Aarhus
Business College

Afsætning C – Online

Varighed: 75 timer.

Hvad er afsætning?

Afsætning er et fag, hvor vi ser på markedsforhold, markedsføring og branding. Du lærer om udbud og efterspørgsel – og om generelle afsætningsmæssige forhold. Desuden ser vi på marketingmixet, der handler om de parametre, du skal anvende for at analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan og dermed opnå din målsætning.

Du tager faget online, og derfor kan du lære, når du har tid. Du skal aflevere opgaver, som din underviser giver feedback på.

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du identificere målgrupper og foretage et målgruppevalg baseret på efterspørgsel og markedets størrelse. Du har fået en dybdegående forståelse for udbud og efterspørgsel, og du kan analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Du får et bevis på din deltagelse i faget ved endt forløb.

Emner

Se kursets indhold og opbygning her.

Emne 1/11

SWOT-modellen

Du introduceres til afsætning og lærer betydningen af virksomheders idégrundlag og idé for at kunne lykkedes deres forretning med større succes. Du lærer også at analysere virksomheders interne og eksterne situationer.

Emne 2/11

Distributionskæden

Du lærer i dette emne, at kunne forklare produkters vej gennem forskellige led lige fra producenten og ud til forbrugeren i sidste ende. Du lærer at referere til distributionskæden og hvordan man både kan distribuere indirekte og direkte. Ligesom du i dette emne også lærer at designe og tegne en distributionskæde.

Emne 3/11

Købsadfærd

Du lærer at forklare og anvende begreber og teorier om købsadfærd i praksis, så du kan skabe overblik over købsadfærden på business-to-consumer markedet og på business-to-business markedet. Ligesom du også lærer at kunne forbedre kundernes købsoplevelse samt virksomhedens salgsproces.

Emne 4/11

Forretningsmodeller og -koncepter

Du lærer i dette emne hvad betydning forskellige forretningsmodeller, har for virksomheds forretnings i traditionel forstand og i digital forstand. Dette emne har også fokus på forretningskoncepter som omhandler den grundlæggende idé og plan for virksomheden.

Emne 5/11

Lovgivning

Du lærer at kunne redegøre for de gældende love og regler i forbindelse med salg og markedsføring. Særlig med fokus på hvordan både forbrugeren og virksomheden er stillet i forhold til f.eks. reklamation samt bytte- og fortrydelsesret.

Emne 6/11

Konkurrence

Du lærer i dette emne at beskrive, analysere samt vurdere udbyderne på markedet, deres position på markedet samt deres forcer i forhold til hinanden. Du lærer blandt andet at lave en konkurrentanalyse fra bunden og hvordan positionering på markedet er af stor betydning for ens virke på markedet.

Emne 7/11

Kundeservice og -betjening

Du lærer i dette emne om hvordan god og dårlig kundeservice og kundebetjening kan spille ind på en virksomheds afsætning. Både offline – i en fysisk butik, men også online – på nettet. Du lærer at have fokus på kunders behov og ønsker, og hvordan man kan starte samt afslutte salg til kunden.

Emne 8/11

Segmentering og målgruppevalg

Du lærer at kunne redegøre for såvel vurdere hvordan man udvælger den rigtige målgruppe til en virksomheds produkt/service. At kunne markedsføre sig overfor ens rigtige målgruppe er af særlig betydning, da man kan tilpasse markedsføringen specifikt til dem. Dette foregår både offline, via fx tv-reklamer og i trykte aviser, men også online på nettet, sociale medier osv. Du lærer at skelne mellem disse og hvad deres styrker og svagheder er.

Emne 9/11

De 4 P’er: Produkt, Placering og Pris

Du lærer i dette emne, hvordan f.eks. produktets egenskaber, virksomhedens placering af butikken og virksomhedens prisfastsættelse af deres produkt/service, er af betydning for hvor lille/stor en mængde kunder man potentielt kan tiltrække sig.

Emne 10/11

De 4 P’er: Promotion

Promotion er et andet ord for markedsføring. Du lærer i dette emne at kombinere og anvende meget af det du tidligere har lært i de andre emner. Promotion omhandler de aktiviteter virksomheden foretager sig for at påvirke målgruppen til en bestemt adfærd. Og så er promotion er inddelt i offline promotion og i online promotion og du lærer at redegøre for begge samt lærer du at anvende i praksis.

Emne 11/11

Dokumentationsopgave

Du afslutter kurset med en dokumentationsopgave, hvor du arbejder med en brancherelevant case, hvor fagets metoder og modeller anvendes til belysning af konkrete problemstillinger.
I casen skal du arbejde selvstændigt med afsætningsmæssige problemstillinger.

Emne 1/11

SWOT-modellen

Du introduceres til afsætning og lærer betydningen af virksomheders idégrundlag og idé for at kunne lykkedes deres forretning med større succes. Du lærer også at analysere virksomheders interne og eksterne situationer.

Praktiske informationer

Til dig der overvejer at tilmelde dig online-fag

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige hold, men fjernundervisning adskiller sig ved at foregå online uden fysisk fremmøde. Det medfører en stor fleksibilitet med en studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det stiller dog også særlige krav til dig som elev, så før du tilmelder dig et online-fag bør du overveje, om du kan sige ja til de følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen studieindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i vores online-kurser.

Forudsætninger for at deltage

Der kræves ikke noget særligt kendskab til afsætning, for at du kan deltage i faget. Med lyst til at lære kommer du langt. Desuden er det vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, fordi du selv styrer forløbet.

Hvem henvender faget sig til?

Faget er for dig, der mangler afsætning for at kunne begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det er også for dig, der arbejder med generelle afsætningsmæssige forhold i praksis, men har brug for teorien. Det kan afsætning hjælpe dig med.

Ved at følge faget er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i din karriere.

Tekniske kompetencer

I faget skal du bruge Windowsbaserede programmer som Word, Excel og PowerPoint eller lignende. Det er en fordel, hvis du har grundlæggende kendskab til disse programmer og kan anvende dem på brugerniveau.

Pris: 0 - 1.950 kr.

Hvis du er elev på fuld tid eller GVU-elev, så er faget gratis.

Hvis du er i lære og mangler dette ene fag, så er det gratis.

Hvis du tager faget som efteruddannelse, så er der en deltagerbetaling på 1.950 kr.

Vær opmærksom på, at hvis dit uddannelsesniveau er højere end et gymnasialt niveau eller det er et jobcenter, der skal afholde udgifterne, så er prisen anderledes. Kontakt da Aarhus Business College.

Har du brug for hjælp?

Stine Aagaard Petersen
Uddannelsessekretær
89 36 31 06stpe@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Installer fjernskrivebord på Mac

Sådan får du adgang til fx Microsoft Access på din Mac-computer

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Selvvalgt periode på 75 timer

Start mellem d. 19. november 2019 og d. 11. november 2020.

Tilmeld dig

Du kan tage faget, når det passer dig.

Det forventede tidsforbrug er vejledende ca. 75 timer for hele forløbet. Arbejdsbyrden vil svare til ca. to ugers fuldtidsarbejde.

Obs. slutdatoen ved tilmelding til faget er vejledende.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Ja. Du har mulighed for at stille spørgsmål til din underviser, være i dialog og få vejledning under hele fagets forløb. Der vil desuden være feedback fra underviseren på de opgaver, du afleverer.

Hvordan foregår undervisningen?

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står din underviser naturligvis klar til at hjælpe dig.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage faget lige når det passer dig.

Undervisningen foregår på baggrund af forskellige læringsformer. Du vil blandt andet skulle lytte, se video, besvare quizzer og læse tekster m.m.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

I faget skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af tekstprogrammer (f.eks. Word) eller et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i det forum online, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver og du får adgang til den korrekte opgaveløsning.

Hvad får jeg ud af at deltage i kurset?

Ved at tage faget Afsætning er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i dit arbejdsliv. Det kan være, du mangler faget for at kan begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det kan også være, at du arbejder med generelle afsætningsmæssige forhold i praksis, men har brug for teorien. Det kan Afsætning hjælpe dig med.

Når du har gennemført faget, kan du segmentere og foretage et målgruppevalg baseret på efterspørgsel og markedets størrelse. Du har fået en dybdegående forståelse for udbud og efterspørgsel, og du kan analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Relaterede kurser


Oplæringsansvarlig - Få det bedste ud af din elev

Oplæringsansvarlig - Få det bedste ud af din elev

Oplæringsansvarlig – Få det bedste ud af din elev Er du oplæringsansvarlig for elever i virksomheden og sidder du med spørgsmål om, hvad din elev skal opnå i løbet af praktikken? Er du i tvivl o...

Læs mere
Praktisk Projektledelse

Praktisk Projektledelse

Hvad går Praktisk Projektledelse ud på? En målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikli...

Læs mere

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238