Aarhus
Business College

Revision

Er du fascineret af tal? Og synes du, at afskrivning og regnskabsaflæggelse er spændende? Så er revisorassistentuddannelsen det rigtige valg for dig.

Hvad er revisorassistentuddannelsen?

Revisorassistentuddannelsen er praksisnær, og giver dig adgang til en karriere på revisionskontor med mange muligheder for videreuddannelse til eksempelvis statsautoriseret revisor, controller, regnskabs- eller økonomichef. Du vil møde repræsentanter fra branchen og få input fra forskellige erhvervsfolk samtidig med, at underviserne har stor praktisk erfaring på området.

Du vil blandt andet opleve konkrete input til:

 • Regnskabsaflæggelse
 • Daglig samt generelt styring af virksomheden
 • Afstemninger og kontroller
 • Rapportering
 • Selvangivelser
 • At være sparringspartner for kunderne
 • Skatteoptimering for både private kunder samt selskaber
 • Revision af selskaber
 • Regler og love som lægger til grund for virksomhedens drift

Undervisningsformen er varieret, og vil bestå af fælles oplæg, gruppeøvelser, cases med fokus på de daglige arbejdsopgaver i virksomhederne og erfaringsudveksling. Der vil være stort fokus på at opbygge evnen til at træffe selvstændige beslutninger med udgangspunkt i teori og praksis.

Obligatoriske fag

Herunder får du et overblik over de fag, der er obligatoriske på revisorassistentuddannelsen.

Bogføring, registrering og bogføring i praksis

På dit første skoleophold arbejder vi med grundlæggende bogføring og bilagshåndtering, som er en essentiel del af at sikre en virksomheds drift. Du vil blandt andet:

 • Blive introduceret til debet/kredit
 • Få kendskab til opbygning af en kontoplan og vigtigheden heraf i forbindelse med brugbarheden for beslutningstagerne
 • Lære hurtig og effektiv håndtering af store mængder af bilag.
 • Få indsigt i lovgivning og dens betydning for bogføringen.

Efter skoleforløbet vil du have en grundlæggende forståelse for dag-til-dag håndtering af virksomhedens flow i form af bilagshåndtering med respekt for gældende lovgivning.

Skat, moms og afgifter

På dette forløb vil du stifte bekendtskab med gældende lovgivning inden for skatte-, moms- og afgiftsområdet både i Danmark, men også i handel med udlandet.

Du vil blandt andet lære at beregne og indberette skat, moms og afgifter, og dermed være med til at sikre, at virksomheden har optimale fradragsmuligheder.

Eksternt regnskab 1 og skattemæssige afskrivninger

Dette skoleforløb fokuserer på afskrivningsmuligheder regnskabsmæssigt såvel som skattemæssigt, hvor den gældende lovgivning og betydningen af afskrivningsmulighederne er i højsæde. Du vil blandt andet lærer:

 • Hvordan man laver regnskaber og arbejdspapirer i forbindelse med aflæggelse af regnskaber.
 • Hvorfor forskellige indregningsprincipper er brugt i forbindelse med gældende lovgivning.
 • At “læse” et regnskab.

Efter dette skoleophold vil du forstå sammenhængen mellem det daglige flow i en virksomhed – fra bilag til regnskabet, som er slutproduktet.

Revision 1 & Løn og lovgivning, del 1

Dette skoleforløb fokuserer på den teoretiske baggrund for revision af selskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelse. På dette forløb vil du:

 • Forstå essensen af at revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter.
 • Få indsigt i revisionsprocessen.
 • Få kendskab til god revisorskik og moral.
 • Få viden om løn og lovgivning i praksis såvel som i revisionsdelen.

Revision 2 & Løn og lovgivning, del 2

Dette skoleforløb fokuserer på den praktiske baggrund for revision af selskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelse. På dette forløb vil du:

 • Forstå essensen af at revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter.
 • Få indsigt i væsentlighed og revisionsrisiko
 • Få praktisk erfaring med revision gennem cases.
 • Få viden om løn og lovgivning i praksis såvel som i revisionsdelen.

Vi lærer først det praktiske, og bagefter bliver den vigtigste teori koblet på. Underviserne gør fagene spændende, og der er fokus på at gøre os klar til at være gode rådgivere for kunderne.

Oliver Desezar, Revisorelev hos Dansk Revision Charlottenlund

Fagprøve

Du skal afslutte din uddannelse med en fagprøve, som giver dig mulig­hed for at dokumentere de færdig­heder, du har opnået igennem de to år. Det er helt afgørende at forstå, at fagprøven består af løsning af en praktisk problemstilling i virksomheden.

Du vælger selv, hvilken problemstilling du ønsker at arbejde med. Da den netop skal tage afsæt i konkret praksis, er der rig mulighed for samtidigt at tilføre værdi til din virksomhed.

Som eksempler på emner kan nævnes:

 • Revisionsplanlægning og risiko
 • Leasing og rådgivning heraf
 • Skatteoptimering for private erhvervsdrivende.

Fagprøven består af fire dele:

 1. Problemformulering – der udarbejdes i samarbejde mellem dig, dit praktiksted og læreren på skolen
 2. Projekt – der gennemføres i virksomheden
 3. Rapport – der indeholder problemformulering, beskrivelse og evaluering af projektet
 4. Mundtlig eksamen – Rapporten er grundlaget for eksamen.

Undervisere

Underviserne har alle en teoretisk såvel som praktisk baggrund. Generelt tror vi på at inddrage dig så meget som det kan lade sig gøre. Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi udfordrer dig i det, I allerede gør.

Herunder finder du en kort præsentation af dine undervisere.

Christina Pedersen

Christina er uddannet HDR og revisor og har mange års erfaring fra revisionsbranchen hos et mellemstort revisionshus. Siden 2015 har hun undervist på bl.a. Aarhus Business College og HD-1, og i 2017 blev hun underviser på kontoruddannelserne, økonomi og revision.

I sin undervisning har Christina fokus på at gør indholdet inspirerende ved at bruge opgaver og eksempler, som eleverne kan relatere til. Hun brænder for at holde uddannelserne opdateret, så både elever og virksomheder får indfriet deres forventninger.

Eksterne undervisere

Uddannelsen har tilknyttede eksterne undervisere, der har stor praktisk erfaring, da de kommer fra revisionskontorer og skattekontorer.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de to år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens smukke skolehjem i Skåde Bakker – se billeder her.

Læs om skolehjemmet og priser her

Løn under uddannelsen

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at arbejde i økonomifunktioner såsom bogholderi, debitor, kreditor og controller. Du har også mulighed for at videreuddanne dig, så du kan komme i betragtning til stillinger som statsautoriseret revisor, regnskabs- og økonomichef.

Har du spørgsmål?

Christina Dam Pedersen
Hovedforløbsunderviser
8936 3700cdpe@aabc.dk
Signe Vinding Bergløv
Uddannelsessekretær
8936 3718sivj@aabc.dk