Aarhus
Business College

Tilskud og godtgørelse

Efteruddan jer til nye muligheder – vi glæder os til at hjælpe jer videre

Tilskud

I kan få tilskud til efteruddannelse af jeres medarbejdere på AMU-kurser, hvis de er i AMU-målgruppenAMU-kurserEfteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Det er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Derved kan de passes ind i et arbejdsforløb..

Hvad er AMU?

AMU-kurser står for Arbejdsmarkedsuddannelser, og er kurser og efteruddannelse til alle, både faglærte og ufaglærte. De er udviklet med fokus på at opfylde behovet for efteruddannelse hos personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse.

Et AMU-kursus er typisk et kort forløb på nogle få dage, men man kan også sætte flere kurser sammen og dermed skabe et egentligt efteruddannelsesforløb.

De mange forskellige AMU-kurser rummer næsten uudtømmelige muligheder for at opkvalificere virksomhedens medarbejdere, da alle kurserne er kompetencegivende, og nogle giver merit til erhvervsuddannelserne.

AMU-kurser er en mulighed for alle virksomhedens medarbejdere uanset alder, uddannelsesmæssig baggrund eller branche. Dog skal man bo eller arbejde i Danmark for at deltage i et AMU-kursus.

Hvis jeres medarbejdere har en kort uddannelse eller en forældet videregående uddannelse, skal de normalt kun betale den obligatoriske deltagerbetaling, som er et mindre beløb. Har de derimod en videregående uddannelse, kan de ikke få tilskud, men skal betale fuld pris for kurset.

På AMU-kurser med tilskud foregår undervisningen på større hold.

Godtgørelse

Hvis jeres medarbejdere deltager på et AMUAMU-kurserEfteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Det er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Derved kan de passes ind i et arbejdsforløb.-kursus, kan virksomheden få godtgjort et eventuelt løntab med VEUVEU-godtgørelseVEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.Læs mere -godtgørelse.

Hvad er VEU-godtgørelse?

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne, f.eks. et AMU-kursus.

Det betyder, at når jeres medarbejdere deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse, kan virksomheden få godtgjort et eventuelt løntab med VEU-godtgørelse. Hvis medarbejderen får løn under uddannelsen, kan arbejdsgiveren få udbetalt VEU-godtgørelsen.

Vær opmærksom på, at VEU-godtgørelse forudsætter, at der er udviklet en godkendt test på pågældende AMU-mål.

Hvem kan få VEU-godtgørelse?

For at få VEU-godtgørelse skal deltageren være i VEU-målgruppen og enten være i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Som udgangspunkt er man i VEU-målgruppen og kan få VEU-godtgørelse, hvis deltageren ikke har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Det vil sige, at deltageren ikke må have en uddannelse, der har en gymnasial uddannelse som adgangskrav.

Hvis man har en videregående uddannelse, skal man normalt betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus.

Søger man VEU-godtgørelse, må undervisningen normalt ikke være tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mere end 75 % af undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning.

Frem til 2021 gives der dog dispensation til, at deltagelse i AMU gennemført som op til 100 % fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse, hvis undervisningen afsluttes med en centralt godkendt prøve.

Se hvilke AMU-kurser, der er prøver på.  Du skal scrolle ned til afsnittet “Dispensation i forbindelse med forsøg med VEU-godtgørelse ved fjernundervisning i AMU” og derunder trykke på linket “Se listen over centralt godkendte prøver – listen opdateres løbende (excel).

Er du i tvivl om uddannelsens niveau?

Er I i tvivl om en medarbejders uddannelsesniveau, kan I finde oplysninger om de enkelte uddannelser på ug.dk.

Satser for VEUVEU-godtgørelseVEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.Læs mere -godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse er på 4.460 kr. pr. uge i 2021. Det svarer til 100 % af dagpengesatsen. For deltidsforsikrede og deltidsansatte gælder lavere satser medmindre arbejdsgiveren udbetaler løn for fuld tid under uddannelsen.

Man får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til – dog højest 37 timer om ugen, hvis man arbejder på fuld tid. Arbejder man på deltid, kan man kun få godtgørelse for det antal timer, man sædvanligvis er på arbejde.

Hvordan søger man VEU-godtgørelse?

Når du tilmelder dig et kursus på efteruddannelse.dk, kan du samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring.

Læs mere på Borger.dk, hvordan pengene bliver udbetalt.

Er det din arbejdsgiver, der tilmelder dig kurset, er det arbejdsgiver som søger VEU-godtgørelse.

Hvad med efteruddannelse og statens lønkompensation?

Hjemsendte medarbejdere kan under corona-krisen tage på kursus eller efteruddannelse med lønkompensation fra staten.

Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEUVEU-godtgørelseVEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.Læs mere -godtgørelse samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt uddannelse, hvis der er adgang til det gennem overenskomsten. Her kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden.

Når kurset er slut, kan virksomheden igen søge lønkompensation fra staten.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Bliv klogere på dine mulighed for hjælp fra kompetencefonde her

Tilskud til befordring

Befordringstilskud er en hjælp til at dække de udgifter, som deltageren kan have til transport mellem hjem og uddannelsesstedet. Hos AMUAMU-kurserEfteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Det er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Derved kan de passes ind i et arbejdsforløb.-kurser er der ofte også økonomisk støtte til befordring.

Deltageren kan få tilskud til sine transportudgifter når han eller hun deltager i AMU-kurser, hvor uddannelsesniveauet ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Deltageren må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende.

Deltageren kan få tilskud til befordring ved transport mellem sin bopæl og uddannelsesstedet til den del, der ligger ud over 24 kilometer – altså alt ud over de 12 kilometer ud og de 12 kilometer hjem.

Man kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Tilskud til kost og logi

Når man deltager på AMUAMU-kurserEfteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Det er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Derved kan de passes ind i et arbejdsforløb.-kurser, er der også mulighed for at få tilskud til kost og logi. Dog er det en betingelse, at deltageren har mere end 120 km i transport mellem sin bopæl og uddannelsesstedet og retur. Eller at det af tidsmæssige eller andre årsager er rimeligt at han eller hun er indkvarteret uden for sin bopæl.

Dette tilskud bortfalder helt eller delvis, hvis uddannelsesstedet yder kost og logi.

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til VEU-godtgørelse, så kontakt os og lad os hjælpe dig i gang.

Bitten Parsberg Overbye
Erhvervskonsulent
2541 3546biov@aabc.dk