Hovedmenu

Tilmelding 1/2

Hvordan ønsker du at tage kurset?

Tilmelding 2/2

Anvendelse af regneark til enkle beregninger – online kursus

Tilmeldingsproceduren tager som udgangspunkt 10 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du enten er godkendt hos din A-kasse eller hos jobcentret til at tage kurset, inden du ansøger os.

 • Jeg er i job
 • Jeg er ledig
 • Jeg har en videregående uddannelse
 • Jeg har ikke en videregående uddannelse
 • Jeg har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Jeg har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Tilmeld

Du skal kontakte dit Jobcenter

Dit Jobcenter skal bevilge kurset og lægge det i din jobplan. Tag kontakt til din kontaktperson ved Jobcenteret.

Åbn tilmeldingsskema

Tilmeld dig

Tilmeld dig

Du bliver nu viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor du skal tilmelde dig kurset.

Gå til tilmelding

Kurser

Kursus-Grundlaeggende-Salgsoptimering-Aarhus-Business-College-aspect-ratio-1204-594
Online

Anvendelse af regneark til enkle beregninger – online kursus

Kurset omhandler anvendelse af Excel på brugerniveau. Du får kendskab til at anvende de mest gængse og enkle beregninger i Excel fx formatering, funktioner og sortering.

Du kommer til at arbejde med opstilling af budgetter, sortering af og søgning efter oplysninger samt diverse beregninger. Ydermere kommer du til at arbejde med udseende, layout og datapræsentation, således at du kan fremvise dine data på en overskuelig måde. Overordnet set kommer du til at arbejde med et fleksibel værktøj, når der arbejdes med større datamængder. 

Kurset er for dig med kendskab til og anvendelse af Excel-regneark på brugerniveau, og som ønsker at arbejde med de mest gængse og enkle beregninger i Excel og samtidig sikre et overskueligt udseende, layout og datapræsentation. 

Dit udbytte

Du bliver fortrolig med programmet, og du får en grundlæggende viden om Excels anvendelsesmuligheder. Du får kendskab til enkle og brugbare beregninger i Excel, således at du kan arbejder med store datamængder. 

Du lærer: 

 • Grundlæggende forståelse af opbygning af et regneark. 
 • Opbygning af et projektmappe i Excel, hvor formler anvendes til simple beregninger. 
 • Formatering af tal for at gøre anvendelse af projektmappen overskuelig og lette aflæsningen. 
 • Anvendelse af fylde- og sumfunktioner, sideopsætning samt udskrivning af projektmappe. 
 • Anvendelse af Excels hjælpefunktion. 
 • Anvendelse af statistiske funktioner (minimum, maksimum og gennemsnit) i Excel. 
 • Anvendelse af bestemt tal i flere formler ved hjælp af absolutte referencer. 
 • Sortering af store datamængder. 
 • Anvendelse af autofilter for at gøre søgning i store datamængder overskuelig. 
 • Præsentation af dine data på en overskuelig måde ved hjælpe af grafiske diagrammer.  

Sådan kan du tage kurset

Opbygning af kurset

Praktiske informationer

Online

Kursusperiode

Vores kursusperiode er inddelt i kvartaler, som betyder, at du kan tage nogle af fagene i pakkeforløbet i et kvartal og de resterende i et andet kvartal. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

 • Varighed

  2.0 dage

 • Sted

  Undervisningen foregår online, 8260

 • Pris

  384.00 - 1036.98 kr.

Har du spørgsmål?