Aarhus
Business College
Aarhus Business College OnlineKurserVirksomhedsøkonomi C – Online

Virksomhedsøkonomi C – Online

Varighed: 75 timer.

Hvad er virksomhedsøkonomi?

Faget virksomhedsøkonomi giver dig en grundlæggende forståelse for de økonomiske problemstillinger i en virksomhed.

Vi kommer hele vejen rundt om de dele, der har betydning for virksomhedens økonomi, fra regnskabsopstilling og -analyse til omkostningsstyring og opstilling af resultatbudgetter. Faget handler selvfølgelig mest om økonomi, men du lærer også om den del af virksomhedernes dagligdag, som handler om miljø og social ansvarlighed.

Dit udbytte

Gennem faget bliver du i stand til at foretage helhedsorienterede vurderinger og relevante beregninger i relation til virksomhedens økonomi. Du lærer at opstille og analysere regnskaber og budgetter for forskellige typer af virksomheder samtidig med, at du bliver i stand til at foretage økonomiske beregninger og på den baggrund træffe økonomiske beslutninger for virksomheden.

Emner

Se kursets indhold og opbygning her.

Emne 1/11

Virksomheden

I første emne lærer du at skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og får derved kendskab til service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Ydermere får du indsigt i udvalgte ejerformer.

Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og ejerformer samt vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af virksomheder herunder behov for kapital og momsberegninger.

Emne 2/11

Regnskabsopstilling

Du får i dette emne en grundlæggende forståelse for regnskabets opbygning og indhold, herunder at kunne forklare den økonomiske proces fra aktivitet til bilag til regnskab til ny aktivitet. Du kommer ydermere til at få kendskab til virksomhedens forskellige funktioner.

Emne 3/11

Årsregnskab

Du bliver god til at skelne mellem, hvilken regnskabsopstilling der skal bruges afhængigt af virksomhedens ejerform. På den baggrund lærer du at opstille resultatopgørelse, balance og noter for service- og handelsvirksomheder. Du bliver i stand til at se, om et regnskab indeholder de rigtige oplysninger, og du lærer at kommentere på virksomhedens økonomiske udvikling.

Emne 4/11

Budgetter

I dette emne får du en grundlæggende forståelse for budgetopstilling og -indhold. Du bliver i stand til at opstille resultatbudget og likviditetsbudget ud fra relevante forudsætninger, herunder kvartalsopdelte budgetter. Du lærer at foretage en budgetkontrol. Med udgangspunkt i budgetterne lærer du at kommentere og vurdere på, om den forventede udvikling er tilfredsstillende herunder stillingtagen til den likviditetsmæssige situation.

Emne 5/11

Omkostninger

Du lærer at vurdere omkostningerne i forhold til virksomhedens aktiviteter og at skelne mellem kapacitets-, variable og samlede omkostninger. Du bliver også i stand til at afgøre, om en given omkostning er variabel eller fast og hvilken betydning, det har for virksomheden, herunder at vurdere omkostningernes forløb ved stigende afsætning.

Emne 6/11

Mere om omkostninger

I dette emne arbejder du videre med omkostninger. Du lærer om afskrivninger og de afskrivningsmetoder, som kan anvendes af virksomheden. Du får kendskab til afskrivningers betydning for resultatet og likviditeten i virksomheden. Herudover får du kendskab til virksomhedernes forskellige lønformer, og du lærer at analysere på de nøgletal, som belyser personalets effektivitet.

Emne 7/11

Kalkulationer

Kalkulationer gør dig i stand til at beregne salgspriser ud fra krav til indtjening. Du vil lære at udarbejde forkalkulationer baseret på virksomhedens produkter og valuta samt analysere på om ændringer af handlingsparametre såsom pris, kvalitet og reklamefremstød er fordelagtige for virksomheden.

Emne 8/11

Regnskabsanalyse

Du lærer at beregne, kommentere og vurdere på relevante nøgletal i forhold til indtjeningsevnen for en given virksomhed. Derigennem bliver du i stand til at belyse virksomhedens økonomiske situation, og du kan komme med forslag til optimering af resultat og likviditet.

Emne 9/11

Logistik

Styring af indkøb og lager er af afgørende betydning for virksomhederne. I dette emne diskuterer og vurderer du virksomhedens optimering af vareindkøb ved hjælp af indkøbsstyring. Desuden får du kendskab til lagermotiver og omkostninger forbundet hermed.

Emne 10/11

Økonomisystem

Her får du indsigt i de forskellige moduler i et økonomisystem, herunder hvilke roller og funktioner et ERP-system har i en virksomhed. Du bliver i stand til at se, hvorfor det er effektivt for en virksomhed at anvende et integreret økonomisystem.

Emne 11/11

Dokumentationsopgave

Som afrunding på dit arbejde med virksomhedsøkonomi skal du dokumentere din samlede læring i en virkelighedsnær opgave. Du skal derfor udarbejde en opgavebesvarelse inden for forskellige virksomhedsøkonomiske forhold på en konkret virksomhed. Dokumentationsopgaven skal afleveres og godkendes, før du kan indstilles til eksamen.

Emne 1/11

Virksomheden

I første emne lærer du at skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og får derved kendskab til service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Ydermere får du indsigt i udvalgte ejerformer.

Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og ejerformer samt vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af virksomheder herunder behov for kapital og momsberegninger.

Praktiske informationer

Til dig der overvejer at tilmelde dig online-fag

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige hold, men fjernundervisning adskiller sig ved at foregå online uden fysisk fremmøde. Det medfører en stor fleksibilitet med en studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det stiller dog også særlige krav til dig som elev, så før du tilmelder dig et online-fag, bør du overveje, om du kan sige ja til de følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen studieindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i vores online-kurser.

Forudsætninger for at deltage

Der kræves ikke noget særligt kendskab til økonomi for at du kan deltage i faget. Med en grundlæggende forståelse for tal kommer du langt. Desuden er det vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, fordi du selv styrer forløbet.

Hvem henvender faget sig til?

Faget er for dig, der kun mangler erhvervsøkonomi for at kunne begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det er også for dig, der arbejder med regnskabspraksis, budgetter og anden erhvervsøkonomisk praksis, men har brug for teorien. Det kan erhvervsøkonomi hjælpe dig med.

Ved at følge faget er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i din karriere.

Tekniske kompetencer

I faget skal du bruge regneark (f.eks. Excel), tekstbehandling (f.eks. Word) og et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Det er en fordel, hvis du har grundlæggende kendskab til disse programmer og kan anvende dem på brugerniveau. Du behøver ikke selv have licens til programmerne, da Aarhus Business College stiller dem til rådighed. Desuden vil du stifte bekendtskab med online regnskabssystemet E-conomic, men du behøver ikke forudgående viden om dette program.

Pris: 0 - 1.950 kr.

Du får et bevis på din deltagelse i faget ved endt forløb.

Hvis du er elev på fuld tid eller GVU-elev, så er faget gratis.

Hvis du er i lære og mangler dette ene fag, så er det gratis.

Hvis du tager faget som efteruddannelse, så er der en deltagerbetaling på 1.950 kr.

Hvis dit uddannelsesniveau er højere end et gymnasialt niveau eller det er et jobcenter, der skal afholde udgifterne, så kontakt os for prisoversigt.

 

Har du brug for hjælp?

Stine Aagaard Petersen
Uddannelsessekretær
89 36 31 06stpe@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Installer fjernskrivebord på Mac

Sådan får du adgang til fx Microsoft Access på din Mac-computer

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Selvvalgt periode på 75 timer

Start mellem d. 11. november 2019 og d. 11. november 2021.

Tilmeld dig

Du kan tage faget, når det passer dig.

Det forventede tidsforbrug er vejledende ca. 75 timer for hele forløbet. Arbejdsbyrden vil svare til ca. to ugers fuldtidsarbejde.

Obs. slutdatoen ved tilmelding til faget er vejledende.

Jeg kan disponere min tid helt, som jeg vil. Jeg kan lægge fokus på de ting, jeg har sværest ved og bruge tid på de emner, der er vigtige for mig. Jeg har frihed under ansvar, og det kan jeg godt lide. På den måde skræddersyr jeg kurset til mig selv. Jeg ville vælge onlineundervisning igen. Det kræver selvdisciplin, men det er helt ok.

Mette Lundorf Poulsen

- om Virksomhedsøkonomi på Aarhus Business College Online

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Du har mulighed for at stille spørgsmål til din underviser, være i dialog og få vejledning under hele fagets forløb. Der vil desuden være feedback fra underviseren på de opgaver, du afleverer.

Hvordan foregår undervisningen?

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står din underviser naturligvis klar til at hjælpe dig på udvalgte tidspunkter.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage faget lige når det passer dig.

Undervisningen foregår på baggrund af forskellige læringsformer. Du vil blandt andet skulle lytte, se video, besvare quizzer og læse tekster m.m.

I faget skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af regneark (f.eks. Excel) eller et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i det forum online, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver og du får adgang til den korrekte opgaveløsning.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

I faget skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af regneark (f.eks. Excel) eller et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i det forum online, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver og du får adgang til den korrekte opgaveløsning.

Hvad får jeg ud af at deltage i faget?

Ved at tage faget erhvervsøkonomi er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i dit arbejdsliv. Det kan være, du mangler faget for at kunne starte på en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det kan også være, at du kan regnskabspraksis, budgetter og andet erhvervsøkonomisk i praksis, men har brug for teorien. Det kan erhvervsøkonomi hjælpe dig med.

Du lærer at opstille og analysere regnskaber og budgetter for forskellige typer af virksomheder samtidig med, at du bliver i stand til at fortage økonomiske beregninger og på den baggrund træffe økonomiske beslutninger for virksomheden. Det være sige eksempelvis omkostningsstyring. Du lærer også om overordnet regnskabsforståelse herunder miljø og social ansvarlighed.

Relaterede kurser


Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab

Hvad er Grundlæggende regnskab? Vil du have et solidt kendskab til bogføring, moms, regnskab og løn? Og har du brug for stærke kompetencer i Excel og økonomisystemet e-conomic? På dette kursus udvikle...

Læs mere
Det uddannelsesspecifikke fag (USF) - Online

Det uddannelsesspecifikke fag (USF) - Online

Kom i gang med en erhvervskarriere på kun 5 uger og bliv elev i en virksomhed Forløbet er for dig, der har bestået en EUX Business, EUD Business eller tilsvarende. Du ønsker måske at skifte uddannelse...

Læs mere

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238