Aarhus
Business College

Sprogtest ift. engelsk

Vil du gerne have en status på dit engelsk niveau? Og søger du rådgivning om, hvilket kursus der giver dig den bedste opgradering af dine kompetencer?

Her får du mulighed for at teste dit engelskniveau. Der er forskellige måder at gøre det på:

 1. En grundig test på 30 min., hvor du besvarer spørgsmål online
 2. En minitest på 5-10 min., hvor du sender din besvarelse på mail

Formålet med en sprogtest er at gøre dig klogere på, om du har brug for et kursus i engelsk og i givet fald, hvilket niveau det skal være på. Når du har taget en af de 2 tests, så har du mulighed for at få rådgivning til at finde det eller de kurser, der giver dig den bedste opgradering af dine kompetencer.

Du finder de 2 tests nederst på siden.

Den grundige test

Testen foregår online og tager ca. 30 min. Det er ikke købsbetinget af tage nogle af disse sprogtests. De er ment som en hjælp til dig og vores eventuelle anbefalinger af kurser til dig ift. at løfte dine kompetencer er blot vejledende.

Del 1

Sådan tager du første del af testen:

 • Start første del af testen ved at klikke her.
 • Følg instrukserne i selve testen.
 • Afslut ved at trykke på “answer/continue”
 • Notér den oplyste procentsats
 • Notér dit tidsforbrug

OBS! Ingen brug af hjælpemidler.

Viser testens resultat 50 % eller mere, så kan du gå videre til anden del af testen. Får du mindre end 50 %, så behøver du ikke tage anden del af testen, men send da dit resultat til Kirsten på kino@aabc.dk.

Del 2

Sådan tager du anden del af testen:

 • Start andel del af testen ved at klikke her
 • Gentag proceduren fra første del af testen.

OBS! Stadig ingen brug af hjælpemidler

Tidligere bestod testen af 3 dele, men det er nu reduceret til 2.

Dine testresultater

Send dine testresultater og følgende oplysninger til Kirsten på kino@aabc.dk

 • Navn, tlf., virksomhed
 • Dine procentsatser
 • Den tid du brugte på testen
 • Et par ord om, hvorfor du har taget testen

Du kan aflæse dit engelsk niveau i forhold til de europæiske standarder ved hjælp af det skema, du finder ved at klikke her. 

Aflæsning af niveau

Klik her og se det skema, som kan vise dig, hvilket engelskniveau, du befinder dig på, på baggrund af dine testresultater.

På skemaet står niveauerne og procentsatser anført i venstre spalte. Find din procentsats, og aflæs dit niveau udfor. I de andre spalter kan du læse om de enkelte niveauer, og eventuelt bruge det til at evaluere dig selv. Hvis der er stor uoverensstemmelse mellem testniveauet og din opfattelse af dit eget niveau, så kontakt os for rådgivning.

Minitest

Du kan også tage en minitest, hvor du kan blive klogere på, om du har brug for et skriftligt kursus i engelsk og i givet fald, hvilket niveau det skal være på.

Sådan gør du

Oversæt følgende 10 sætninger til engelsk:

 1. Firmaet sendte 1000 brochurer ud for et år siden.
 2. Jeg er ved at skrive en rapport om sikkerhed på arbejdspladsen.
 3. Martin rejser ofte til udlandet i forbindelse med sit arbejde.
 4. Sommetider kommer han tidligt.
 5. Mette er en dygtig sekretær, men hun arbejder utroligt langsomt.
 6. Virksomheden må ændre sit image for at tiltrække kunder.
 7. Jeg skal på kursus i næste uge.
 8. De ansatte er lige blevet fyret på grund af manglende ordrer.
 9. Man laver særdeles gode tekniske komponenter i Japan.
 10. Ingen havde henledt min opmærksomhed på, at det kunne gå galt.

OBS! Det er vigtigt, at du ikke anvender hjælpemidler af nogen art såsom ordbog, venner, familie, internet m.v., da testen så ikke viser dit egentlige niveau.

Brug ikke mere end 5-10 minutter på opgaven. Hvis noget virker for svært så giv ikke op, men oversæt hvad du kan og lad resten stå.

Send din oversættelse til Kirsten på kino@aabc.dk inkl. navn, tlf., virksomhed, den tid du brugte på testen samt et par ord om, hvorfor du har taget testen.

Når Kirsten har gennemgået din oversættelse, så får du besked pr. e-mail, om det vil være fordelagtigt for dig at tage et skriftligt kursus i engelsk. Vi tilbyder 2 kurser i skriftlig engelsk på forskellige niveauer, der foregår online. Kirsten kan vejlede dig i, hvorvidt du bør vælge kurset i skriftlig engelsk på niveau 1 eller niveau 2.

Det er ikke købsbetinget af tage sprogtesten. Det er ment som en hjælp til dig og vores eventuelle anbefalinger af kurser til dig ift. at løfte dine kompetencer er blot vejledende.

Har du spørgsmål?

Kirsten Nordenbæk
Konsulent
kino@aabc.dk

ENGLISH VERSION

Language test and description of levels

Would you like to know your English level? When taking a language test the result will tell you at what level you are. We use levels according to European standards. Click here  to go to a description of the levels in English and a self-evaluation chart.

English language test

Test 1

Start the test by clicking here on the link Test 1. Follow the instructions in the test. Do not use any language aids during the test. Please note how much time you spend on the test.

When you have finished the questions, press ANSWER/CONTINUE and you will enter a page with the headline Result. Here you will find a percentage. Please note this percentage. It is possible to print the entire page if you wish to do so.

If you get 50% or more in Test 1, you continue to Test 2. If not, you stop here.

 Test 2

Return to this page, click here on the link Test 2 and repeat the procedure.

When you have finished the test

When you have finished the test, please send your test results to kino@aabc.dk.

Please include the following information in your email:

 • the one or two percentages from Test 1 and Test 2
 • your name, telephone no. and company, if any
 • how much time you spent on the test
 • why you have taken the test

Aarhus Business College

Kurser & efteruddannelse

Handelsfagskolen - Aarhus Business College

Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg

Rådhusgade 56-58, 8300 Odder

8936 3500

kurser@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238