Aarhus
Business College
Kurser & efteruddannelseKurserLedelse og økonomi – GLU2

Ledelse og økonomi – GLU2

Kurset udbydes som klasseundervisning, når der er 10 interesserede kursister – bliv skrevet op til næste kursus på kurser@aabc.dk.
Vil du gerne i gang nu, så vær opmærksom på, at flere af vores kurser kan tages som online kurser eller i vores Open Learning Center.

Varighed: 13 hele dage over 6 måneder.

Hvad går kurset ud på?

Har du brug for et dybt kendskab til ledelse og alle de facetter det indeholder? Måske har du allerede taget Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) eller andre lederkurser og vil nu have endnu flere redskaber i værktøjskassen? Ledelse – GLU2 er et kursus, der er tilrettelagt til at gøre dig endnu skarpere til ledelse. Det er en skattekiste for ledere, og blandt emnerne er anerkendende ledelse, rekruttering og onboarding. Du prøver kræfter med værktøjer til udvikling af talenter og styrker dine forhandlingsevner gennem forhandlingsteknik.

Hvad får du ud af kurset?

Foruden det faglige udbytte, som kort er nævnt ovenfor, så får du mulighed for sparring og videndeling med andre ledere, ligesom du får mulighed for refleksion over egen ledelse og mulighed for at udvikle dig derhen hvor du gerne vil.

Moduler

Se kursets indhold og opbygning her.

Modul 1/6

Modul 1: Anerkendende ledelse

I anerkendende ledelse arbejder vi med at flytte fokus fra fejl og mangler til at fokusere på successer og det der virker. Vi øver os i at bruge et ressourceorienteret og konstruktivt sprog og fokusere på styrker, successer og potentialer.

Anerkendende ledelse (2 dage) står i forlængelse af Den Grundlæggende Lederuddannelse, som også udbydes på Aarhus Business College. På denne udbyggede uddannelse får du mulighed for at dykke mere ned i anerkendende kommunikationsværktøjer – Vi forstår organisationer som arbejdsfællesskaber, hvor vi skaber mening i den måde, vi er sammen på.

Modul 2/6

Modul 2: Lederens rekrutteringsværktøjer

I lederens rekrutteringsværktøjer tager vi udgangspunkt i employer branding, og hvad der gør en virksomhed attraktiv som arbejdssted. Med det som udgangspunkt arbejder vi med hele rekrutteringsprocessen fra den konkrete jobanalyse og -beskrivelse til jobannoncen og valg af medie, til ansættelsessamtaler og onboarding proceduren.

Modul 3/6

Modul 3: Talentudvikling

Formålet med talentudvikling er tofoldigt, dels at udvikle medarbejdernes individuelle kompetencer, og dels at bruge de individuelle kompetencer til det fælles bedste i virksomheden og samfundet. Al forskning tyder på, at talent handler om vilje, vedholdenhed, engagement og tålmodighed frem for en medfødt særlig begavelse, så vi arbejder med udvælgelse, uddannelse og udvikling af talenter i forhold til virksomhedens strategi og behov.

Modul 4/6

Modul 4: Økonomi og databehandling for ledere - A og B

A Budget som ledelsesværktøj
B Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj

Vi arbejder med budgetter, så du kan anvende budgettet som ledelsesværktøj, formidle budgettet til andre, bruge budgettet som styringsredskab. Du får viden om samspillet mellem regnskab, budget i virksomhedens økonomi. Vi arbejder med tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj og bliver klogere på, hvordan vi udnytter de informationer, der ligger gemt i regnskabet, så de kan anvendes i udviklingen af KPI’er for din afdeling, dine medarbejdere og dig selv, så den økonomiske udvikling kobles med virksomhedens strategi.

Modul 5/6

Modul 5: Økonomi og databehandling for ledere - C

C Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj

Vi arbejder med at opstille og anvende relevante nøgletal og KPI’er på grundlag af oplysninger i et årsregnskab og anden intern tilgængelig data. Dette giver indblik i hvordan nøgletallene kan anvendes, så disse kan give til en bedre forståelse for virksomhedens økonomi, samt til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau. Vi arbejder med at formidle relevante nøgletal og data som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

Modul 6/6

Modul 6: Lederens forhandlingsteknik

Vi afslutter uddannelsen med lederens forhandlingsteknik, og arbejder med forhandlingsprocessens faser og faldgruber. Du får mulighed for at afprøve forskellige forhandlingsstile og opleve, hvordan de virker i forhold til resultat og relation. Det bliver udfordrende men sjovt!

Modul 1/6

Modul 1: Anerkendende ledelse

I anerkendende ledelse arbejder vi med at flytte fokus fra fejl og mangler til at fokusere på successer og det der virker. Vi øver os i at bruge et ressourceorienteret og konstruktivt sprog og fokusere på styrker, successer og potentialer.

Anerkendende ledelse (2 dage) står i forlængelse af Den Grundlæggende Lederuddannelse, som også udbydes på Aarhus Business College. På denne udbyggede uddannelse får du mulighed for at dykke mere ned i anerkendende kommunikationsværktøjer – Vi forstår organisationer som arbejdsfællesskaber, hvor vi skaber mening i den måde, vi er sammen på.

Praktiske informationer

Målgruppe

Kurset er for alle, der arbejder med ledelse, eller som ønsker at forbedre sine kompetencer inden for kursets faglige områder. Kurset er primært for ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau og uden ledelsesteoretisk basis, og er et værdifuldt forløb for ledere, hvad enten du er teamleder, afdelingsleder eller måske selvstændig håndværker.

Hvis du har været på Den Grundlæggende Lederuddannelse eller andre lederkurser, så er denne uddannelse et godt supplement.

Undervisningen

Undervisningen er fra kl. 08.15 – 15.40 og består af 13 kursusdage fordelt over ca. 6 måneder (modulopbygget). Kurset veksler mellem oplæg i plenum og træning i mindre grupper.

Måden vi arbejder med teorierne og taler sammen på tager afsæt i den virkelighed vi bevæger os i. Det vil sige, at vi kigger på udfordringer og problemstillinger mv., som deltagerne hver især oplever i sin daglige ledelse, tager udgangspunkt i dem og forholder os konstruktivt dertil.

Undervisningen vil være et mix af tavleundervisning, gruppearbejde, refleksionsopgaver, rollespil med mere. Hvert modul afsluttes med en mindre prøve, og en forventning om aktiv deltagelse og vilje til at påvirke og lade sig påvirke. Der udstedes diplom efter endt forløb.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før kursusstart. Som udgangspunkt skal der minimum være 20 deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer af lovmæssig art.

Forplejning

Det er ikke muligt at købe forplejning på kursusdagen, men det kan forudbestilles via link som sendes med kursusindkaldelsen.

Diplom

Efter endt uddannelse får du et diplom fra Aarhus Business College, som er Danmarks ældste handelsskole og en af landets største. Vi er anerkendt i erhvervslivet som en udbyder af kvalitet og med et diplom fra Aarhus Business College står du stærkere i dit videre arbejdsliv.

Pris: 1.958,00 - 7.474,50 kr.

Beskæftigede, faglærte og ufaglærte: 1.958 kr.

Beskæftigede med videregående uddannelse samt ledige (jobcenterets pris): 7.474,50 kr.

Prisen er fastsat ved finanslov og kan derfor ændres ved ny finanslov.

Varighed: 13 hele dage over 6 måneder

Har du brug for hjælp?

Connie Relsted
Konsulent
core@aabc.dk
Dea Bojer Overgaard
Kursussekretær
8936 3584kurser@aabc.dk

Dette er et AMU kursus

Det betyder, at du kan få tilskud og VEU-godtgørelse, hvis du er i AMU-målgruppen. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4.

Vær opmærksom på, at VEU-godtgørelse forudsætter, at der er udviklet en godkendt test på pågældende AMU-mål.

Se listen over centralt godkendte prøver her

AMU-mål for dette kursus er som følger:

AMU-mål for dette kursus
42833 - Anerkendende ledelse - 2 dage
252,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 1.203,00 kr. med videregående udd.
40653 - Lederens rekrutteringsværktøjer - 2 dage
252,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 1.203,00 kr. med videregående udd.
47471 - Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter - 2 dage
380,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 1.203,00 kr. med videregående udd.
43575 - Lederens forhandlingsteknik - 3 dage
570,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 1.689,50 kr. med videregående udd.
49446 - Økonomi og databehandling for ledere - 4
504,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 2.176,00 kr. med videregående udd.

Planlagte hold

Her kan du se næste holdstart og følge med i planlagte lektioner.

Relaterede kurser


Oplæringsansvarlig - Få det bedste ud af din elev

Oplæringsansvarlig - Få det bedste ud af din elev

Oplæringsansvarlig – Få det bedste ud af din elev Er du oplæringsansvarlig for elever i virksomheden og sidder du med spørgsmål om, hvad din elev skal opnå i løbet af praktikken? Er du i tvivl o...

Læs mere
Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Hvad er Den Grundlæggende Lederuddannelse? Den Grundlæggende Lederuddannelse er udviklet i samarbejde med Lederne og skabt til dig, der vil have en fleksibel og praksisnær lederuddannelse, som giver d...

Læs mere

Aarhus Business College

Kurser & efteruddannelse

Handelsfagskolen - Aarhus Business College

Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg

Rådhusgade 56-58, 8300 Odder

8936 3500

kurser@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238