Aarhus
Business College
HovedforløbTil virksomhedenSådan ansætter du eleven

Sådan ansætter du eleven

Hvis din virksomhed allerede har fundet den rette elev, kan du her blive klogere på ansættelsesforløb, vilkår samt afslutning og fagprøve.

Ansættelsesforløbet

Ansættelsesforløbet består af tre dele. Først skal virksomheden godkendes til at have elev. Herefter indgår elev og virksomhed en kontrakt om ansættelse og afslutningsvis skal uddannelsesforløbet planlægge når virksomheden og eleven har fundet hinanden.

Godkendelse af virksomheden

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne elever, skal den være godkendt som praktiksted. Læs hvordan på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Når virksomheden er godkendt, kan du finde en elev. Det kan du f.eks. gøre på:

  • Praktikpladsen.dk
    Undervisningsministeriets elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.
  • Erhvervscentret på Aarhus Business College.
    Det eneste sted i Aarhus, hvor elever kan lade sig registrere som praktikpladssøgende inden for handel, detail og kontor
  • Jobdating
    En messe, hvor virksomheder og elever kan komme i direkte kontakt med hinanden. Læs mere nederst på denne side.

Uddannelsesaftale

Eleven og virksomheden skal indgå en kontrakt om ansættelse. Erhvervscentret på Aarhus Business College kan hjælpe – læs mere her.

Læs mere og find formularer til uddannelsesaftaler her.

Se her hvordan du som arbejdsgiver ansætter en Ny Mesterlære-elev.

Uddannelsesforløb

Når virksomheden og eleven har fundet hinanden, skal uddannelsesforløbet planlægges. Eleven skal under ansættelsen i virksomheden på skoleophold nogle uger. Disse skoleophold koordineres og indkaldes af skolen.

Find en elev med Erhvervscentret

Erhvervscentret på Aarhus Business College hjælper dig gerne med at finde en elev

Ansættelsesvilkår

Virksomheden betaler løn til eleven i praktikperioden, som kaldes hovedforløbet, både når eleven er i praktik og under skoleophold. Lønnen er normalt fastsat ved overenskomst på området.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) refunderer en del af lønnen og kørsel under elevernes skoleophold. Erhvervscentret udsender automatisk en ansøgningsblanket til virksomheden efter hver skoleperiode.

Virksomheden skal inden prøvetidens udløb, som er tre måneder, udarbejde en samlet plan for den praktiske del af uddannelsen. Her skal det fremgå, hvem der har ansvaret for den praktiske oplæring. Desuden skal virksomhed i løbet af praktikperioden afholde mindst tre evalueringssamtaler med praktikeleven.

Elever er omfattet af de bestemmelser vedrørende ferie, arbejdsmiljø, arbejdsskadeforsikring, sygedagpenge, ATP og ligebehandling af mænd og kvinder, der er fastsat i lovgivningen og overenskomsterne samt øvrig lovgivning om ansættelsesforhold mv.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Få refunderet en del af lønnen, samt kørsel efter gældende regler under elevernes skoleophold – satser kan ses på www.virk.dk

Afslutning og fagprøve

Alle erhvervsuddannelser på det merkantile område afsluttes med en prøve. For en række af uddannelserne er der tale om en fagprøve, mens de nye korte uddannelser afsluttes med en mindre praktisk prøve.

Det er fagprøven, der samler hele uddannelsesforløbet, og den sikrer, at eleven har nået alle de mål, der er for uddannelsen. Prøven foregår på et tidspunkt inden for det sidste halve år af uddannelsen og forberedes på næstsidste skoleophold ved, at opgaven beskrives.

Eleven fastsætter mål, planlægger og gennemfører en opgave inden for et afgrænset arbejdsområde i samarbejde med virksomheden. Skolen bestemmer tidspunktet for aflevering af rapporten og den mundtlige eksamen.

Fagprøven bedømmes som en helhed og med en karakter. For at prøven er bestået, skal eleven minimum opnå karakteren 2.

Har du spørgsmål?

Tove Damgaard Andersen
Studiesekretær
tove@aabc.dk8936 3103
Peter Ostenfeldt
Erhvervskonsulent
25 68 58 49peos@aabc.dk