Aarhus
Business College
Kurser & efteruddannelseKurserInternational handel

International handel

Kurset udbydes som klasseundervisning, når der er 10 interesserede kursister – bliv skrevet op til næste kursus på kurser@aabc.dk.
Vil du gerne i gang nu, så vær opmærksom på, at flere af vores kurser kan tages som online kurser eller i vores Open Learning Center.

Varighed: 37 timer over 3 uger.

Hvad går faget ud på?

Faget International handel har fokus på Danmarks placering i den globale økonomi.

Vi gennemgår de økonomiske teorier, der forklarer mekanismerne i international handel. Du lærer dermed at forstå, hvorfor Danmark har en ledende position inden for eksempelvis insulinproduktion og hørehjælpemidler.

Du lærer også at vurdere, om et marked er egnet til eksport – og du finder ud af, hvor du skal hente information til din markedsundersøgelse.

I faget lærer du, hvordan du kurssikrer din virksomhed, og du lærer at bruge de mest almindelige tolddokumenter.

Undervejs i faget skal du aflevere flere skriftlige opgaver – f.eks. en case – og du får feedback.

Dit udbytte

Når faget er slut, er du i stand til at vurdere, om det kan betale sig for din virksomhed at eksportere til f.eks. Sverige. Du kan både stå for den analytiske dataindsamling og du har kendskab til de mere lavpraktiske opgaver i forhold til import og eksport.

Du får et bevis på din deltagelse i faget ved endt forløb.

Emner

Se kursets indhold og opbygning her.

Emne 1/6

Teorier for handel og økonomisk vækst

Vi indleder faget med at se på teorier om, hvorfor international handel opstår. Desuden lærer du at forstå årsagerne bag og sammenhængene i international handel. Vi ser også på den rolle, handel spiller i dagens samfund.

Emne 2/6

Internationalisering - globalisering

Danmark er et eksportland. Derfor er det relevant at forstå internationaliseringens og globaliseringens betydning for dansk erhverv. Hvem eksporterer vi til og hvad eksporterer vi? Derfor får du i dette emne kendskab til Danmarks internationale handel fordelt på lande, regioner og varer. Du lærer desuden at anvende begreber, der er relevante for at handle på internationalt plan: Internationalisering, Globalisering, BRIKS, Next 11, Motiver, etc.

Emne 3/6

Handelspolitik og screening af markeder

På denne del af faget lærer du at forstå, hvordan den internationale handel reguleres af forskellige organismer. Du bliver i stand til at anvende relevante begreber i en analyse af din egen og andre virksomheder. Du får også indsigt i almindeligt forekommende forhold i handelen mellem lande, såsom protektionisme, handelshindringer/-restriktioner o.s.v.

Emne 4/6

Internationale markeder

Du lærer at lave en landeanalyse og udarbejde en landerapport. Desuden får du kendskab til international handelspolitik – herunder bl.a. handelsrestriktioner.

Emne 5/6

Kurssikring

Du lærer om betalingsformer og kurssikring ved international handel. Du stifter bekendtskab med metoder til sikring af internationale betalinger og vil kunne redegøre for de gældende regler for kurssikring ved køb og salg ved udlandet.

Emne 6/6

Spedition

Her får du kendskab til de mest forekommende transportmuligheder på det internationale marked. Du lærer at anvende transport- og tolddokumenter. Desuden får du viden om de mest anvendte transport- og forsikringsforhold i international handel.

Emne 1/6

Teorier for handel og økonomisk vækst

Vi indleder faget med at se på teorier om, hvorfor international handel opstår. Desuden lærer du at forstå årsagerne bag og sammenhængene i international handel. Vi ser også på den rolle, handel spiller i dagens samfund.

Praktiske informationer

Til dig der overvejer at tilmelde dig online-fag

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige hold, men fjernundervisning adskiller sig ved at foregå online uden fysisk fremmøde. Det medfører en stor fleksibilitet med en studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det stiller særlige krav til dig som elev, så før du tilmelder dig et online-fag, bør du overveje, om du kan sige ja til de følgende punkter:

  • Jeg kan arbejde selvstændigt
  • Jeg kan strukturere min egen studieindsats
  • Jeg er motiveret for at arbejde online uden fysisk fremmøde
  • Jeg har basale it-tekniske færdigheder

Hvis du kan svare ja til de ovenstående punkter, har du et glimrende udgangspunkt for at deltage i vores online-kurser.

Forudsætninger for at deltage

For at du kan deltage i kurset og få mest muligt ud af det, skal du kunne anvende programmerne i Microsoft Office-pakken eller lignende. Du skal kunne læse og forstå engelsk, da dele af undervisningsmaterialet er på dette sprog. Du skal kende til begreber som SWOT-analyse og PEST-analyse, da der kræves viden herom i løsningen af opgaver. Endvidere er det en fordel, hvis du kan navigere i en database og er i stand til at trække informationer ud.

Det er vigtigt, at du kan strukturere din egen tid, er selvkørende og kan motivere dig selv, fordi du selv styrer forløbet.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er udelukkende for elever, der kan tage det som en del af deres erhvervsuddannelse og som er elever i udlandet (PIU-elever).

Tekniske kompetencer

I faget skal du bruge Windowsbaserede programmer såsom Word, Excel og PowerPoint eller lignende. Det er en fordel, hvis du har grundlæggende kendskab til disse programmer og kan anvende dem på brugerniveau. Du behøver ikke selv have licens til programmerne, da Aarhus Business College stiller dem til rådighed.

Desuden skal du have adgang til en e-bogs-reader, så du kan læse det materiale, der er nødvendigt for at gennemføre kurset. En e-bogs-reader er et stykke software, som blot skal downloades. Vi anbefaler et software, der hedder Freda.

Pris: 0 - 3.500 kr.

Hvis du er i lære, GVU-elev eller elev i praktik i udlandet, så er faget gratis.

Hvis du tager faget som efteruddannelse, så er prisen kr. 3.500.

Varighed: 37 timer over 3 uger

Det forventede tidsforbrug er vejledende ca. 37 timer for hele forløbet.

Har du brug for hjælp?

Jorge Garibaldi
Underviser
8936 3700jgar@aabc.dk
Kursussekretær
Kurser & efteruddannelse
8936 3500kurser@aabc.dk

Programmer

Nedenfor kan du få en introduktion til den platform, hvor undervisningen foregår, og materialer findes, eller du kan se en lille video om installering af fjernskrivebord.

Du kan også læse om, hvad onlineundervisninger kræver af dig og din computer.

Læs mere

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Læringsplatform

Her kan du få et indblik i, hvordan læringsuniverset ser ud

Afspil video

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, som vi oftest møder.

Kan jeg snakke med en underviser?

Ja. Du har mulighed for at stille spørgsmål til din underviser, være i dialog og få vejledning under hele fagets forløb. Der vil desuden være feedback fra underviseren på de opgaver, du afleverer.

Hvordan foregår undervisningen?

Kurset består af en række emner. Hvert emne begynder med en beskrivelse af, hvad du lærer, og hvad det kan bruges til i forhold til arbejdsopgaver.

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står din underviser naturligvis klar til at hjælpe dig.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage faget lige når det passer dig.

Undervisningen foregår på baggrund af forskellige læringsformer. Du vil blandt andet skulle lytte, se video, besvare quizzer og læse tekster m.m.

Hvordan afleverer jeg opgaver?

På kurset skal du løse opgaver, som besvares elektronisk enten ved hjælp af programmer i Microsoft Office-pakken eller lignende. Din besvarelse skal du uploade på den læringsplatform, hvor din undervisning også foregår. Din underviser giver dig feedback på de afleverede opgaver.

Relaterede kurser


Værdiskabende kundeservice

Værdiskabende kundeservice

Hvad går kurset ud på? Vil du gerne lykkes bedst muligt med at skabe en god relation til dine kunder, så de får en god oplevelse og kommer igen? Dårlig omtale koster både kunder og penge, mens god omt...

Læs mere
Butikkens indsatsområder - Online

Butikkens indsatsområder - Online

Hvad går kurset ud på? Kurset er en del af uddannelsen som salgsassistent og er det sidste og afsluttende modul på uddannelsen. Du kommer omkring emnerne konceptmodellen, indkøb og butikkens regnskab....

Læs mere

Aarhus Business College

Kurser & efteruddannelse

Handelsfagskolen - Aarhus Business College

Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg

Rådhusgade 56-58, 8300 Odder

8936 3500

kurser@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238