Aarhus
Business College
Kurser & efteruddannelseKurserIntroduktion til regnskab og bogføring

Introduktion til regnskab og bogføring

Varighed: Selvvalgt periode på 6 hele dage.

Hvad går kurset ud på?

På kurset lære du at varetage den daglige bogføring. Bogføringsmediet er stadig oftere it-baseret, hvilket nødvendiggør inddragelse af it‑værktøjer i økonomi- og regnskabsuddannelserne. Der arbejdes med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskelle i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser arbejdes der med de grundlæggende principper for debitering og kreditering. Vi benytter regneark på dette kursus og senere et økonomisystem, når vi først har principperne på plads.

Kurset henvender sig til personer, som har meget begrænsede eller ingen forudgående forudsætninger for at varetage den daglige bogføring.

Dit udbytte

Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed.

Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.

Deltageren kender teknikken og principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift.

Deltageren kan klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport. Deltageren kan arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter.

Efter gennemførelsen af modulet kan deltagerne:

  • Kende forskel på drifts- og balancekonti.
  • Kende forskel på forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer.
  • Klargøre bilag og anvende posteringsark og kasserapport.
  • Arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne.
  • Registrere bilag, der vedrører køb, salg, fragt, rabatter og renter.
  • Debitere og kreditere dagligt forekommende bilag, hvor der kan indgå moms.
  • Udarbejde kasserapport på grundlag af dagens bilag, hvor der kan indgå moms.
  • Afslutte det periodiske momsregnskab

Moduler

Kurset består af 5 moduler, og hvert model varer fra 7-8 timer.

Modul 1/5

Virksomhedsform og ejerform

En beskrivelse af virksomheden ud fra virksomhedsform og ejerform.

Modul 2/5

Regnskabslovgivningen

En overordnet gennemgang af regnskabslovgivningen.

Modul 3/5

Årsregnskabets opbygning med resultatopgørelse og balance

En gennemgang af årsregnskabets opbygning med resultatopgørelse og balance.

Modul 4/5

Bogføringsreglerne med debet og kredit

En gennemgang af bogføringsreglerne med debet og kredit samt det dobbelte bogholderis princip.

Modul 5/5

Bogføring af dagligt bilag

Bogføring af dagligt forekommende bilag i en typisk handels- eller servicevirksomhed.

Modul 1/5

Virksomhedsform og ejerform

En beskrivelse af virksomheden ud fra virksomhedsform og ejerform.

Praktiske informationer

Målgruppe

Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Undervisningen

Undervisningen består af 6 kursusdage og foregår fra kl. 08.15-15.40.

Undervisningen foregår i vores Open Learning Center. Her er der altid plads til dig, fordi du selv sidder og arbejder med dit kursusmateriale i vores lokaler. Dit kursusmateriale er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står vi naturligvis klar til at hjælpe dig, da der altid er en underviser tilstede, som du kan spørge. Du er altså ikke afhængig af at skulle kunne møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage dit kursus lige når det passer dig.

I vores Open Learning Center vil du sidde sammen med personer, som følger andre kurser og lærer og arbejder med noget andet end dig. Det kan være med til at inspirere dig og åbne dine øjne for nye muligheder og perspektiver.

Hvert modul afsluttes med en mindre prøve.

Materiale stilles til rådighed som udlån på kurset.

Vi afholder kurset uanset antal deltagere og tilmeldingsfristen er én dag før kursusstart.

Vi forbeholder os ret til ændringer af lovmæssig art.

Forudsætninger for at deltage

Det er vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, fordi du selv styrer forløbet.
Vi arbejder i Microsoft Office pakken og Windows.

Kurset bliver afholdt uanset antal deltagere, og tilmeldingsfristen er to dage før kursusstart.
Vi forbeholder os ret til ændringer af lovmæssig art.

Diplom

Efter endt forløb får du et diplom fra Aarhus Business College, som er Danmarks ældste handelsskole og en af landets største. Vi er anerkendt i erhvervslivet som en udbyder af kvalitet, og med et diplom fra Aarhus Business College står du stærkere i dit videre arbejdsliv.

Pris: 756,00 - 3.580,50 kr.

Beskæftigede, faglærte og ufaglærte: 756,00 kr.

Beskæftigede med videregående uddannelse samt ledige (jobcenterets pris): 3580,50 kr.

Har du brug for hjælp?

Christel Bøgild
Kursussekretær
8936 3016ceb@aabc.dk

Dette er et AMU kursus

Det betyder, at du kan få tilskud og VEU-godtgørelse, hvis du er i AMU-målgruppen. Din uddannelses DUN-niveau skal være mellem 0-4. AMU-mål for dette kursus er som følger:

AMU-mål for dette kursus
45965 - Placering af resultat- og balancekonti - 2 dage
248,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 1.172,70 kr. med videregående udd.
45967 - Registreringsmetoder ved virksomhedens drift - 2 dage
248,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 1.172,70 kr. med videregående udd.
47381 - Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport - 2 dage
248,00 kr. for faglærte og ufaglærte og 1.172,70 kr. med videregående udd.

Selvvalgt periode på 6 hele dage

Start mellem d. 13. januar 2020 og d. 11. december 2020.
Sønderhøj 28, 8260 Viby J. Google Maps

Tilmeld dig

Kurset er estimeret til at tage ca. 6 dage.

Bemærk!
Tilmeldingsproceduren tager 5 hverdage.

Er du jobsøgende, anbefaler vi at du får kurset godkendt hos din A-kasse, inden du ansøger os.
Herfra vil det tage 8 hverdage at blive tilmeldt.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Du har mulighed for at stille spørgsmål til en fagperson, være i dialog og få vejledning under hele forløbet uanset hvilken retning, du vælger. Der vil desuden være feedback på de opgaver, du afleverer.

Dialogen foregår via Skype eller på læringsplatformen, hvor kurset finder sted.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Når du har tilmeldt dig kurset, kan du se det antal timer, du skal forvente at bruge på hvert emne.

Tidsforbrug er dog meget individuelt, og der er stor forskel på, hvor meget tid den enkelte bruger. Dette skyldes, at det er forskelligt, hvor vigtig eller let/svær den enkelte kursist synes en øvelse eller opgave er for ham/hende. Hvis en kursist mener, at en øvelse er nem, vælger han/hun måske at køre let hen over den, men synes han/hun derimod at øvelsen er meget svært, så bliver der måske brugt ekstra meget tid på løsning af den.

Estimeret tidsforbrug er 6 dage. Dette er dog meget individuelt.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår online med vejledning og feedback på udvalgte opgaver fra en underviser. Der er både teorilæsning og opgaveaflevering.

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil, og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står en vejleder naturligvis klar til at hjælpe dig.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og lave opgaver lige når det passer dig.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

Gennem forløbet skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af tekstprogrammer (f.eks. Word), et præsentationsprogram (f.eks. PowerPoint) eller lignende. Din besvarelse skal du uploade i et forum online, hvor medstuderende og din vejleder giver dig feedback.

Relaterede kurser


Anvendelse af periodisk beregning og registrering

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

Hvad går kurset ud på? Vil du gerne blive helt skarp til bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af anlægsaktiver? Har du mod på at blive klogere på, hvordan du foretager digitale afregninger...

Læs mere
Debitorstyring

Debitorstyring

Hvad går kurset ud på? Vil du gerne kunne lave kreditpolitik, rykkerprocedurer og betalingsvilkår? Kunne du tænke dig at blive god til at foretage kreditvurdering af nye såvel som nuværende debitorer?...

Læs mere