Aarhus
Business College
For international partnersIn het NederlandsInternationaal stageprogramma

Internationaal stageprogramma

Het PIU-programma biedt speciaal geselecteerde studenten van het Aarhus Business College de mogelijkheid om als onderdeel van hun beroepsopleiding een één- of tweejarige stage in het buitenland te volgen.

Internationaal stageprogramma

Het PIU-programma biedt speciaal geselecteerde studenten van het Aarhus Business College de mogelijkheid om als onderdeel van hun beroepsopleiding een één- of tweejarige stage in het buitenland te volgen. Het programma is uniek omdat het enerzijds een afwisseling is tussen een praktijkopleiding in een gastbedrijf en anderzijds het volgen van colleges in Denemarken of online. Het feit dat de studenten voortdurend en direct nieuwe theorie kunnen toepassen in hun werk als stagiair, voegt een bijzonder dynamisch element toe voor het gastbedrijf.

Door een stagiair van het Aarhus Business College aan te nemen, krijgt uw bedrijf de kans om te werven uit de crème de la crème van de studenten met een afgeronde hogere commerciële opleiding of een hogere beroepsopleiding, voor stageplaatsen bij verkoop, administratie of retail. Het wervingsproces vindt plaats op de hogeschool en uw bedrijf kan het volgende verwachten:

 • een competente jongere die zin heeft om te werken, leren en culturele en taalkundige uitdagingen aan te gaan in een nieuwe werkomgeving;
 • een persoon die professionele vaardigheden meebrengt van zijn/haar bedrijfsopleiding in Denemarken;
 • een persoon die relevante informatie kan verstrekken over zakendoen in Scandinavië, wat van waarde kan zijn voor uw bedrijf;
 • een gemotiveerde en gedreven student die internationale ervaring wil opdoen als onderdeel van zijn of haar opleiding.

Studenten verbinden zich ertoe om twaalf maanden als stagiair te werken, behalve wanneer ze twee tot drie keer per jaar terugkeren naar Aarhus Business College om lessen te volgen binnen hun specifieke specialisatie. Ze volgen meestal één tot twee weken per keer college, dat wil zeggen in totaal vier weken college tijdens het opleidingsjaar bij het bedrijf.

Vakgebieden

Aarhus Business College werft alleen de beste studenten voor PIU, en de studenten specialiseren zich in een van de volgende studierichtingen:

 • Verkoop
 • Administratie
 • Retail

Verkoop

Deze studierichting is in de eerste plaats gericht op bedrijven die betrokken zijn bij de verkoop van producten en/of diensten aan andere ondernemingen (B2B). Zowel de theorie als de praktijk zijn gericht op het vinden en leveren van diensten die waarde toevoegen voor klanten, en op het bepalen van de betekenis van deze waarde voor de bedrijfsvoering van de onderneming.

De taken van een medewerker in een verkoopfunctie verschillen sterk per functie en omvatten vaak:

 • het afhandelen van vragen van klanten
 • verkoop aan bestaande en nieuwe klanten
 • updaten website/webshop
 • deelname aan beurzen en het bezoeken van klanten
 • het optimaliseren van het klantenbestand

Administratie

De taken van een medewerker in een administratieve functie verschillen sterk per functie en omvatten vaak:

 • interne en externe correspondentie
 • vergaderingen plannen
 • projectcoördinatie
 • procesbeschrijvingen
 • orderverwerking
 • klantcontact
 • updaten website/webshop
 • financiën

Deze studierichting is er in de eerste plaats op gericht dat de stagiair zelfstandig in staat is om een groot aantal administratieve en bedrijfsmatige functies te verrichten en daardoor een bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling van uw bedrijf.

Retail

Deze studierichting is vooral gericht op winkels die zich bezighouden met de verkoop aan consumenten (B2C). De taken van een stagiair retail bestaan uit verkoop in de winkel, het bedienen van klanten, producten op de juiste plek in de winkel neerzetten en alle andere werkzaamheden die bij het runnen van een winkel horen.

De stagiair zal normaal gesproken taken verrichten zoals:

 • verkoopgesprekken met klanten
 • bestellingen van klanten afhandelen
 • het bijvullen van schappen enz.
 • aanpassen van de uitgestalde producten
 • ervoor zorgen dat de winkel klaar is om klanten te ontvangen