Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Kreditorstyring – online kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker.

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig.

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden.

Gå til tilmelding

Kurser

Vejledning-til-ledige-aspect-ratio-1204-594
Online
Økonomi / Regnskab

Kreditorstyring – online kursus

CS/e-conomics

Kurset henvender sig til personer, som har nogen rutine i at varetage den daglige bogføring og som deltager, eller forventes at deltage, i virksomhedens styringsopgaver på kreditorområdet.

Dette kursus indgår sammen med kurserne ‘Debitorstyring’ og ‘Økonomisk styring af lageret’ som en samlet helhed i styringen af varetil- og afgang. Derudover også virksomhedens salg til kunder og eventuelle gæld til virksomheden samt virksomhedens køb hos kreditorer og eventuelle gæld til kreditorer.

Varesalg og vareforbrug påvirker virksomhedens resultat, hvor varesalg og varekøb påvirker virksomhedens likviditet.

Omsætningshastighederne og skyldtid har betydning for virksomhedens likviditet. Set med ”likviditetsbriller” er den bedste situation, hvis kunderne betaler kontant, og virksomhedens har lang kredittid til leverandører. Denne ønskesituation opstår sjældent. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan styring af kreditorer har indflydelse på virksomhedens samlede likviditetsstyring.

Materialet tager udgangspunkt i, at der er fuld integration mellem finans-, debitor-, kreditor- og lagermodulerne.

Kurset er for dig, der er administrativ medarbejder med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til dig, der er beskæftiget med kreditorstyring – herunder oprettelse af kreditorer, sikring af at aftalte leverings- og betalingsvilkår overholdes og styring af interne kontroller samt optimering af likviditeten gennem styring af betalinger.

 

Dit udbytte

 • Efter endt kursus kan du arbejde med styring af kreditorer i et bogholderi.
 • Du kan oprette og vedligeholde kreditorer, sikre optimal kontrol og styring af indgåede leverings- og betalingsaftaler – herunder optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter. Du har efterfølgende forståelse for kreditorerne som et vigtigt element i likviditetsstyringen i virksomheden.
 • Du kan udarbejde og anvende forskellige former for statistikker herunder likviditetsoversigter og indblik i de nøgletal, der beskæftiger sig med likviditet. Du kan opstille interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer.
 • Du kan håndtere alle former for vare-, omkostnings- og/eller pengekreditorer.

Sådan kan du tage kurset

Emner på kurset

Praktiske informationer

Online
 • Varighed

  1.0 dage

 • Sted

  Undervisningen foregår online, 8260

 • Pris

  128.00 - 617.49 kr.

Har du spørgsmål?