Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Debitorstyring

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk. Her kan du tilmelde dig det kursus, du ønsker. 

Du vil opleve, at der fremgår flere kurser i oversigten, end det du ønsker at tilmelde dig. 

Markér blot det ønskede kursus, og følg tilmeldingsproceduren på siden. 

Gå til tilmelding

Kurser

Kursus-introduktion-til-regnskab-og-bogfoering-aspect-ratio-1204-594
Online

Debitorstyring

Vil du gerne kunne lave kreditpolitik, rykkerprocedurer og betalingsvilkår? Kunne du tænke dig at blive god til at foretage kreditvurdering af nye såvel som nuværende debitorer? Så er dette kursus noget for dig. 

Vi arbejder med varetagelse af den samlede debitorstyring og danner os et overblik over alle de opgaver, der handler om styring af debitorerne fra fakturering over indbetalinger til håndtering af rykker, renter og tab. 

Kurset er for dig, der er beskæftiget med debitorstyring – herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår. 

Dit udbytte

Efter kurset kan du: 

 • Varetage den samlede debitorstyring i virksomheden – herunder foretage løbende kreditvurdering samt vurdering af regnskaber hos nye såvel som eksisterende kunder. 
 • Opstille en debitorpolitik for virksomheden samt optimale betalingsbetingelser 
 • Sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår 
 • Gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender. 
 • Registrere eventuelle tab på debitorer og har kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavender 
 • Kende principper for likviditetsstyring i en virksomhed 
 • Bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem.

Indhold og opbygning 

Materialet er sammensat i denne rækkefælge: 

 • Introduktion til onlinelæringsplatformen 
 • Introduktion til økonomistyringssystemet e-conomic 
 • Debitorpolitik og kreditvurdering 
 • Oprettelse af debitorer 
 • Fakturering og udligning 
 • Indbetalinger og afstemning 
 • Kreditvilkår og rentetilskrivning 
 • Betalingsbetingelser, inkasso og tab på debitorer 
 • Nøgletal og likviditet 

Sådan kan du tage kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Hvis du gerne vil tage kurset over flere kursusperioder, så skal du tilmelde dig hver periode og altså lave to tilmeldinger.

 • Varighed

  2.0 dage

 • Sted

  Undervisningen foregår online, 8260

 • Pris

  268.00 - 1045.10 kr.

Har du spørgsmål?