se fordele og ulemper ved anvendelse af et integreret økonomistyringssystem, ligesom du vil kunne identificere mulige faldgruber og se, hvad det kræver af virksomheden at have et økonomistyringssystem – blandt andet i form af uddannelse og back up.

Emne 1/11

Virksomhedstyper

Her lærer du at skelne mellem service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af de forskelige virksomhedstyper.

Praktiske informationer

Forudsætninger for at deltage

Der kræves ikke noget særligt kendskab til administrative processer, handel eller salg for at du kan deltage i forløbet og få mest muligt ud af det.

Det er vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, fordi du selv styrer forløbet.

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet er for dig, der har afsluttet en almen eller teknisk gymnasial studentereksamen, STX, HF eller HTX og vil være elev i en virksomhed for at blive eksempelvis advokatsekretær, speditør, revisorassistent eller indkøber.

Ved at følge forløbet er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i din karriere.

Tekniske kompetencer

I forløbet skal du bruge Windowsbaserede programmer såsom Word, Excel og PowerPoint eller lignende. Det er en fordel, hvis du har grundlæggende kendskab til disse programmer og kan anvende dem på brugerniveau. Du behøver ikke selv have licens til programmerne, da Aarhus Business College stiller dem til rådighed.

Til aflevering af nogle opgaver skal du anvende Microsoft Access. Dette program er ikke tilgængeligt på Mac-computere. Derfor skal du tilkoble dig fjernskrivebord, hvis du bruger Mac til at løse og aflevere disse opgaver. I videoen længere nede på siden kan du se, hvordan du tilkobler dig fjernskrivebord, så du får adgang til Microsoft Access.

Varighed: 370 timer over 10 uger

Du kan tage forløbet når det passer dig.

Det forventede tidsforbrug er vejledende ca. 370 timer svarende til 10 uger for hele forløbet.

Jeg valgte online-undervisning af 2 årsager: Jeg havde brækket en tå og var ikke så mobil, og jeg ville gerne have mere tid til at fordybe mig, end man har i et klasselokale.

Oplevelsen har været rigtig god. I en klasse kan du godt møde uoplagt og få et lille udbytte, men her får du det fulde udbytte, fordi du lærer, når du har tid. Der er ingen forstyrrelser, og jeg kan selv koordinere mine pauser og min hverdag. Fleksibiliteten giver mig ro. Jeg kan arbejde på de tidspunkter af døgnet, hvor min energi er bedst, og jeg skal ikke indrette min hverdag efter et system. Det er værdifuldt, og det sætter jeg stor pris på.

Jarl Kristensen

- om EUD for Studenter på Aarhus Business College Online

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Du har mulighed for at stille spørgsmål til en fagperson, være i dialog og få vejledning under hele forløbet uanset hvilken retning, du vælger. Der vil desuden være feedback på de opgaver, du afleverer.

Hvordan foregår undervisningen?

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står en vejleder naturligvis klar til at hjælpe dig. Gennem hele forløbet arbejder du med din egen case i relation til de emner, der indgår i den uddannelsesretning du har valgt: Kontor, Handel eller Detail.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og lave opgaver, lige når det passer dig.

Undervisningen er erhvervsrettet og praksisnær. Den giver dig faglige kompetencer målrettet den virkelighed, du vil møde under din praktiktid. Den foregår på baggrund af forskellige læringsformer, hvor du blandt andet vil skulle se video, besvare quizzer og læse tekster m.m.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

Gennem forløbet skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af tekstprogrammer (f.eks. Word), et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i et forum online, hvor medstuderende og din vejleder giver dig feedback.

Du får en standpunktskarakter for afleverede opgaver.

Skal jeg til eksamen?

Ja. Uanset hvilken retning, du vælger, så skal du både løse opgaver undervejs i forløbet og afslutningsvis udarbejde en synopsis, hvor du dokumenterer den praktiske viden, du har erhvervet på kurset. Din synopsis skal du præsentere ved en mundtlig eksamen online, hvor du får karakteren bestået/ikke bestået.

Hvad får jeg ud af at deltage i forløbet?

Ved at følge opkvalificeringsforløbet opnår du kompetencer til at kunne gå i lære i en virksomhed inden for kontor, handel eller detail og dermed blive eksempelvis advokatsekretær, speditør, revisorassistent eller indkøber.

Hvor mange timer om dagen skal jeg bruge på forløbet?

Du skal forvente at bruge 4-6 timer om dagen på forløbet.

SU

Uddannelsen er SU-berettiget, og du får SU efter de regler, der gælder for ungdomsuddannelserne.

Du kan læse mere her.

Relaterede kurser


Konflikthåndtering og assertion

Hvad er Konflikthåndtering og assertion? Hvis du vil blive bedre til at indgå konstruktivt i potentielle konfliktsituationer og samtidig få dine budskaber igennem på en tillidsvækkende måde, så tilmel...

Læs mere

Forretningstysk - Wirtschaftsdeutsch

Hvad går kurset ud på? På kurset arbejder vi med at udvide dit ordforråd, og derigennem gøre dig fortrolig med mere spontane samtaler, med dine tyske forretningspartnere. Wirtschaftsdeutsch tilbyder d...

Læs mere

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238