Aarhus
Business College
Aarhus Business College OnlineHvad kræves af mig?

Hvad kræves af mig?

Der er ingen krav om særlige tekniske færdigheder eller kendskab til en masse programmer, når du vælger at dygtiggøre dig online.

Hvad skal du – og din computer – være klar til?

Det skal være nemt at tage et fag eller kursus online.

Du kan læse og løse opgaver, når det passer dig bedst, og vi har gjort læringsplatformen intuitiv og nem at bruge.

Derfor er der heller ingen krav om forhåndskendskab til andet end Office-pakken, som Aarhus Business College stiller til rådighed, når du tilmelder dig.

Afhængigt af hvilket fag eller kursus du vælger, vil du skulle downloade enkelte programmer til brug i undervisningen. Når du er tilmeldt, kan du altid kontakte skolens IT Servicedesk på telefon 89 36 32 00 eller servicedesk@aabc.dk, hvis du har tekniske spørgsmål.

Online-undervisning kræver selvdisciplin

Indhold og faglige krav er de samme i online-undervisning som ved traditionel undervisning, hvor du møder op.

Men online-undervisning adskiller sig ved at foregå uden fysisk fremmøde. Det giver dig en stor fleksibilitet samtidig med, at det stiller krav til dit engagement.

Du følges af en underviser, som retter dine opgaver og besvarer dine spørgsmål. Men det er dit eget ansvar at strukturere din tid og aflevere opgaver.

Før du tilmelder dig et online-fag eller -kursus bør du overveje, om du kan sige ja til følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen arbejdsindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i onlineundervisningen på Aarhus Business College.

Vi glæder os til at møde dig i vores kursusunivers, som er udviklet på et højt pædagogisk niveau med stor vægt på variation i opgaverne og et praksisnært fokus.

Hvis du kan lide at arbejde selvstændigt, får du fuld fleksibilitet og en kvalitetsuddannelse med en vejleder, som støtter dig undervejs i forløbet.

Se alle fag og kurser her

Kurset i IT har været overskueligt og nemt at gå til. Jeg var skeptisk, før jeg begyndte, for kunne jeg forstå opgaverne, når jeg ikke sad i et klasseværelse? Men det gik fint. Det er godt struktureret, og jeg vil især gerne fremhæve den helt geniale måde, som de forskellige programmer introduceres på. Det foregår ved hjælp af ’step by step-videoer’, som er meget pædagogiske og lette at forstå.

Anne Lautrup Pedersen

Læser fag på Aarhus Business College Online

Aarhus Business College

Aarhus Business College Online

Sønderhøj 28

8260 Viby J.

8936 3000

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238