Aarhus
Business College
EUX Business, EUD Business & EUD10NyhederÅbent brev til statsministeren fra ungdomsuddannelserne i Aarhus

Åbent brev til statsministeren fra ungdomsuddannelserne i Aarhus

Skrevet af liro torsdag d. 20. august 2020

Kære Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det var med stor bekymring, at vi onsdag aften læste Styrelsen for Patientsikkerheds udmelding om, at ungdomsuddannelserne i Aarhus ikke tilrådes at åbne før tidligst 4. september.

Det betyder, at mange tusinde elever, som i den grad trænger til at komme ind på skolerne, får en væsentlig forringelse af deres ungdomsuddannelse.

Vi har en hel årgang af nye elever, som endnu ikke har lært deres skole at kende. De møder kun hinanden og underviseren gennem skærmen, og sidder derhjemme under meget forskellige forhold. Her prøver de at navigere mellem nye fag og nye it-systemer med hjælp fra lærere, de ikke kender. Det er uundgåeligt, at 1.g’erne vil få et dårligere udbytte af det grundforløb, som i november slutter med to eksamener – på trods af skolernes indsats for at få alle godt i gang med onlineundervisning. De nuværende 2. og 3.g’ere sad hjemme i længst tid under sidste nedlukning – mange af dem har stort set ikke været i skole siden marts. Eleverne i Aarhus vil til eksamen blive målt ud fra den nationale standard, og de vil dermed stå ringere end landets øvrige elever. Hvor stor en del af deres ungdomsuddannelse skal de tage fra teenageværelset, og hvilke konsekvenser vil det få for deres muligheder videre i livet?

På erhvervsuddannelserne har fjernundervisning også den konsekvens, at der fortsat ikke er mulighed for at undervise eleverne i fx værkstedsfag, som udgør en væsentlig del af uddannelsen.

Det er absurd, at eleverne kan gå på værtshus, i biografen og i fitnesscenter, mens de ikke må komme i skole.

Politikere og sundhedsmyndigheder skal være bevidste om de konsekvenser, der følger fortsatte nedlukninger. For selv om vi på skolerne er dygtige til virtuel undervisning, ved vi, at det medfører læringstab og dårligere trivsel, når de unge udelukkende modtager undervisning gennem skærmen i længere tid.

Det blev understreget under nedlukningen i foråret, hvor godt 12.000 elever og knap 1.900 undervisere fordelt på 55 skoler deltog i en landsdækkende temperaturmåling. Den viser, at fællesskabet med kammerater og undervisere har afgørende betydning for elevernes trivsel og deres udbytte af undervisningen.

Vi skal stå sammen om at bekæmpe Covid-19, og vi er også her vores ansvar bevidst. Men det kan ikke være rigtigt, at eleverne på ungdomsuddannelserne skal tage en for holdet hver gang. Man gambler med uddannelsen af flere årgange, og vi risikerer at tabe en stor del af eleverne, hvis de ikke får etableret eller fastholdt en tilknytning til skolen. Konsekvenserne af dette kan blive uoverskuelige. De dygtige og ressourcestærke elever skal nok klare sig, men vi er dybt bekymrede for alle de elever fra uddannelsesfremmede hjem, der var godt på vej i uddannelsessystemet, men som vi nu risikerer at tabe på gulvet.

På skolerne er vi klar til at tage imod eleverne. Vi har fra foråret stor erfaring i at køre undervisning i klasselokalerne efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer – eleverne er organiseret i mindre grupper, vi holder afstand, spritter af, og eleverne har vist, at de kan arbejde under de skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Vi opfordrer til, at regeringen genovervejer anbefalingen om, at ungdomsuddannelserne endnu engang skal bære en væsentlig del af ansvaret for, at smittetrykket sænkes i Aarhusområdet, og i stedet udviser tillid til, at skolerne kan håndtere situationen på forsvarlig vis.

Med venlig hilsen

Marselisborg Gymnasium: Bestyrelsesformand Erik Østergaard Jensen og rektor Kirsten Skov

Egaa Gymnasium: Bestyrelsesformand Niels Petersen og rektor Martin Ingemann

Århus Akademi: Bestyrelsesformand Erik Hygum og rektor Mette Jespersen

Aarhus Katedralskole: Bestyrelsesformand Henning Kærsgaard og rektor Lone Eibye Mikkelsen

Risskov Gymnasium: Bestyrelsesformand Niels Overgaard Lehmann og rektor Gitte Horsbøl

Aarhus Business College: Bestyrelsesformand Karina Boldsen og direktør Gitte Nørgaard

Viby Gymnasium: Bestyrelsesformand Jørgen Lang og rektor Lone Sandholdt Jacobsen

Aarhus Tech: Bestyrelsesformand Bo Sejer Frandsen og direktør Annette Ernst Lauridsen

Århus Statsgymnasium: Bestyrelsesformand Hanne Søndergaard Birkmose og rektor Dorte Fristrup

Se brevet her

Fredag 21. august fulgte uddannelsesinstitutionerne op med et brev til borgmester og rådmænd i Aarhus:

Kære Jacob Bundsgaard, Thomas Medom og Kristian Würtz

Vi vil gerne udtrykke stor bekymring for eleverne på ungdomsuddannelserne i Aarhus, der som følge af Covid-restriktionerne er afskåret muligheden for at komme i skole foreløbig frem til d. 4.9. Det fysiske læreringsfællesskab på skolerne er væsentligt for elevernes trivsel og motivation, og det er desværre vores vurdering, at en stor gruppe elever risikerer at falde fra deres uddannelse som følge af de mange måneders skolelukning. Det er særligt elever fra uddannelsesfremmede hjem, der var godt på vej i uddannelsessystemet, som vi nu risikerer at tabe på gulvet. Men vi frygter også, at fagligt stærke elever mister motivationen, for mange af vores elever har kun oplevet få skoledage med fysisk undervisning siden marts.

Det er i første omgang synd for eleverne, men det er også bekymrende samfundsmæssigt, idet det bliver en stor udfordring at hjælpe eleverne godt videre. Her venter en stor opgave for kommunens UU-vejledere, når vores elever får behov for hjælp.

Vores lærere fortæller, at mange elever er ved at tabe motivationen efter et halvt år med virtuel undervisning. Vi bliver kontaktet af et stort antal forældre, som beretter om, hvordan deres børn bliver trivselsmæssigt påvirket af de mange timer foran computerskærmen. Vi ved, at vi kan levere en fagligt forsvarlig virtuel undervisning, men det opvejer ikke de mange negative effekter af det manglende sociale fællesskab med elever og lærere på skolen.

Aarhus Kommune har håndteret det aktuelle Corona-udbrud på grundskolerne på en måde, som har sikret tryghed for både elever og personale. Vi vil meget gerne have lov til at lægge os i kølvandet på denne håndtering, idet vi er helt sikre på, at vi på samme vis kan tage alle relevante forholdsregler i brug for at hindre smittespredning på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Vi kan forstå, at Aarhus Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen af Corona-udbruddet i byen. Vi håber med denne henvendelse, at den belastende situation for vores elever også bliver inddraget i drøftelserne med myndighederne, og at vi i fællesskab med jer kan få vores elever tilbage til deres uddannelser. Det fortjener de.

Vi vedlægger til orientering det åbne brev, vi i går sendte til regeringen om situationen.

Med venlig hilsen

Rektor Kirsten Skov, Marselisborg Gymnasium

Rektor Martin Ingemann, Egaa Gymnasium

Rektor Mette Jespersen, Aarhus Akademi

Direktør Gitte Nørgaard, Aarhus Business College

Rektor Lone Sandholdt Jacobsen, Viby Gymnasium

Direktør Annette Ernst Lauridsen, Aarhus Tech

Rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium

Rektor Lone Eibye Mikkelsen, Aarhus Katedralskole

Rektor Gitte Horsbøl, Risskov Gymnasium

Se brevet til borgmester og rådmænd i Aarhus her

Relaterede nyheder


Blomsterdekoratør-elev vinder DM i Skills 2022!

Blomsterdekoratør-elev vinder DM i Skills 2022!

Skrevet af helena

En glad Simone. I weekenden vandt hun 1. pladsen i blomsterdekoratør-konkurrencen i DM i Skills 2022.

Læs mere
Besøg vores skole

Besøg vores skole

Skrevet af helena

Vil du se skolen, inden du træffer dit uddannelsesvalg? Få en rundvisning og svar på alle dine spørgsmål.

Læs mere