Aarhus
Business College
HovedforløbKontorOffentlig administration

Offentlig administration

Synes du, at sagsbehandling og service er spændende? Har du lyst til at arbejde med offentlig økonomi og EU og samtidig bruge personlig fremtræden og konflikthåndtering i din dagligdag? Så er specialet, Offentlig administration noget for dig.

Hvad er offentlig administrationsuddannelsen?

På Offentlig administration bliver du uddannet til diverse administrative funktioner inden for den offentlige sektor i både stat, region og kommune. Du får relevant viden og færdigheder inden for kommunikation og formidling til borgerne, lovgivning, sagsbehandling og opbygning af den offentlige forvaltning. Desuden får du kendskab til offentlig økonomi og EU. Ud over at arbejde med sagsbehandling og service lærer du også om personlig fremtræden, konflikthåndtering, dataindsamling og meget mere.

Uddannelsen varer 2 år med skiftevis skoleforløb og arbejde som elev i en offentlig virksomhed. Dit arbejde på elevpladsen er langt størstedelen af din 2-årige uddannelse.

Obligatoriske fag

Dine skoleophold på Aarhus Business College består af 9 ugers obligatoriske fag. Herunder får du et overblik over disse fag.

Kommunikation og formidling

På dette skoleforløb tager undervisningen udgangspunkt i teori om:

 • Kommunikation og formidling
 • Analyse af målgrupper
 • Kommunikation i det offentlige
 • Medier og digital kommunikation
 • Dataindsamling og –behandling.

Vi lægger vægt på, at undervisningen er så praksisnær som mulig. Derfor vil en del af undervisningen bestå i at omsætte teorierne til praksis med eksempler fra din arbejdsplads, så du får en aktiv rolle i undervisningen.

Undervisningsmetoderne veksler mellem lærer- og elevoplæg og case-arbejde.

Lovgivning og myndighedsudøvelse

På dette skoleforløb er der fokus på lovgivning og myndighedsudøvelse. Du vil blandt andet få:

 • En introduktion til mange af de love, som regulerer forholdet mellem det offentlige og borgeren, bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven.
 • Indsigt i, hvordan konkret sagsbehandling foregår og hvilke kontrolinstanser, der kontrollerer den offentlige forvaltning.

Politisk styring og økonomi

Dette skoleforløb handler om politisk styring og økonomi. I løbet af faget får du:

 • Indsigt i opbygningen af forskellige dele af den offentlige forvaltning og EU. Hvilke forhold påvirker de politiske beslutninger og prioriteringer?
 • Viden om forskellige muligheder for samarbejde mellem offentlige og private virksomheder.

Innovation, kvalitet og samarbejde

I faget, innovation, kvalitet og samarbejde ser vi på arbejdsmarkedsforhold, muligheder for kompetenceudvikling og virksomhedskultur. Du lærer blandt andet om:

 • Forskellige planlægningsmodeller til brug for både dig selv og din elevplads.
 • Hvordan borgerne får den bedst mulige kvalitet og service,
 • Hvordan du kan bruge de nyeste digitale metoder, innovationsprocesser, design thinking mv.

Valgfag

Foruden de obligatoriske fag består dine skoleophold på Aarhus Business College af 5 ugers valgfag på sammenlagt 15 uger. Hvis du er fyldt 25 år, når du starter, skal du kun have 3 ugers valgfag. Herunder får du et overblik over, hvilke valgfag du kan få på din uddannelse.

Udvidet skriftlig kommunikation

På dette valgfag bliver du god til skriftlig kommunikation. Du vil blandt andet lære:

 • Hvilke regler, der gælder for intern kommunikation.
 • Hvordan du skriver gode e-mails.
 • Hvordan forvaltningerne arbejder strategisk med kommunikation.
 • Hvordan du justerer og vurderer dine tekster i forhold til forvaltningens sprogpolitik, herunder kriterier for god skriftlig kommunikation.
 • Hvordan du formulerer dig korrekt og flydende, når du udformer tekster i forskellige medier.
 • En kort opfriskning af tegnsætning og lidt hard core grammatik.
 • Hvordan du skriver et referat.

I undervisningen tager vi så vidt muligt udgangspunkt i din daglige arbejdsdag, og derfor anvender vi også tekster fra din arbejdsplads.

På kurset skal du arbejde med en case, hvor du får chancen for at formulere dine tekster helt fra bunden og afprøve det, du har lært om skriftlig kommunikation.

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

Formålet med dette valgfag er at styrke din bevidsthed om egen adfærd, så du efterfølgende har nemmere ved at “læse andre” og tilpasse kommunikationen derefter.

I faget får du lavet en Garuda-personprofil, der er et kommunikations- og dialogværktøj, som skaber bevidsthed om de ting, du gør i hverdagen, og medvirker til refleksion omkring din egen personlige udvikling. Det handler ikke om at ensrette adfærd men derimod om at sætte fokus på, hvor du med fordel kan udvikle dig.

Undervisningen bygger på høj aktiv deltagelse fra alle elever.

Projektkoordinering

Her får du kendskab til arbejdsprocesserne fra projektidé til afsluttet mål. Du får indsigt i, hvordan roller, ansvar og arbejdsopgaver fordeles i et projekt, og hvilke udfordringer du kan løbe ind i.

I undervisningen bliver du en del af et lille projekt, som giver dig indsigt i de forskellige faser i projektarbejdet.

Præsentationsteknik og personlig fremtræden

Valgfaget, præsentationsteknik og personlig fremtræden giver dig redskaber til at præsentere for en større forsamling. I løbet af ugen vil du:

 • arbejde med forskellige teknikker til at virke mere sikker og mindre nervøs i en præsentationssituation
 • få værktøjer til at strukturere din fremlæggelse, så den rammer målgruppen bedst muligt.

Undervisningen består dels af en gennemgang af teori og dels øvelser i præsentationer med forskelligt fokus. Du får nogle konkrete værktøjer til brug ved forberedelse af fremlæggelser og til selve fremlæggelsen.

EU og Internationalisering

Dette valgfag består af en spændende studietur til Bruxelles, hvor vi besøger forskellige EU-institutioner.

Eksempel på program:

 • Besøg i Regionsudvalget
 • Besøg i EU-parlamentet
 • Besøg i Dansk Industri
 • Besøg i Region Midt
 • Sightseeing med indlagt quiz
 • Kommissionens rolle og funktion i EU
 • Spadseretur i EU-kvarteret
 • Kulturelle indslag

Igennem besøg, oplæg og samtaler med relevante personer får du en forståelse af EU, og hvilken rolle EU har i forhold til de danske myndigheder.

Studieturen varer 5 dage og koster ca. 3.200 kr, som arbejdspladsen typisk betaler.

Informationsindsamling, validering og strukturering af data

Dette fag er et metodefag, som giver dig viden om forskellige dataindsamlingsmetoder, herunder spørgeskemaer, interviews, observationer mv.

I faget får du:

 • træning i at anvende de forskellige metoder og i at vælge hvilken metode, der passer bedst til en given problemstilling
 • kendskab til indsamling af viden og hvilke bias, der er forbundet med de forskellige metoder
 • evner til at være kritisk i dit valg af metode
 • træning i databehandling i regneark, hvor vi fokuserer på håndtering af store datamængder
 • indsigt i den kvalitative databehandling og den rolle, du som undersøger har i fortolkning af data.

Faget er relevant i forbindelse med udarbejdning af fagprøven og for arbejdsopgaver, der har med indsamling af data at gøre – fx medarbejdertilfredshedsundersøgelser, brugerundersøgelser mv.

Fagprøve

Når du har afsluttet dit sidste skoleophold, skal du skrive fagprøve, som markerer færdiggørelsen af din uddannelse. Her skal du løse en praktisk problemstilling på arbejdspladsen på baggrund af teori fra skoleopholdene.

Fagprøven skal vise, at du er i stand til at anvende den viden, du har opnået under uddannelsen til løsningen af fagprøvens problemformulering. Et andet væsentligt element i fagprøveprocessen er, at du viser selvindsigt, evner at bedømme din egen indsats og kan perspektivere dine resultater. Du vælger selv, hvilken problemstilling du ønsker at arbejde med, og da den netop skal tage afsæt i konkret praksis, er der rig mulighed for samtidigt at tilføre værdi til din virksomhed.

Fagprøven består af 4 dele:

 1. Problemformulering – der udarbejdes i samarbejde mellem dig, dit praktiksted og læreren på skolen
 2. Projekt – der gennemføres i virksomheden
 3. Rapport – der indeholder problemformulering, beskrivelse og evaluering af projektet
 4. Mundtlig eksamen – Rapporten er grundlaget for eksamen.

Undervisere

Underviserne har alle en teoretisk såvel som praktisk baggrund. Generelt tror vi på at inddrage dig så meget, som det kan lade sig gøre. Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi udfordrer dig i det, I allerede gør.

Herunder finder du en kort præsentation af dine undervisere.

Hanne Fihl Baier

Hanne har undervist på skolen i over 20 år og underviser på flere af kontorspecialerne. Hun er uddannet i statskundskab og har videreuddannet sig inden for erhvervsøkonomi og kommunikation.

Hanne underviser i de juridiske fag, kommunikation og er fagprøvevejleder.

Kirsten Oxlund Petersen

Kirsten har undervist i 25 år på alle specialerne på kontoruddannelsen. Hun har en kandidatuddannelse i tysk og et linjefag i dansk.

Kirsten underviser primært i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Jorge Garibaldi

Jorge har undervist på skolen siden 2014. Han har en cand. ling.merc. fra Aarhus Universitet, og hans speciale er e-learning og IT i undervisningen.

Han underviser i offentlig økonomi og projektstyring.

Hans Thomas Hjorth

Hans har undervist på skolen i over 20 år og underviser på flere af kontorspecialerne. Han er uddannet civiløkonom og har en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Hans underviser primært i projektstyring og de økonomiske fag samtidig med, at han er fagprøvevejleder.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de to år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens smukke skolehjem i Skåde Bakker – se billeder her.

Læs om skolehjemmet og priser her

Løn under uddannelse

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse inden for offentlig administration kommer du typisk til at arbejde i et kontormiljø, hvor der hele tiden sker meget omkring dig. Du har stor kontakt med andre som for eksempel borgere, klienter eller medarbejdere, så du skal være glad for at servicere og hjælpe andre. Du kan blive ansat i stat, region eller kommune. De fleste offentlige institutioner som skoler, sygehuse og uddannelsesinstitutioner har brug for kontoruddannede med specialet, Offentlig administration.

Jobbet foregår typisk foran en computer i længere tid ad gangen, og du bruger IT til stort set alle opgaver.

Dit arbejde kan være meget forskelligt alt efter, hvilke områder du kommer til at arbejde med. Nogle steder arbejder man med mange forskellige administrative opgaver, mens man i andre er mere specialiseret inden for eksempelvis HR, løn, indkøb, markedsføring eller økonomi.

Du kan også vælge at videreuddanne dig på:

 • Erhvervsakademiuddannelser som for eksempel handelsøkonom eller administrationsøkonom.
 • Professionsbacheloruddannelse, eksempelvis i offentlig administration, hvor du yderligere kan specialisere dig inden for HR, økonomi, velfærd, skat og afgifter.

Har du spørgsmål?

Hanne Fihl Baier
Underviser
8936 3745hba@aabc.dk
Tove Damgaard Andersen
Studiesekretær
tove@aabc.dk8936 3103