Aarhus
Business College

Økonomi

Har du altid haft lyst til at arbejde med tal? Og har du en systematisk og analytisk tilgang til tingene? Så er økonomiassistentuddannelsen det rigtige valg for dig

Hvad er økonomiassistentuddannelsen?

Økonomiassistentuddannelsen er praksisnær, og giver dig adgang til en karriere på et regnskabskontor med mange muligheder for videreuddannelse til eksempelvis controller, regnskabs- eller økonomichef. Du vil møde repræsentanter fra branchen og få inputs fra forskellige erhvervsfolk samtidig med, at underviserne har stor praktisk erfaring på området.

Du vil blandt andet opleve konkrete input til:

 • Økonomistyring / Controlling
 • Daglig samt generelt styring af en virksomhed
 • Afstemninger og kontroller
 • Rapportering
 • Sparring med din chef og samarbejdspartnere
 • Regler og love, som lægger til grund for virksomhedens drift

Undervisningsformen er varieret, og vil bestå af fælles oplæg, gruppeøvelser, cases med fokus på de daglige arbejdsopgaver i virksomhederne og erfaringsudveksling. Der vil være stort fokus på at opbygge evnen til at træffe selvstændige beslutninger med udgangspunkt i teori og praksis.

Obligatoriske fag

Herunder får du et overblik over de fag, der er obligatoriske på økonomiassistentuddannelsen.

Bogføring og registrering

På dit første skoleophold arbejder vi med grundlæggende bogføring og bilagshåndtering, som er en essentiel del af at sikre en virksomheds drift. Du vil blandt andet:

 • Blive introduceret til debet/kredit
 • Få kendskab til opbygning af en kontoplan og vigtigheden heraf i forbindelse med brugbarheden for beslutningstagerne
 • Lære hurtig og effektiv håndtering af store mængder af bilag.

Efter skoleforløbet vil du have en grundlæggende forståelse for dag-til-dag håndtering af virksomhedens flow i form af bilagshåndtering.

Moms og afgifter og udvidet moms og afgifter

På dette forløb vil du stifte bekendtskab med gældende lovgivning inden for moms- og afgiftsområdet både i Danmark, men også i handel med udlandet.

Du vil blandt andet lære at beregne og indberette moms og afgifter, og dermed være med til at sikre, at virksomheden har optimale fradragsmuligheder.

Budgettering og avanceret regneark del 2

På dette skoleforløb tager vi udgangspunkt i din egen privatøkonomi og budgetlægning heraf, hvorefter vi går videre til mere avancerede budgetlægninger.

Dette er for at sikre forståelsen og belyse vigtigheden af at lægge et budget og kende til essensen af forudsætningerne bag dette. Ydermere vil du på skoleforløbet få indsigt i fordelene ved øget brug af Excel i hverdagen.

Økonomistyring 1 og avanceret regneark del 1

Skoleforløbet i økonomistyring står i forlængelse af den viden, du har tilegnet dig på det forrige skoleophold. Hvor budget er fremadrettet er økonomistyring i sig selv bagudrettet.

På dette skoleforløb vil du få større indsigt i, hvordan du laver opfølgning på rapporter og analyserer dem, for at sikre en mere effektiv drift af virksomheden i fremtiden.

Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder og selskabsbeskatning

Det sidste obligatoriske skoleophold fokuserer på slutproduktet af en virksomheds løbende drift, regnskabet.

Du vil lære, hvordan du gør regnskab og arbejdspapirer klar til revisor, du vil få større indsigt i hvorfor forskellige indregningsprincipper er brugt i forbindelse med gældende lovgivning.

Efter dette skoleophold vil du forstå sammenhængen mellem det daglige flow i en virksomhed – fra bilag til regnskabet, som er slutproduktet.

Fagene er lærerige, spændene og udfordrende, men der er også plads til et godt grin. Det høje faglige niveau og de dygtige undervisere har givet mig en god uddannelse inden for økonomi.

 

Nadia Kalantar Frederiksen, Økonomielev, Aarhus universitet

Fagprøve

Du skal afslutte din uddannelse med en fagprøve, som giver dig mulig­hed for at dokumentere de færdig­heder, du har opnået igennem de to år. Det er helt afgørende at forstå, at fagprøven består af løsning af en praktisk problemstilling i virksomheden.

Du vælger selv, hvilken problemstilling du ønsker at arbejde med. Da den netop skal tage afsæt i konkret praksis, er der rig mulighed for samtidigt at tilføre værdi til din virksomhed.

Som eksempler på emner kan nævnes:

 • Optimering af debitor- eller kreditorstyring
 • Sikre korrekt registrering af udgifter for derved at analysere, hvorvidt virksomheden har acceptabel profit eller sælger med underskud.

Fagprøven består af fire dele:

 1. Problemformulering – der udarbejdes i samarbejde mellem dig, dit praktiksted og læreren på skolen
 2. Projekt – der gennemføres i virksomheden
 3. Rapport – der indeholder problemformulering, beskrivelse og evaluering af projektet
 4. Mundtlig eksamen – Rapporten er grundlaget for eksamen.

Undervisere

Underviserne har alle en teoretisk såvel som praktisk baggrund. Generelt tror vi på at inddrage dig så meget som det kan lade sig gøre. Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi udfordrer dig i det, I allerede gør.

Herunder finder du en kort præsentation af dine undervisere.

Christina Pedersen

Christina er uddannet HDR og revisor og har mange års erfaring fra revisionsbranchen hos et mellemstort revisionshus. Siden 2015 har hun undervist på bl.a. Aarhus Business College og HD-1, og i 2017 blev hun underviser på kontoruddannelserne, økonomi og revision.

I sin undervisning har Christina fokus på at gør indholdet inspirerende ved at bruge opgaver og eksempler, som eleverne kan relatere til. Hun brænder for at holde uddannelserne opdateret, så både elever og virksomheder får indfriet deres forventninger.

Eksterne undervisere

Uddannelsen har tilknyttede eksterne undervisere, der har stor praktisk erfaring, da de kommer fra revisionskontorer og skattekontorer.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de to år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens smukke skolehjem i Skåde Bakker – se billeder her.

Læs om skolehjemmet og priser her

Løn under uddannelse

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at arbejde i økonomifunktioner såsom bogholderi, debitor og kreditor. Du har også mulighed for at videreuddanne dig, så du kan komme i betragtning til stillinger som controller, regnskabs- og økonomichef.

Har du spørgsmål?

Christina Dam Pedersen
Hovedforløbsunderviser
8936 3700cdpe@aabc.dk
Signe Vinding Bergløv
Uddannelsessekretær
8936 3718sivj@aabc.dk