Aarhus
Business College
Om Aarhus Business CollegeNyhederOK 2018 – Varsel om strejke og lockout

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout

Skrevet af liro onsdag d. 14. marts 2018

Læs her, hvad en eventuel lockout vil betyde for dig.

Overenskomstforhandlingerne mellem de statslige arbejdstagere og arbejdsgivere er brudt sammen.

Det betyder, at udvalgte grupper af medarbejdere fra 4. april skal nedlægge arbejdet på udvalgte arbejdspladser, medmindre der findes en forhandlingsløsning inden.

Aarhus Business College er ikke udtaget til strejke. Men da Staten har varslet lockout overfor 440.000 offentligt ansatte fra tirsdag den 10. april, vil det betyde, at en stor del af skolens undervisere og øvrige personale kan blive sendt hjem fra denne dato. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte konflikten to x 14 dage. Det vil betyde, at en eventuel lockout først træder i kraft den 24. april eller 8. maj.

Hvem er omfattet af lockout?

Lockouten omfatter overenskomstansatte, som er medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

Hvem er ikke omfattet af lockout?

Lockout omfatter ikke følgende grupper:

  • Tjenestemandslignende ansatte
  • Kontorelever
  • Kvotalønnede undervisere (timelærere)
  • Uorganiserede ansatte og ansatte som er medlem af organisationer, der ikke er part i konflikten
  • Tredjelandsborgere, dvs. undervisere fra ikke-EU lande, som er omfattet af beløbsordningen
  • AC-timelærere

Hvad med studieturene?

Den forestående lockout kan få indflydelse på Aarhus Business Colleges mulighed for at afvikle studieture.

Hvis lockouten indtræder, mens elever er af sted på studietur, har Aarhus Business College planlagt et beredskab, som gør, at studieturen kan gennemføres som planlagt.

I tilfælde af at lockouten begynder inden studieturens start, bliver skolen sandsynligvis nødt til at aflyse den pågældende studietur. Prisen på flybilletter og hotelophold er i så fald dækket af rejseforsikringen hos Jysk Rejsebureau. Hvis der er købt dagsture hos andre end Jysk Rejsebureau, er udgiften ikke dækket.

Hvad med elevernes undervisning – og hvad med eksamen?

Efter eventuel konflikt vil vi prioritere ressourcer til forløb med afsluttende eksamener.

Vi er i løbende dialog med Undervisningsministeriet. Du kan holde dig orienteret her på aabc.dk

Læs i øvrigt mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside

fx:

https://modst.dk/media/18854/vejledning-om-overenskomstmaesige-konflikter-mv-020218.pdf

https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/marts/finansministeriet-varsler-omfattende-lockout-af-statsansatte/

Relaterede nyheder


Forsvarsministeren besøger elevers konference

Forsvarsministeren besøger elevers konference

Skrevet af signe

Lægesekretærelever på Aarhus Business College – Handelsfagskolen har selv arrangeret konferencen ”Krigens Stemmer”. Forsvarsminister Trine Bramsen er en af dagens fire foredragsholdere.

Læs mere
Aarhus Business College og Handelsfagskolen fusionerer

Aarhus Business College og Handelsfagskolen fusionerer

Skrevet af signe

Danmark får nu en ny, stærk uddannelsesinstitution med fokus på handel, detail og kontor.

Læs mere

Aarhus Business College

Om Aarhus Business College

Sønderhøj 9

8260 Viby J

8936 3636

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238