Aarhus
Business College
EUX Business, EUD Business & EUD10Nyheder10 vigtige regler, for dig der skal tilbage i skole

10 vigtige regler, for dig der skal tilbage i skole

Skrevet af tinie tirsdag d. 25. august 2020

Vi glæder os til at se dig igen, men vi skal stadig passe på hinanden.

Det er med meget stor glæde, at vi nu igen kan åbne skolen for elever.

Vi ved, at det betyder rigtig meget for eleverne at se hinanden og møde underviserne. 

Styrelsen for Patientsikkerhed og Undervisningsministeriet har givet mulighed for en delvis åbning af skolen. Ordningen har virkning frem til den 4. september 2020. Hvad der skal ske herefter ved vi desværre ikke endnu. Vi håber selvfølgelig, at ordningen fortsættes eller lempes yderligere, hvis smittetallet i Aarhus fortsat falder.  

Vi skal alle være med til at bidrage til at smittetallet falder. I forbindelse med åbningen af skolen har eleverne også et ansvar. 

Alle skal derfor sætte sig grundigt ind i “Instruks for adfærden på skolen og efterleve instrukserne.  

Skolen er blevet vejledt af Styrelsen for Patientsikkerhed i udarbejdelsen af instruksen.  

HHX

Da Sundhedsmyndighederne sætter begrænsninger for antallet af elever på skolen, har vi fulgt Undervisningsministeriets anbefalinger om at prioritere 1. g eleverne i åbningen af skolen. Det betyder, at alle 1.g’erne skal møde op til alle lektioner fra onsdag 26. august 

2. og 3. g’erne indkaldes på skift – planen kan ses i Lectio.

EUD/EUX

Da Sundhedsmyndighederne sætter begrænsninger for antallet af elever på skolen, har vi fulgt Børne- og Ungeministeriets anbefaling om at prioritere de forløb, der mindst egner sig til virtuel undervisning i åbningen af skolen.

Det betyder, at alle elever på for-forløb (VUC10 og 11), GF1, GF2 og EUX-studieåret skal møde i skole fra onsdag 26. august. 

Elever der skal møde ind til undervisning, skal følge planen i Lectio.

Instruks for adfærd  

Det er meget vigtigt, at du læser dette grundigt igennem og følger skolens anvisninger.  

GENERELT OM COVID-19 OG FOREBYGGELSE AF SMITTE 

Du skal blive hjemme, når du er syg. Det gælder også ved milde symptomer. Hvis du oplever symptomer i løbet af undervisningen, skal du straks informere skolen og tage hjem. Det er vigtigt, at du kontakter skolen, hvis du har mistanke om eller fået konstateret covid19, så vi kan informere elever og undervisere, som har været i tæt kontakt med dig.    

Symptomer på covid-19 er:  

 • Ondt i halsen  
 • Sygdomsfølelse  
 • Muskelsmerter  
 • Tør hoste  
 • Feber  
 • Milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza 

Hvis en person i din husstand er testet positiv for COVID-19, må du ikke komme i skole. Du skal give skolen besked. I skal sørge for alle at blive raske. Når alle er raske, skal du efter 48 timer få foretaget en test. Hvis testen er negativ, kan du igen møde i skole.  

Husk nu at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i det hele taget – også i transport til og fra skole.  

GENERELT OM ADFÆRD OG UNDERVISNING 

Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder fortsat, men der vil være særlige adfærdsregler, som tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forebyggelse af smittespredning. For god ordens skyld skal nævnes, at mundbind ikke indgår disse retningslinjer  

Skolen bliver opdelt i områder og eleverne i ”familiegrupper”. Hver ”familie” får tildelt et område i bygningen, hvor hver klasse får tildelt et lokale og anvist hvilke toiletter I må bruge. Det betyder, at du videst muligt omfang skal opholde dig i din klasse eller udendørs både i undervisningen og i pauserne.    

I stamklasserne skal reglen om 1 meter afstand ikke efterleves. I kan med andre ord sidde i normal klasseopstilling, lave gruppearbejde mv. I tildeles faste pladser. Gruppearbejde skal foregå i de grupper, I bliver inddelt i af underviseren. På valghold tildeles I faste pladser, hvor I sidder sammen klassevis.  

Skolens fællesarealer er som udgangspunkt ikke tilgængelige. På gange, trapper, kantinen, biblioteker og kontorer er der kun adgang, hvis du har et ærinde. Her må I ikke færdes i grupper uanset om i går i klasse eller ej. Husk 1 meters reglen altid gælder udenfor klasselokalerne (også udendørs)  

Undervisningen følger det almindelige skema og alle skal deltage i undervisningen. Elever i risikogruppen der efter en konkret individuel vurdering (dokumenteres ved lægeerklæring), kan af rektor fritages for tilstedeværelsesundervisning.  

Elever der uden særlig tilladelse ikke møder op til undervisningen, registreres fraværende 

Elever skal blive hjemme i 14 dage efter rejser til lande, som frarådes at besøge. De vil blive registreret som fraværende.   

Fællesaktiviteter på tværs af klasser, hvor eleverne normalt samles, afvikles på alternative måder. Fester og fredagscaféer er desværre aflyst indtil videre. Alle gode forslag til alternative aktiviteter, der kan afvikles klassevis modtages gerne. Det bedste bud præmieres.   

Skolens kontor, it-service, biblioteker og studieværksteder er igen åbne. Afstandskriteriet på 1 meter skal efterleves.   

Kantinen er åben på ny og kan benyttes af eleverne. Afstandskriteriet på 1 meter skal efterleves.   

HYGIEJNE 

Du skal fortsat været opmærksom på god og hyppig håndhygiejne samt hosteetikette. Ved fremmøde og flere gange i løbet af dagen skal du benytte håndvask eller hånddesinfektion. Ved lokaleskifte skal du udvise særlig opmærksomhed på god håndhygiejne. På alle centrale steder på skolen er der nem og let adgang til håndsprit (bl.a. ved indgange, klasselokaler, kantinen mv.) 

RENGØRING 

Skolen rengøres dagligt. Borde og kontaktpunkter rengøres og desinficeres jævnligt i løbet af dagen. Toiletter, dørhåndtag, gelændere mv. rengøres og desinficeres flere gang dagligt. Skraldespande i klasselokaler og toiletter tømmes mindst én gang dagligt. Skolens eget it-udstyr aftørres flere gange dagligt og altid mellem brug.   

 

10 centrale retningslinjer 

Du skal: 

 1. blive hjemme, hvis du er syg.
 2. vaske eller afspritte hænder ved ankomst til skolen, efter hver pause, inden du går hjem og når du kommer hjem – minimum hver 2. time.
 3. afspritte dit bord, når du kommer til klasselokale og igen når du forlader lokalet.
 4. udvise god hosteetikette – host og nys i ærmet eller engangslommetørklæder. 
 5. opholde dig i din klasse eller gå udenfor. 
 6. holde mindst 1 meters afstand alle steder udenfor dit klasselokale. 
 7. følge alle anvisninger om færdsel på skolen (trapper, toiletter, gange, kantinen mv.).
 8. undgå kødannelse uden for toiletterne – der må højst opholde sig 1 person i toiletområdet. 
 9. undgå highfives, knus og kram. 
 10. undgå at dele mobil, pc og tablet med andre.   

Relaterede nyheder


Blomsterdekoratør-elev vinder DM i Skills 2022!

Blomsterdekoratør-elev vinder DM i Skills 2022!

Skrevet af helena

En glad Simone. I weekenden vandt hun 1. pladsen i blomsterdekoratør-konkurrencen i DM i Skills 2022.

Læs mere
Besøg vores skole

Besøg vores skole

Skrevet af helena

Vil du se skolen, inden du træffer dit uddannelsesvalg? Få en rundvisning og svar på alle dine spørgsmål.

Læs mere