Aarhus
Business College

Erhvervsøkonomi C

Næste hold starter: mandag d. 21. oktober 2019

Varighed: 75 timer.

Hvad er erhvervsøkonomi?

Faget erhvervsøkonomi giver dig en grundlæggende forståelse for de økonomiske problemstillinger i en virksomhed.

Vi kommer hele vejen rundt om de dele, der har betydning for virksomhedens økonomi, fra regnskabsopstilling og -analyse til omkostningsstyring og opstilling af resultatbudgetter. Faget handler selvfølgelig mest om økonomi, men du lærer også om den del af virksomhedernes dagligdag, som handler om miljø og social ansvarlighed.

Dit udbytte

Gennem faget bliver du i stand til at foretage helhedsorienterede vurderinger og relevante beregninger i relation til virksomhedens økonomi. Du lærer at opstille og analysere regnskaber og budgetter for forskellige typer af virksomheder samtidig med, at du bliver i stand til at foretage økonomiske beregninger og på den baggrund træffe økonomiske beslutninger for virksomheden.

Emner

Se kursets indhold og opbygning her.

Emne 1/11

Virksomhedstyper

Her lærer du at skelne mellem service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af de forskelige virksomhedstyper.

Emne 2/11

Regnskabsopstilling

Du får i dette modul en grundlæggende forståelse for regnskabets opbygning og indhold i forhold til de generelle bogføringsprincipper. Du bliver i stand til at se, om et regnskab indeholder de rigtige oplysninger, og du lærer at lave beregninger, der viser, hvordan det går med virksomhedens økonomiske udvikling. Du bliver god til at skelne mellem, hvilken regnskabsopstilling der skal bruges afhængigt af virksomhedens type og ejerform. På den baggrund lærer du at opstille resultatopgørelse, balance og noter på både service-, handels-, og produktionsvirksomheder.

Emne 3/11

Regnskabsanalyse

Du lærer at beregne, kommentere og vurdere på relevante nøgletal for en given virksomhed. Derigennem bliver du i stand til at belyse virksomhedens økonomiske situation.

Emne 4/11

Kalkulationer

Kalkulationer gør dig i stand til at beregne salgspriser ud fra krav til indtjening. Du lærer om salgs- og købsmoms, og du vil arbejde med for- og efterkalkulationer for virksomhedens produkter.

Emne 5/11

Prisoptimering

Med prisoptimering og nulpunktsberegninger lærer du skelne mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger. Du bliver i stand til at beregne den optimale salgspris for et produkt efter total- og enhedsmetoden og dermed vurdere, om du skal justere forskellige handlingsparametre (pris, kvalitet og markedsføring) ud fra forventninger til ændringer i salget.

Emne 6/11

Budgetter

På denne del af kurset får du en grundlæggende forståelse for budgetopstilling og -indhold. Du bliver i stand til at opstille likviditetsbudget og resultatbudget ud fra relevante forudsætninger. Du lærer at opstille nøgletal, der viser den forventede udvikling i resultater, og du lærer at vurdere, om den ventede udvikling er tilfredsstillende.

Emne 7/11

Omkostningernes variabilitet

Du lærer at vurdere omkostningernes variabilitet i forhold til virksomhedens aktiviteter og at skelne mellem kapacitets-, variable og samlede omkostninger. Efter at have fulgt emnet vil du også være i stand til at afgøre, om en given omkostning er variabel eller fast og hvilken betydning, det har for virksomheden.

Emne 8/11

Personalestyring

I dette emne får du kendskab til virksomhedernes forskellige lønformer. Du lærer at analysere på de nøgletal, som belyser personalets effektivitet.

Emne 9/11

Miljø og social ansvarlighed

Her får du kendskab til virksomhedens miljøarbejde. Du kommer til at forstå rapportering af miljømæssige forhold, CSR og alternative regnskaber. Du skal ved hjælp af miljøindikatorer kunne analysere virksomhedens miljødata. Endvidere skal du på et overordnet niveau kunne vurdere virksomheds miljø og social ansvarlighed.

Emne 10/11

Logistik

Styring af indkøb og lager er af afgørende betydning for virksomhederne. I dette emne diskuterer og vurderer vi virksomhedens optimering af vareindkøb ved hjælp af lager- og indkøbsstyring. Det sker med henblik på en optimering af virksomhedens vareindkøb.

Emne 11/11

Økonomistyringssystemer

Her får du indsigt i regnskabets opbygning og indhold, herunder de generelle bogføringsprincipper. Du bliver i stand til at se fordele og ulemper ved anvendelse af et integreret økonomistyringssystem, ligesom du vil kunne identificere mulige faldgruber og se, hvad det kræver af virksomheden at have et økonomistyringssystem – blandt andet i form af uddannelse og back up.

Emne 1/11

Virksomhedstyper

Her lærer du at skelne mellem service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af de forskelige virksomhedstyper.

Praktiske informationer

Til dig der overvejer at tilmelde dig online-fag

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige hold, men fjernundervisning adskiller sig ved at foregå online uden fysisk fremmøde. Det medfører en stor fleksibilitet med en studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det stiller dog også særlige krav til dig som elev, så før du tilmelder dig et online-fag, bør du overveje, om du kan sige ja til de følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen studieindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i vores online-kurser.

Forudsætninger for at deltage

Der kræves ikke noget særligt kendskab til økonomi for at du kan deltage i faget. Med en grundlæggende forståelse for tal kommer du langt. Desuden er det vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, fordi du selv styrer forløbet.

Hvem henvender faget sig til?

Faget er for dig, der kun mangler erhvervsøkonomi for at kunne begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det er også for dig, der arbejder med regnskabspraksis, budgetter og anden erhvervsøkonomisk praksis, men har brug for teorien. Det kan erhvervsøkonomi hjælpe dig med.

Ved at følge faget er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i din karriere.

Tekniske kompetencer

I faget skal du bruge regneark (f.eks. Excel), tekstbehandling (f.eks. Word) og et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Det er en fordel, hvis du har grundlæggende kendskab til disse programmer og kan anvende dem på brugerniveau. Du behøver ikke selv have licens til programmerne, da Aarhus Business College stiller dem til rådighed. Desuden vil du stifte bekendtskab med online regnskabssystemet E-conomic, men du behøver ikke forudgående viden om dette program.

Pris: 0 - 1.950 kr.

Du får et bevis på din deltagelse i faget ved endt forløb.

Hvis du er elev på fuld tid eller GVU-elev, så er faget gratis.

Hvis du er i lære og mangler dette ene fag, så er det gratis.

Hvis du tager faget som efteruddannelse, så er der en deltagerbetaling på 1.950 kr.

Hvis dit uddannelsesniveau er højere end et gymnasialt niveau eller det er et jobcenter, der skal afholde udgifterne, så kontakt os for prisoversigt.

 

Varighed: 75 timer

Du kan tage faget, når det passer dig.

Det forventede tidsforbrug er vejledende ca. 75 timer for hele forløbet. Arbejdsbyrden vil svare til ca. to ugers fuldtidsarbejde.

Obs. slutdatoen ved tilmelding til faget er vejledende.

Har du brug for hjælp?

Jane Bossow
Uddannelsessekretær
8936 3713jbos@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Installer fjernskrivebord på Mac

Sådan får du adgang til fx Microsoft Access på din Mac-computer

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Planlagte hold

Her kan du se næste holdstart og følge med i planlagte lektioner.

Start mandag d. 21. oktober 2019

Slut fredag d. 22. november 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 28. oktober 2019

Slut fredag d. 29. november 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 4. november 2019

Slut fredag d. 6. december 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 11. november 2019

Slut fredag d. 13. december 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 18. november 2019

Slut fredag d. 20. december 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 25. november 2019

Slut onsdag d. 8. januar 2020.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 2. december 2019

Slut fredag d. 3. januar 2020.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 9. december 2019

Slut fredag d. 10. januar 2020.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 13. januar 2020

Slut fredag d. 21. februar 2020.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 24. februar 2020

Slut fredag d. 27. marts 2020.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 30. marts 2020

Slut tirsdag d. 12. maj 2020.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 18. maj 2020

Slut onsdag d. 24. juni 2020.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Start mandag d. 21. oktober 2019

Slut fredag d. 22. november 2019.

Tilmeld dig holdet
Vælg anden dato

Jeg kan disponere min tid helt, som jeg vil. Jeg kan lægge fokus på de ting, jeg har sværest ved og bruge tid på de emner, der er vigtige for mig. Jeg har frihed under ansvar, og det kan jeg godt lide. På den måde skræddersyr jeg kurset til mig selv. Jeg ville vælge online-undervisning igen. Det kræver selvdisciplin, men det er helt ok.

Mette Lundorf Poulsen

- om Erhvervsøkonomi på Aarhus Business College Online

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Du har mulighed for at stille spørgsmål til din underviser, være i dialog og få vejledning under hele fagets forløb. Der vil desuden være feedback fra underviseren på de opgaver, du afleverer.

Hvordan foregår undervisningen?

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står din underviser naturligvis klar til at hjælpe dig på udvalgte tidspunkter.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage faget lige når det passer dig.

Undervisningen foregår på baggrund af forskellige læringsformer. Du vil blandt andet skulle lytte, se video, besvare quizzer og læse tekster m.m.

I faget skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af regneark (f.eks. Excel) eller et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i det forum online, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver og du får adgang til den korrekte opgaveløsning.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

I faget skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af regneark (f.eks. Excel) eller et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i det forum online, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver og du får adgang til den korrekte opgaveløsning.

Hvad får jeg ud af at deltage i faget?

Ved at tage faget erhvervsøkonomi er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i dit arbejdsliv. Det kan være, du mangler faget for at kunne starte på en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det kan også være, at du kan regnskabspraksis, budgetter og andet erhvervsøkonomisk i praksis, men har brug for teorien. Det kan erhvervsøkonomi hjælpe dig med.

Du lærer at opstille og analysere regnskaber og budgetter for forskellige typer af virksomheder samtidig med, at du bliver i stand til at fortage økonomiske beregninger og på den baggrund træffe økonomiske beslutninger for virksomheden. Det være sige eksempelvis omkostningsstyring. Du lærer også om overordnet regnskabsforståelse herunder miljø og social ansvarlighed.

Relaterede kurser


Oplæringsansvarlig - Få det bedste ud af din elev

Oplæringsansvarlig – Få det bedste ud af din elev Er du oplæringsansvarlig for elever i virksomheden og sidder du med spørgsmål om, hvad din elev skal opnå i løbet af praktikken? Er du i tvivl o...

Læs mere

GS-matematik fra niveau C til niveau B

Hos Kurser & efteruddannelse kan du tage matematik som gymnasiel supplering. GS-gymnasial supplering er et supplement til alle med en studentereksamen, hf eller htx, og som mangler matematik B for...

Læs mere

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238