Aarhus
Business College

Afsætning C

Varighed: 75 timer.

Hvad er afsætning?

Afsætning er et fag, hvor vi ser på markedsforhold, markedsføring og branding. Du lærer om udbud og efterspørgsel – og om generelle afsætningsmæssige forhold. Desuden ser vi på marketingmixet, der handler om de parametre, du skal anvende for at analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan og dermed opnå din målsætning.

Du tager faget online, og derfor kan du lære, når du har tid. Du skal aflevere opgaver, som din underviser giver feedback på.

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du identificere målgrupper og foretage et målgruppevalg baseret på efterspørgsel og markedets størrelse. Du har fået en dybdegående forståelse for udbud og efterspørgsel, og du kan analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Du får et bevis på din deltagelse i faget ved endt forløb.

Emner

Se kursets indhold og opbygning her.

Emne 1/13

Introduktion til afsætning

Du introduceres til afsætning og lærer, at markedsføring baserer sig på en forståelse af kundernes behov. Du får kendskab til grundlæggende forretningsforståelse vedrørende salg, rådgivning og markedsføring. Desuden lærer du at identificere forskellige virksomhedstyper og konsument­­- og producentmarkeder.

Emne 2/13

Købsadfærd

Du lærer at forklare og anvende begreber og teorier om købsadfærd i praksis, så du kan skabe overblik over købsadfærden på konsumentmarkedet og forbedre kundernes købsoplevelse samt virksomhedens salgsproces.

Emne 3/13

Målgruppevalg på konsumentmarkedet

Du lærer at anvende segmenteringskriterier såsom livsstilsmodeller til at dele markedet op i segmenter. På baggrund af segmenteringen kan du udvælge den bedste målgruppe og begrunde dit valg i forhold til et bestemt produkt.

Emne 4/13

Markedsanalyse

Du lærer at planlægge, gennemføre og præsentere en markedsanalyse, herunder anvendelse af forskellige informationskilder og analysemetoder. Du får kendskab til forskellige datakildemuligheder og kan udarbejde et spørgeskema og anvende begreberne respondent, univers, stikprøve og udvælgelsesform.

Emne 5/13

Omverdensforhold

Du lærer at analysere virksomhedens nuværende situation og fremtidige udfordringer ud fra omverdensmodellen og interresentmodellen i brancherelevante sammenhænge. Desuden bliver du i stand til at redegøre for elementerne i virksomhedens nær- og fjernmiljø v.h.a. omverdensmodellen.

Emne 6/13

Virksomhedens idégrundlag

Du bliver i stand til at analysere virksomhedens interne og eksterne situation og strukturere informationerne vha. SWOT-modellen. Du lærer at anvende informationerne til at beskrive virksomhedens idégrundlag og til at fastsætte delmål og politikker til opnåelse af mål og tilpasning af koncept.

Emne 7/13

Udbudsforhold

Du lærer at identificere konkurrenter og deres markedsposition samt konkurrenceforhold ift. snæver og bred konkurrence. Desuden får du viden om markedsandele, og du bliver i stand til at beregne en virksomheds markedsandel på et defineret marked.

Emne 8/13

Producentmarked B2B

Du lærer at skelne mellem forskellige delmarkeder og beslutningskriterierne derpå. Du får viden om købsadfærd på B2C såvel som B2B markedet og segmenteringskriterier. Du lærer også om promotionsaktiviteter og at redegøre for transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring.

Emne 9/13

Branding

Du lærer om branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand. Her arbejder vi bl.a. med USP, positionering på markedet, forskellige former for branding og med at kunne forklare fordele og ulemper ved at markedsføre et brand.

Emne 10/13

Parametermix – de 4 P'er

En virksomheds markedsføring er baseret på et parametermix, der består af produkt, pris, place og promotion. Du vil lære om de fire parametre, og hvordan du tilpasser dem til en bestemt målgruppe, så du kan optimere din afsætning af produkter/services.

Emne 11/13

Markedsføringsplan

Du bliver i stand til at lave en markedsføringsplan for en konkret virksomhed og markedsføringsindsats, som har en rød tråd i forhold til målgruppevalg, mål, budget, parametre og budskab m.m.

Emne 12/13

Dokumentationsopgave

Du skal arbejde med en brancherelevant case, hvor fagets metoder og modeller anvendes til belysning af en konkret problemstilling. Casearbejdet kan dokumenteres med en skriftlig rapport, en synopsis, en analyse, en præsentation eller en hjemmeside.

Emne 13/13

Eksamenstræning

Du lærer at arbejde strukturet med en caseopgave og søge relevante informationer til brug i arbejdet med casen. Desuden lærer du at anvende relevante afsætningsøkonomiske modeller og IT-værktøjer i en praksisnær case.

Emne 1/13

Introduktion til afsætning

Du introduceres til afsætning og lærer, at markedsføring baserer sig på en forståelse af kundernes behov. Du får kendskab til grundlæggende forretningsforståelse vedrørende salg, rådgivning og markedsføring. Desuden lærer du at identificere forskellige virksomhedstyper og konsument­­- og producentmarkeder.

Praktiske informationer

Til dig der overvejer at tilmelde dig online-fag

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige hold, men fjernundervisning adskiller sig ved at foregå online uden fysisk fremmøde. Det medfører en stor fleksibilitet med en studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det stiller dog også særlige krav til dig som elev, så før du tilmelder dig et online-fag bør du overveje, om du kan sige ja til de følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen studieindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i vores online-kurser.

Forudsætninger for at deltage

Der kræves ikke noget særligt kendskab til afsætning, for at du kan deltage i faget. Med lyst til at lære kommer du langt. Desuden er det vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, fordi du selv styrer forløbet.

Hvem henvender faget sig til?

Faget er for dig, der mangler afsætning for at kunne begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det er også for dig, der arbejder med generelle afsætningsmæssige forhold i praksis, men har brug for teorien. Det kan afsætning hjælpe dig med.

Ved at følge faget er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i din karriere.

Tekniske kompetencer

I faget skal du bruge Windowsbaserede programmer som Word, Excel og PowerPoint eller lignende. Det er en fordel, hvis du har grundlæggende kendskab til disse programmer og kan anvende dem på brugerniveau.

Pris: 0 - 1.950 kr.

Hvis du er elev på fuld tid eller GVU-elev, så er faget gratis.

Hvis du er i lære og mangler dette ene fag, så er det gratis.

Hvis du tager faget som efteruddannelse, så er der en deltagerbetaling på 1.950 kr.

Vær opmærksom på, at hvis dit uddannelsesniveau er højere end et gymnasialt niveau eller det er et jobcenter, der skal afholde udgifterne, så er prisen anderledes. Kontakt da Aarhus Business College.

Har du brug for hjælp?

Stine Aagaard Petersen
Uddannelsessekretær
89 36 31 06stpe@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Installer fjernskrivebord på Mac

Sådan får du adgang til fx Microsoft Access på din Mac-computer

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Selvvalgt periode på 75 timer

Start mellem d. 19. november 2019 og d. 11. november 2020.

Tilmeld dig

Du kan tage faget, når det passer dig.

Det forventede tidsforbrug er vejledende ca. 75 timer for hele forløbet. Arbejdsbyrden vil svare til ca. to ugers fuldtidsarbejde.

Obs. slutdatoen ved tilmelding til faget er vejledende.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Ja. Du har mulighed for at stille spørgsmål til din underviser, være i dialog og få vejledning under hele fagets forløb. Der vil desuden være feedback fra underviseren på de opgaver, du afleverer.

Hvordan foregår undervisningen?

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står din underviser naturligvis klar til at hjælpe dig.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage faget lige når det passer dig.

Undervisningen foregår på baggrund af forskellige læringsformer. Du vil blandt andet skulle lytte, se video, besvare quizzer og læse tekster m.m.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

I faget skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af tekstprogrammer (f.eks. Word) eller et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i det forum online, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver og du får adgang til den korrekte opgaveløsning.

Hvad får jeg ud af at deltage i kurset?

Ved at tage faget Afsætning er du i fuld gang med at opkvalificere dig og komme videre i dit arbejdsliv. Det kan være, du mangler faget for at kan begynde en erhvervsuddannelse og få en karriere inden for kontor, handel eller detail. Det kan også være, at du arbejder med generelle afsætningsmæssige forhold i praksis, men har brug for teorien. Det kan Afsætning hjælpe dig med.

Når du har gennemført faget, kan du segmentere og foretage et målgruppevalg baseret på efterspørgsel og markedets størrelse. Du har fået en dybdegående forståelse for udbud og efterspørgsel, og du kan analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Relaterede kurser


Praktisk Projektledelse

Praktisk Projektledelse

Hvad går Praktisk Projektledelse ud på? En målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikli...

Læs mere
Ledelse - GLU2

Ledelse - GLU2

Hvad går kurset ud på? Har du brug for et dybt kendskab til ledelse og alle de facetter det indeholder? Måske har du allerede taget Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) eller andre lederkurser og v...

Læs mere

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238