Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker. 

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig. 

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden. 

Gå til tilmelding

Kurser

Kursus-Regnskabsmaessig-afslutning-aspect-ratio-1204-594
Online

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

Vil du gerne kunne kontere og bogføre blandt andet køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler og kende problematikkerne omkring moms og blandet drift? Har du interesse i at kunne tilbageføre og foretage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst? Så er dette kursus noget for dig.

Her arbejder du med håndtering af kontering af køb, salg, afskrivning af anlægsaktiver og moms i forbindelse med biler og ejendom mv. 

Det hele foregår under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og god bogføringsskik, uanset virksomhedstype og arts- eller funktionsopdelte kontoplaner. 

Kurset er for dig, der arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag. Det er også for dig med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring. 

Du skal have en basal viden om bogføring, debet, kredit og moms samt regnskabsopbygning. Desuden skal du have arbejdet i et elektronisk bogføringssystem. 

Dit udbytte

På kurset lærer du at: 

 • kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler, herunder problematikker omkring moms og blandet drift 
 • kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler, samt skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføring af disse 
 • kontere og bogføre anskaffelse af fast ejendom, herunder omkostninger hertil og finansiering heraf 
 • tilbageføre og foretage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst. 

 

Sådan kan du tage kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Hvis du gerne vil tage kurset over flere kursusperioder, så skal du tilmelde dig hver periode og altså lave to tilmeldinger.

 • Varighed

  2.0 dage

 • Sted

  Undervisningen foregår online, 8260

 • Pris

  268.00 - 1045.10 kr.

Har du spørgsmål?