Aarhus
Business College
Om Aarhus Business CollegeNyhederAarhus Business College yder særlig hjælp til elever i 2021

Aarhus Business College yder særlig hjælp til elever i 2021

Skrevet af tinie tirsdag d. 16. februar 2021

Aarhus Business College kommer i 2021 til at gøre en ekstra indsats for at sikre tilstrækkeligt fagligt udbytte og social trivsel for nuværende og kommende elever.

Grundskolens afgangselever skal snart vælge ungdomsuddannelse. Men efter et år med nedlukninger, virtuel undervisning samt manglende brobygning og vejledning risikerer mange unge en usikker start på deres ungdomsuddannelse fyldt med tvivl både fagligt og socialt.

Derfor ønsker Aarhus Business College at gøre en særlig indsats i andet halvår af 2021 for at hjælpe de nye elever bedst muligt i gang både fagligt og socialt samt løfte trivslen blandt nuværende elever.

På alle ungdomsuddannelserne betyder det bl.a., at alle nye elever hele efteråret 2021 bliver mødt med den såkaldte dobbeltlærerdækning, hvor to undervisere er til stede i fagene dansk, matematik og engelsk. Der bliver øget bemanding af studie- og lektiecaféen, så flere elever kan tilbydes eller visiteres til hjælp.

Desuden får eleverne mulighed for at modtage lektiehjælp uden for den almindelige undervisningstid, ligesom skolen øger fokus på trivselsaktiviteter.

Indsatserne er finansieret af et løft i taxametrene, der fulgte af seneste finanslov. Der er tale om en midlertidig indsats. Fremover udmøntes løftet i taxametrene fortsat i undervisnings-, lærings- og trivselsaktiviteter.

Relaterede nyheder


Hovedforløbselev tildeles Hedorfs uddannelsespris

Hovedforløbselev tildeles Hedorfs uddannelsespris

Skrevet af broh

Læs mere
Elever hædres med Handelsungdommens Uddannelseslegat

Elever hædres med Handelsungdommens Uddannelseslegat

Skrevet af broh

Elever fra Aarhus Business College modtager Handelsungdommens Uddannelseslegat for deres særlige indsatser.

Læs mere

Aarhus Business College

Om Aarhus Business College

Sønderhøj 28

8260 Viby J

8936 3636

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238