Aarhus
Business College
HovedforløbHandelHandelsassistent – salg

Handelsassistent – salg

Er du interesseret i handel, så er dette 2-årige speciale det rette valg for dig.

Hvad er handelsassistent, salg-uddannelsen?

Handelsassistentuddannelsen med specialet, salg giver dig relevant viden og færdigheder inden for planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver i forhold til en virksomheds handelsfunktioner – med særligt fokus på salg.

Specialet retter sig mod virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder (B2B). I teori såvel som i praksis er der fokus på at finde og levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at du som elev opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundebehovet til vareleveringen og betalingen.

Obligatoriske fag

Herunder får du et overblik over de fag, der er obligatoriske på handelsassistentuddannelsen – salg.

Salgsanalyse 1 og 2 – Virksomhedens fundament (2 uger)

På dit første skoleophold arbejder vi med de grundlæggende områder inden for handel.

I fagene, salgsanalyse 1 og 2 – Virksomhedens fundament bliver du introduceret til modeller og teorier, der kan bidrage til handelsvirksomhedens vækst. Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • SWOT og TOWS
 • Værditilvækst
 • Handelskalkulationer
 • Prissætning
 • Markedsanalyse/markedsføring
 • Salgsplanlægning og meget mere

Efter de første to uger har dit arbejde med disse elementer givet dig en grundlæggende forståelse for de mekanismer, der gør sig gældende, når man driver en salgsorganisation.

Salgsanalyse 3 – KPI og økonomi (1 uge)

I faget, salgsanalyse 3 – KPI og økonomi kommer du til at arbejde i dybden med måling af virksomhedens ”performance”. Vi introducerer begrebet Key Performance Indicator (KPI), og du bliver udfordret på at kunne gennemskue store mængder data om en virksomheds salgsorganisation og træffe valg for fremtiden.

Det er en uge, hvor du også tilbydes en personlig udviklingssamtale med din kontaktlærer, fordi vi har fokus på din udvikling både på skolen og i virksomheden.

Salg – det personlige salgsarbejde (1 uge)

Salgsforløbet fokuserer på at give dig værktøjer, der kan anvendes i praksis, når du sidder i en salgsproces.

Ugen er dedikeret til at gøre dig til en bedre sælger. Vi giver dig derfor værktøjer, du kan gå direkte hjem og anvende. Herunder en personlig adfærdsprofil samt konkrete salgsværktøjer og -metoder til at gøre dine produkter mere salgsrettede.

Skoleopholdet giver mig værktøjer til at være nytænkende, kreativ og tage endnu mere ansvar. Indholdet er forskelligt fra gang til gang, og vi kommer vidt omkring – lige fra personlig salg til indkøb. Mine faglige kompetencer er markant forbedret og mine ressourcer rækker længere.

 

Jeanette Sandfeld, elev hos Aida A/S

Valgfag

Herunder får du et indblik i, hvilke valgfag du skal have på uddannelsen.

Præsentationsteknik og formidling

Det er vigtigt, at du sender de rigtige signaler, når du fremlægger dine ideer og planer, da du i dit daglige arbejde blandet andet bliver bedømt på dit kropssprog, din fremtræden og din stemme.

I dette fag får du brugbare præsentationsteknikker, og du bliver udfordret til at bruge dem i praksis. Desuden bliver du trænet i at planlægge og gennemføre en præsentation over for forskellige målgrupper ved blandt andet at blive optaget på video og få løbende personlig feedback på dine øvelser.

Du kommer med garanti til at udvikle dig væsentligt!

Indkøb – optimering af vareflowet

Faget giver dig et koncentreret indblik i et felt, som stiller store krav til indkøberen. Gennem opgaver, øvelser, spil, teori og dialog lærer du, hvordan du bedst kan deltage i virksomhedens indkøb.

Du bliver blandt andet introduceret for:

 • Vurdering af tilbud og leverandører
 • Forhandlingsteknik
 • Metoder til indkøb
 • Disponering af sortimentet
 • Optimering af lageret og vareflowet.

Dette fag er vigtigt, fordi indkøb har stor betydning for en handelsvirksomheds økonomi, hvad enten det er med videresalg eller videreproduktion for øje. Derfor er det i stadig flere brancher et absolut must at kunne købe virksomhedens produkter til en favorabel pris og uden at belaste økonomien.

E-butikkens koncept – online salg

I faget, e-butikkens koncept får du viden om de væsentligste faktorer, der gør sig gældende for webshoppen.

Du lærer blandt andet:

 • Hvordan shoppen fremstår mere klart med en tydelig Online Value Proposition (OVP),
 • Tiltrækker flere gennem markedsføring
 • SEO og SEM
 • Hvordan du optimerer websitet med særligt fokus på at øge konverteringsraten.

Dette fag er vigtigt, fordi salg og køb via nettet er blevet en afgørende del af en handelsvirksomheds eksistens. Derfor er markedet bredere og dybere end nogensinde før, hvilket også skaber nye muligheder for dig og dit praktiksted.

International handel – kom ud i verden

Faget, international handel giver dig den vigtigste viden om de væsentligste aspekter, der gør sig glædende i forhold til at begå sig på det internationale marked. Du bliver udfordret på gængse teorier og metoder, som du skal koble sammen med dit eget praktiksted.

Du kommer blandt andet til at lære mere om:

 • Handelspolitik
 • Restriktioner
 • Screening af markeder
 • Anvendelse af de mest almindelige transport- og tolddokumenter.

Faget er vigtigt, fordi handel med varer over landegrænser er steget kraftigt, og stadig flere virksomheder søger vækst gennem internationalisering. Virksomheder med ønske om at handle i udlandet bliver utvivlsomt stillet over for nye og spændende udfordringer, der både kan give vækst såvel som store omkostninger for virksomheden.

Innovative arbejdsprocesser og projekter - din fagprøve

Det sidste fag i din uddannelse handler om at blive skarpere på udarbejdelsen af din fagprøve og ikke mindst bedre til at arbejde med projekter i virksomheden.

Først og fremmest lærer du metoder og teknikker inden for projektstyring, som gør dig sikker og tryg i forhold til at færdiggøre din fagprøve. Du lærer samtidig at indgå i flere roller i virksomheden, og dermed sikrer du bredde i dit arbejde.

Faget giver dig en unik mulighed for at bruge teorier og modeller fra faget til at skabe grundlaget for en stærk fagprøve, som er dit endegyldige bevis på, at du er handelsassistent.

Fagprøve

Du skal afslutte din uddannelse med en fagprøve, som giver dig mulig­hed for at dokumentere de færdig­heder, du har opnået igennem de to år. Det er helt afgørende at forstå, at fagprøven består af løsning af en praktisk problemstilling i virksomheden.

Fagprøven består af fire dele:

 1. Problemformulering – der udarbejdes i samarbejde mellem dig, dit praktiksted og læreren på skolen
 2. Projekt – der gennemføres i virksomheden
 3. Rapport – der indeholder problemformulering, beskrivelse og evaluering af projektet
 4. Mundtlig eksamen – rapporten er grundlaget for eksamen.

Vores elever arbejder med mange forskellige problemstillinger. Du vælger selv, hvilken problemstilling du ønsker at arbejde med. Da fagprøven skal tage afsæt i konkret praksis, er der rig mulighed for, at du sideløbende kan tilføre værdi til din virksomhed.

Eksempler på tidligere emner:

 • Lancering af nyt produkt
 • Optimering af messedeltagelse
 • ”Oprydning” på lageret
 • Salg af produkter, der er ved at være uaktuelle
 • Mersalg til kunder, som ikke har købt i længere tid.

Undervisere

Underviserne har alle en teoretisk såvel som praktisk baggrund. Generelt forsøger vi at inddrage dig så meget som muligt, fordi vi ved, at du er eksperten på dit praktiksted og vi udfordrer dig i forhold til dine arbejdsmetoder.

Herunder finder du en kort præsentation af hver af dine undervisere.

Jesper Krogh Schlosser

Jesper har undervist på handelsuddannelsen i mere end ti år og har tidligere arbejdet for Dansk Supermarked og Arla Foods. Med en HD i afsætning trækker Jesper derfor på både teori og praktisk erfaring i undervisningen.

Bertel Kjærulff

Bertel har de seneste 3 år undervist i såvel handel som detail. Han har, ud over en baggrund i detailhandlen, en HD i afsætning.

Bertel har fungeret som censor gennem 12 år, inden han ”flyttede over på den anden side af bordet”.

Ved siden af sin undervisning varetager han et job som boghandler i Salling Stormagasin, og har en fortid som butiksindehaver i Bog & ide, Clemens Torv.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de 2 år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens skolehjem i Odder.

Læs om skolehjemmet og priser her

Løn under uddannelse

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

En uddannelse som Handelsassistent med speciale i salg er en af de mest alsidige uddannelser og giver dig en masse jobmuligheder. Nogle af de jobs, du kvalificerer dig til, er:

 • Salgskoordinator
 • Salgskonsulent
 • Purchasing Coordinator
 • Account Manager
 • Export Coordinator

En uddannelse på Aarhus Business College klæder dig på til mange ting. I mit job er det enormt vigtigt at have forståelse for forskelligeheder verden over. På Aarhus Business College lærte jeg, hvordan man ændrer sin kommunikation efter modtagerens personlighed og kultur. I min fagprøve tog jeg udgangspunkt i eksport af fødevarer fra Spanien til Singapore, som i dag er mit primære arbejdsområde.

Esben Frost Kielberg, NOWACO A/S, tidligere elev på Handelsassistent, Salg

Har du spørgsmål?

Bertel Kjærulff
Hovedforløbsunderviser
2066 3922bekj@aabc.dk
Tina Jensen
Konsulent
8936 3525tinj@aabc.dk