Aarhus
Business College

For ledige

På Aarhus Business College har vi mange års erfaring med at hjælpe ledige til at opbygge kompetencer inden for IT, ledelse, sprog, salg, økonomi og kommunikation.

Hos os får du en række muligheder for at få ny viden og kompetencer, der er med til at bane vejen frem mod det næste job.

Alle vores kurser for ledige i Aarhus er nemlig rettet mod arbejdsmarkedet. Selvom de er forskellige, har de det til fælles, at du får styrket dine forudsætninger og tilegner dig nye faglige kvalifikationer. Du kan vælge at opdatere din viden på et bestemt område, du kan udvikle helt nye kompetencer eller du kan lave et brancheskift og tage fat på en ny karrierevej.

Uanset hvad dit udgangspunkt er, kan vi styrke dit CV, øge dine jobmuligheder og hjælpe dig godt videre.

Individuelt forløb

Med udgangspunkt i din situation og dine ønsker sammensætter vi et forløb, der giver dig kompetencer og viden, som øger dine muligheder for at komme i job eller skifte karriere.

Forløbet tilrettelægges med fokus på dine behov. Det kan derfor variere fra et enkelt specifikt fag til et længere kursus over flere uger, der dækker forskellige områder. Med et tilrettelagt forløb opnår du præcis de faglige kvalifikationer, du står og mangler på vejen mod dit næste job.

Hvis du er ufaglært eller faglært, har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse. Det er en god mulighed både for dig, der gerne vil kvalificere dig yderligere inden for dit fagområde, og for dig, der overvejer at skifte fag.

Ledig med jobplan

Hvis du har en jobplan fra dit jobcenter, er det muligt at udvikle dine kompetencer ved at læse enkeltfag, som Jobcenteret betaler for. Dette forudsætter en accept fra dit jobcenter. Kontakt Aarhus Business College på tlf. 8936 3000 eller mail kurser@aabc.dk, så hjælper vi dig videre.

Ledig med GVU-plan

Hvis du er ledig og i gang med en Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU), har du mulighed for at læse enkeltfag, såfremt dit jobcenter godkender det. Måske mangler du ganske få fag, for at du kan færdiggøre din GVU og dermed få et lærebrev?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder som ledig, er du altid velkommen til at kontakte Aarhus Business College og få en snak med en af vores konsulenter. Sammen finder vi ud af, hvordan du bedst tilegner dig den viden og de kompetencer, der baner vejen til dit næste job.

Ledig med GVU-plan

Hvis du er ledig og i gang med en Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU), så har du mulighed for at læse enkeltfag, hvis dit Jobcenter godkender det. Måske mangler du ganske få fag, for at du kan færdiggøre din GVU og dermed få et lærebrev? Kontakt Aarhus Business College på tlf. 8936 3000 eller mail kurser@aabc.dk, så hjælper vi dig videre.

Hvis du er ufaglært eller faglært har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse. Din ret til jobrettet uddannelse træder i kraft efter 5 ugers ledighed. Det er en god mulighed både for dig, der gerne vil kvalificere dig yderligere inden for dit fagområde, og for dig, der overvejer at skifte fag.

Din uddannelsesbaggrund er afgørende for, om du kan deltage i jobrettet uddannelse. Ordningen er målrettet forsikrede ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse.

Du kan få jobrettet uddannelse, hvis

  • Du er ledig og faglært
  • Du er ledig og ufaglært
  • Du er ledig og både har en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Du kan søge om jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed. Hvis du er over 25 år, så skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed. Er du derimod under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Begynder du på en uddannelse i opsigelsesperioden, så kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, som du kan tage som jobrettet uddannelse.

Vejledning og godkendelse

Hvis du vil søge jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til dit jobcenter, som kan vejlede dig om dine muligheder. Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet, og at det er jobcenteret, der betaler for kurset.

Din a-kasse skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. A-kassen kan først godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret. Dit kursus/dine kurser kan samlet set have en varighed på op til 6 uger – 30 dage.

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med skolen. For at tilmelde dig en 6-ugers jobrettet uddannelse skal du udfylde blanket AR237.

Find blanketten her

Send blanketten til os på kurser@aabc.dk. Så udfylder vi vores del og sender den til A-kassen for godkendelse. Når du vælger startdato for kurset, så husk at tage højde for tilmeldingsproceduren, som normalt er op til 10 dage.

Betaling

Hvis du har ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, er kurset gratis for dig, da jobcenteret betaler.

Når du deltager på jobrettet uddannelse, får du udbetalt uddannelsesydelse, som svarer til højeste dagpengesats. Desuden har du mulighed for at søge befordringsgodtgørelse og tilskud til kost og logi.

I tvivl om mulighederne?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder som ledig, er du naturligvis velkommen til at kontakte Aarhus Business College og få en snak med en af vores konsulenter. Sammen finder vi ud af, hvordan du bedst tilegner dig ny viden og kompetencer, der baner vejen til dit næste job.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores afdeling for kurser.

Dea Bojer Overgaard
Kursussekretær
8936 3584kurser@aabc.dk
Kurser & efteruddannelse
89 36 30 00kurser@aabc.dk

Aarhus Business College

Kurser & efteruddannelse

Handelsfagskolen - Aarhus Business College

Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg

Rådhusgade 56-58, 8300 Odder

8936 3500

kurser@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238